Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2014

Υλικό Επιμόρφωσης και Εφαρμογής της ΑΕΕ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

1. Τα πρώτα βήματα της ΑΕΕ με απλά λόγια (pps)
2. Συνοπτικό πλαίσιο της ΑΕΕ. Πίνακας με τους τομείς και τους δείκτες
3. Θεματικό πλαίσιο της ΑΕΕ. Πίνακας με του τομείς, τους δείκτες και τα κριτήρια
4. Οι 15 δείκτες της αυτοαξιολόγησης. Περιγραφή, σκοπός, ενδεικτικά κριτήρια ποιότητας, μέθοδος εργασίας, διαθέσιμα στοιχεία στο σχολείο και ενδεικτικά ερωτήματα για τη διερεύνηση του κάθε δείκτη.
Εκτύπωση σε 1 φύλλο (2 σελίδες) για κάθε δείκτη ξεχωριστά
Δείκτης 1.1 - Δείκτης 1.2 - Δείκτης 2.1 - Δείκτης 2.2 - Δείκτης 2.3 Δείκτης 3.1 - Δείκτης 3.2 - Δείκτης 4.1 - Δείκτης 4.2 - Δείκτης 5.1 Δείκτης 5.2 - Δείκτης 6.1 - Δείκτης 6.2 - Δείκτης 6.3 - Δείκτης 7.1

 Από το παρατηρητήριο της ΑΕΕ:
1. Τόμος Ι: Βασικό Πλαίσιο (pdf)
2. Τόμος ΙΙ: Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Διαδικασίες Αξιολόγησης (pdf)
3. Τόμος ΙΙΙ: Μεθοδολογία και Εργαλεία Διερεύνησης (pdf)
4. Τόμος IV: Σχέδια Δράσης: Πλαίσιο Ανάπτυξης και Παραδείγματα Εφαρμογής (pdf)
5. Τόμος V: Σχέδια Εκθέσεων (pdf)
6. Η Αυτοαξιολόγηση με μια ματιά (pdf)
7. H Φιλοσοφία της ΑΕΕ (pptx)
8. Το Πλαίσιο και οι διαδικασίες (pptx)
9. Διαδικασία γενικής εκτίμησης (pptx)
10. Διαδικασία συστηματικής διερεύνησης (pptx)
11. Διαδικασία σχεδίων δράσης (pptx)
12. Ετήσια έκθεση (pptx)
13. Αποτελέσματα πιλοτικής εφαρμογής (pptx)


 Υλικό για την Εφαρμογή της ΑΕΕ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση κατά το σχολικό έτος 2013 - 2014

1. Οι διαδικασίες εφαρογής της ΑΕΕ κατά το σχολικό έτος 2013-2014 σε απλά βήματα 
2. Φόρμες για τη σύνταξη προτάσεων γενικής εκτίμησης από τις ομάδες εργασίας προς την ολομέλεια για κάθε δείκτη χωριστά.
Τα παραπάνω έντυπα είναι σε μορφή Word και μπορείτε να τα κατεβάσετε.
Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης

Εγκύκλιος 30973/Γ1/5-3-2013 - Υ.Α. ΦΕΚ 614/τεύχος Β΄/15-3-2013

Στην Υπουργική Απόφαση ορίζονται ο σκοπός, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και οι διαδικασία αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου (ΑΕΕ) στη σχολική μονάδα. Προσδιορίζονται επίσης η υποστηρικτική δομή του Παρατηρητηρίου της ΑΕΕ, καθώς και οι φορείς εποπτείας και αξιολόγησης σε περιφερειακό και σε κεντρικό επίπεδο. 
               
Εγκύκλιος 157723/Γ1/23-10-2013 Με την έναρξη του σχολικού έτους 2013-2014, η Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας με τη διαδικασία της Αυτοαξιολόγησης, θα εφαρμοστεί σταδιακά σε όλες τις σχολικές μονάδες Προσχολικής, Δημοτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Χώρας (Υπ. Απόφαση ΦΕΚ 614, τ. β΄/5-3-2013 & Εγκύκλιος με Αριθμ. Πρωτ. 30973/Γ1/05-03-2013). 
Εγκύκλιος 190089/Γ1/10-12-2013 Με την αριθμ. 157723/ 23.10.2013/Γ1 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Παιδείας πραγματοποιήθηκαν σε περιφερειακό επίπεδο κατά την περίοδο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 2013 επιμορφώσεις των Σχολικών Συμβούλων και των Διευθυντών Διευθύνσεων. Ακολούθως οι Σχολικοί Σύμβουλοι θα ενημερώσουν/επιμορφώσουν τους Διευθυντές και τους Εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων της παιδαγωγικής τους ευθύνης, σχετικά με την εφαρμογή του θεσμού της ΑΕΕ.

                                     Παρατηρητήριο της ΑΕΕ  
 Από τον Σχολικό Σύμβουλο Μαθηματικών κ. Δημήτριο Σπαθάρα:http://www.pe03.gr/aee.htm

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου