Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2014

Εκπαιδευτικό μνημόνιο «ράβει» ο ΟΟΣΑ – Του Χρήστου Κάτσικα


 

Οι νέες οδηγίες του οργανισμού θέλουν να συνδέσουν την αξιολόγηση μαθητών, σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών με την κατανομή των πόρων στην εκπαίδευση. Με αυτόν τον τρόπο θα «αγνοούνται» οι κοινωνικοί, γεωγραφικοί και εκπαιδευτικοί παράγοντες που επηρεάζουν και συνδιαμορφώνουν το εκπαιδευτικό έργο.
  
Οι νέες οδηγίες του οργανισμού θέλουν να συνδέσουν την αξιολόγηση μαθητών, σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών με την κατανομή των πόρων στην εκπαίδευση. Με αυτόν τον τρόπο θα «αγνοούνται» οι κοινωνικοί, γεωγραφικοί και εκπαιδευτικοί παράγοντες που επηρεάζουν και συνδιαμορφώνουν το εκπαιδευτικό έργο

ΕΡΕΥΝΑ – Του Χρήστου Κάτσικα

Εάν κανείς παρακολουθήσει τα τελευταία χρόνια αφενός τις νομοθετικές παρεμβάσεις του υπουργείου Παιδείας και αφετέρου τις εκθέσεις του ΟΟΣΑ για την εκπαίδευση στη χώρα μας, θα διαπιστώσει ότι υπάρχει μια απόλυτη ταύτιση. Στο πλαίσιο αυτό, η μελέτη των νέων «οδηγιών» του ΟΟΣΑ φανερώνει τις κατευθύνσεις του υπουργείου Παιδείας για τη σχολική εκπαίδευση.

Οι εμπειρογνώμονες του ΟΟΣΑ αρχίζουν με δύο επισημάνσεις και καταλήγουν σε μία οδηγία που είναι και το «ζουμί» της πολιτικής τους. Επισημαίνουν, πρώτον, ότι είναι απαραίτητη «η σύνδεση μεταξύ της αξιολόγησης μαθητών, σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών». Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, «η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, του εκπαιδευτικού, καθώς και τα τυποποιημένα τεστ για την αξιολόγηση των μαθητών σε εθνικό επίπεδο πρέπει να εξεταστούν μαζί».

Η δεύτερη επισήμανση τονίζει ότι «το υπουργείο υστερεί ενός ολοκληρωμένου και πλήρους συστήματος αξιολόγησης. Πιο συγκεκριμένα, δεν υπάρχει: τυποποιημένη εθνική αξιολόγηση που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση της επίδοσης μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών, σχολικών μονάδων ή περιφερειών, σύνδεση μεταξύ της αξιολόγησης μαθητών, σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών.

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2010 -2014.

 

Αρθρογράφος: 
Δημήτρης Πολυχρονιάδης
Υπό το πρίσμα της έκθεσης του Ο.Ο.Σ.Α. (2011).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Θέλοντας κάποιος ν’ αναδείξει τις κοσμογονικού – καταστροφικού χαρακτήρα αλλαγές που έχουν συντελεστεί στο χώρο της Δημόσιας Εκπαίδευσης από το 2009 έως τώρα (2014) δε χρειάζεται ν’ ανατρέξει στα εκπαιδευτικά προγράμματα των κομμάτων που κυβέρνησαν τη χώρα από το 2009 έως σήμερα (ΠΑΣΟΚ – ΝΔ – ΛΑΟΣ – ΔΗΜΑΡ), αρκεί μια ματιά στις εκθέσεις του ΟΟΣΑ για να κατανοήσει σε ποιο δρόμο βαδίζει η εκπαιδευτική πολιτική που υλοποιείται στη χώρα μας και ποιες συνέπειες έχει αυτή (η εφαρμοζόμενη εκπαιδευτική πολιτική) για τα μορφωτικά και εργασιακά δικαιώματα της εργαζόμενης πλειοψηφίας και των λαϊκών στρωμάτων.
* * *
Μέσα στην έκθεση του ΟΟΣΑ για την ελληνική εκπαίδευση (2011) είναι χαρακτηριστικές και συνεχείς οι αναφορές περί «εξορθολογισμού του σχολικού δικτύου» λόγω της ύπαρξης «μη αποδοτικού δικτύου μικρών σχολείων, μικρού αριθμού μαθητών ανά εκπαιδευτικό και ολιγομελών τμημάτων», καθώς και για «αξιολόγηση και αποτίμηση» του εκπαιδευτικού έργου με στόχο την «Αξιολόγηση για τη βελτίωση της επίδοσης και αποδοτικότητας της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού συστήματος».
Οι επιχειρούμενες αλλαγές – μεταρρυθμίσεις που έγιναν και γίνονται στην ελληνική εκπαίδευση δεν έχουν άλλο στόχο από το να αλλάξουν ολοκληρωτικά και αμετάκλητα το DNA της Δημόσιας Εκπαίδευσης συρρικνώνοντας το Δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα της και απογειώνοντας τους ταξικούς φραγμούς στη μόρφωση, αφού προβλέπεται: «Μείωση των εισακτέων στο σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης σε ποσοστά παρόμοια με τον μέσο όρο στις χώρες της ΕΕ και σαφέστερη διαφοροποίηση στις προϋποθέσεις εισαγωγής μεταξύ πανεπιστημίων και ΤΕΙ -Καθιέρωση νέων κανόνων για τις μετεγγραφές - Ενοποίηση ή συγχώνευση μικρών τμημάτων με χαμηλό αριθμό εγγραφών και χαμηλά ποσοστά αποφοίτησης - Αύξηση επιμερισμού του κόστους στους φοιτητές κατά τρόπο συνεπή με την προϋπόθεση του Συντάγματος για δωρεάν εκπαίδευση», προτάσεις τις οποίες είδαμε να υλοποιούνται όλες από την κυβέρνηση της (ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ), δύο χρόνια μετά τη δημοσίευση της έκθεσης του ΟΟΣΑ (2011), στο νόμο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση που ψηφίστηκε.

ΓΙΑΤΙ ΕΝΑΝΤΙΩΝΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΥΠΟ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Kαταθέτω μερικές σκέψεις μου που αφορούν το ζήτημα της αυτοαξιολόγησης, κάποιες από τις οποίες θα μπορούσαν πιθανόν να χρησιμοποιηθούν στις αποφάσεις των Συλλόγων διδασκόντων.
Η παροχή δημόσιας παιδείας υψηλής ποιότητας στους μαθητές ανεξαρτήτως κοινωνικής προέλευσης και εθνικής καταγωγής πρέπει να είναι βασική προτεραιότητα μιας ευνομούμενης δημοκρατικής πολιτείας. Ένα περίγραμμα εκπαιδευτικής πολιτικής θα έπρεπε να περιλαμβάνει δέσμη μέτρων, όπως:
  • Εξασφάλιση ασφαλών και σύγχρονων υποδομών.
  • Πλήρη αναμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων ώστε η παρεχόμενη παιδεία να δημιουργεί πολίτες με ελεύθερη βούληση, κριτική σκέψη και γνωστική πληρότητα στα παλιότερα και σύγχρονα ρεύματα της επιστήμης, της τέχνης και του πολιτισμού γενικότερα.
  • Αποδέσμευση της εκπαιδευτικής διαδικασίας του λυκείου από την εισαγωγή στην  ανώτατη εκπαίδευση.
  • Αλλαγή του εξετασιοκεντρικού χαρακτήρα του σχολείου ώστε η μάθηση να είναι μια διαδικασία άμιλλας, ομαδικής δουλειάς, συνεργασίας και δημιουργικής απόλαυσης.
  • Μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα.
  • Κάλυψη των κενών θέσεων εκπαιδευτικών με όσο το δυνατόν περισσότερες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.
  • Ένταξη των εργαστηρίων φυσικών επιστημών και υπολογιστών στο ωρολόγιο πρόγραμμα.
  • Εκμάθηση ξένων γλωσσών από το σχολείο που θα οδηγεί σε δωρεάν δημόσια  πιστοποίηση πτυχίων.
  • Ποιοτική και διαρκή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στο γνωστικό τους αντικείμενο και στα υπάρχοντα και εξελισσόμενα ρεύματα παιδαγωγικής και διδακτικής των επιστημών.
  • Υποστηρικτικές δομές για την ενίσχυση των αδύνατων και κοινωνικά μειονεκτούντων μαθητών.

Πως η τηλεόραση επηρεάζει τα παιδιά - Μέρος 1
Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2014

Πρόγραμμα «My Roufianos»Φακέλωμα μαθητών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «My school» του υπουργείου Παιδείας

Το 1949 ο Τζορτζ Όργουελ δημοσίευσε το βιβλίο του «1984» δείχνοντας πώς ένα ολοκληρωτικό καθεστώς μπορεί να έχει υπό συνεχή παρακολούθηση τους πολίτες.

Έπειτα από 65 ολόκληρα χρόνια ο Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, όπως όλα τα στοιχεία καταδεικνύουν, αποφάσισε να φορέσει τη «μάσκα» του Μεγάλου Αδερφού.
Σε μία προσπάθεια να βάλει... τάξη στα σχολεία της χώρας δημιούργησε – κατά το ευρωπαϊκό... αναπτυξιακό πλαίσιο – την ηλεκτρονική πλατφόρμα «My School» και άρχισε το φακέλωμα. Καθηγητές, μαθητές, ακόμα και γονείς, καλούνται να δώσουν αρκετά προσωπικά στοιχεία τους. Και αυτομάτως έκαστος αποκτά το δικό του... «προφίλ»!

Τι ζητάει το υπουργείο; Μεταξύ πολλών άλλων, τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) των μαθητών, τη διεύθυνση και τη δημοτική ενότητα των γονέων, ακόμη και το επάγγελμά τους. Επίσης καταγράφονται οι απεργίες και η «συνεργασιμότητα» των εκπαιδευτικών, οι επιδόσεις, οι έλεγχοι, τα απολυτήρια, οι μετακινήσεις, αλλά και η κοινωνική συμπεριφορά των μαθητών. Μέχρι και οι μισθοί που παίρνουν οι... γονείς!

Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2014

Cateura Παραγουάη, ορχήστρα με ανακυκλωμένα μουσικά όργανα- ΤΑΙΝΙΑ
ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ-ΤΑΙΝΙΑ


Οι μαθητές της έκτης τάξης του 2ου Δημοτικού Σχολείου Παραλίας Πατρών και ο δάσκαλός τους Στάθης Ντούκας δημιούργησαν μία ταινία μικρού μήκους με θέμα τον σχολικό εκφοβισμό.

Το φαινόμενο του bullying στον χώρο του σχολείου λαμβάνει μεγάλες διαστάσεις και στην ελληνική κοινωνία και οι μαθητές θέλησαν να δείξουν την ευαισθησία τους σ' αυτό το φαινόμενο.

"Κανείς δεν πρέπει να αφήνει μια παιδική ψυχή να ματώνει φορώντας τη μάσκα της αδιαφορίας", είναι το πλαίσιο της δημιουργίας της συγκεκριμένης ταινίας μικρού μήκους.http://2dim-paral.ach.sch.gr/

Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2014

Ο ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΦΑΠΑΞ


Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 313 τ.Β΄12/2/2014), αφού επανεκτυπώθηκε λόγω παραλείψεων, η Υπουργική Απόφαση για τον υπολογισμό του εφάπαξ σε όλα τα Ταμεία Πρόνοιας με το νέο μαθηματικό τύπο, που θα χρησιμοποιείται πλέον για τον υπολογισμό του βοηθήματος. Οι αλλαγές αγγίζουν κυρίως τους δημόσιους υπαλλήλους.

Το κλειδί στο νέο τύπο υπολογισμού του εφάπαξ είναι ο συντελεστής βιωσιμότητας του Ταμείου, που θα είναι διαφορετικός κάθε χρόνο, καθώς εξαρτάται από τις εξής παραμέτρους:

α) Τις συνολικές εισφορές των ασφαλισμένων 

β) Τα διοικητικά έξοδα του έτους προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι υποχρεώσεις του φορέα προς τους ασφαλισμένους

γ) Την ειδική τακτική εισφορά του έτους ,όπου υπάρχει. 

δ) Την περιουσία του Ταμείου (έσοδα επενδύσεων ,έκτακτα έσοδα κ.ά), όπως θα έχει διαμορφωθεί την 31/12 του προηγούμενου έτους χωρίς να ληφθούν υπόψη οι συνολικές εισφορές εργαζομένων, τα διοικητικά έξοδα και η τακτική ειδική εισφορά. ε) Τα εφάπαξ που οφείλονται σε όσους έχουν αποχωρήσει και δεν έχουν λάβει το βοήθημα. στ) Το οικονομικό έτος για το οποίο υπολογίζεται ο συντελεστής βιωσιμότητας Δημιουργούνται από 1-1-2014 ατομικές μερίδες στις οποίες τηρούνται οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται από τον ασφαλισμένο 

Ο νέος τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ δεν εξασφαλίζει ποτέ σταθερό εφάπαξ, αφού τα ανωτέρω δεδομένα θα αλλάζουν κάθε χρόνο και θα βγάζουν διαφορετικά ποσά εφάπαξ.

Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2014

 
Η ζωντανή εκπαίδευση υπερασπίζεται το δημόσιο σχολείο.
Κυκλοφόρησε το 20σέλιδο φυλλάδιο των Παρεμβάσεων για την αξιολόγηση. Διακινείται από τα μέλη των Παρεμβάσεων σε δημοτικά και νηπιαγωγεία σε όλους τους Συλλόγους.
αξιολόγηση
Κατεβάστε ολόκληρο το φυλλάδιο εδώ : scr-20SELIDO-AXIOLOGH

ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΜΑΣ


Χωρίς τίτλο1ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟΨΕΩΝ

 

Στην Βοστίτσα (Αίγιο) κάλεσαν οι προύχοντες και αρχιερείς του Μοριά τον Παπαφλέσσα να τους μηνύσει τι θέλει η Φιλική Εταιρεία. Έγινε η μάζωξη και ο Π.Π. Γερμανός του θέτει 11 ερωτήματα, μια πεπονόφλουδα το καθένα. Και τι δεν του γύρευαν να εγγυηθεί. Αν είναι σύμφωνο όλο το Έθνος, αν θα μας βοηθήσει η Ρωσία, αν θα κάνουν πόλεμο η Αυστρία ή η Αγγλία κλπ. και ο Παπαφλέσσας γυρεύοντας να τους δώσει κουράγιο τους λέει ότι όλα τα είχε προβλέψει η Αρχή. Πρώτος μιλάει ό άρχοντας Αν­τρέας Ζαΐμης :»“Όλα τα παρά του Δικαίου λεχθέντα είναι άστατα, απελπισμένα, στασιαστικά, ιδιοτελή και σχεδόν μπιρμπάντικα. Και αν λάβωμεν αυτά ως βάσιν έχοντα, αναμφιβόλως παίρνομεν το έθνος εις τον λαιμόν μας και θέλομεν επισύρει εις τας κεφαλάς μας το αιώνιον ανάθεμα …» Τα λόγια αυτά του Ζαΐμη βρίσκουν σύμφωνους όλους τούς άλλους. «Χάνεται το έθνος μας αν ξεσηκωθούμε», φωνάζουν, γιατί τίποτα δεν είναι έτοιμο.
Ξαναπαίρνει τότες το λόγο ό Παλαιών Πατρών Γερμανός, το βαρύ πυροβολικό των αρχόντων, και λέει : Που πολεμοφόδια ; Που όπλα ; Που χρήματα πολυάριθμα ; Που στρατός πεπαιδευμένος ; Που στόλος εφοδιασμένος ; Όποιον αρχηγόν έχομεν διά να αντιπαλαίση εις το τρομερώτατον θηρίον της “Οθωμανι­κής Αυτοκρατορίας εις περίπτωσιν μιας εποχής και στιγμής απελπισίας ; Οι λαοί μας είναι όχι μόνον άπειροι της οπλοφορίας, αλλά και άοπλοι, δυστυχείς επομένως και ανίκανοι να προοδεύσουν εις τοιούτον έργον… Τον πιο κρύφιο όμως στοχασμό και φόβο των κοτζαμπάσηδων τον φανέρωσε ό Σωτήρης Χαραλάμπης :
…Καλά όλα αυτά. Μα εμείς εδώ, αφού ξεκάνουμε τούς Τούρκους, σε ποιόν θα παραδοθούμε ; Ποιόν θα χουμε ανώτερο ; Ο ραγιάς αφού πάρει τα όπλα δε θα μας ακούει πια και δε θα μας σέβεται και θα πέσουμε στα χέρια εκείνου, πού δε μπορεί να κρατήσει το πιρούνι να φάει ! … Τέλος παίρνουν την απόφαση να κλείσουν σε μοναστήρι τον Παπαφλέσσα, για να σιγουρευτούν πώς δε θα ξεσηκώσει τον κόσμο…
«Ε, ό Παπαφλέσσας πια δεν κρατιέται.
—  Γι ακούτε εδώ, τούς φωνάζει, ή επανάσταση είτε το θέτε είτε όχι θα γίνει ! Πάρτε το απόφαση. . «Αν εσείς γυρεύετε να την εμποδί­σετε, εγώ πήρα προσταγή από την “Αρχή να ξεσηκώσω το λαό και να την κάνω.
— Και τότες οποίον βρουν ξαρμάτωτο οι Τούρκοι, ας τον κόψουν… Αυτό ήταν πού τους πονούσε. Πετιέται πάνω ό δεσπότης Παλαιών Πατρών Γερμανός κι αρχίζει να τον βρίζει: Είσαι απατεώνας, άρπαγας, εξωλέστατος!    
(Δ. Φωτιάδη, Καραϊσκάκης)
Τα γεγονότα ακολούθησαν τη φορά τους. Άλλοι έτρεξαν να καρπωθούν τη δόξα. Αυτό που έμεινε είναι το γεγονός ότι αν θέλουν «οι από κάτω» όλα είναι κατορθωτά. Ε, λοιπόν τους λέμε ότι η αξιολόγηση σφαγείο δεν θα περάσει! 

Χωρίς 2Ερωτήσεις και απαντήσεις για την αξιολόγηση

1) Μπορεί η αξιολόγηση να επηρεάσει τους εκπαιδευτικούς, ακόμα και αν είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους;
«Δεν μπορεί στην ίδια υπηρεσία να είναι όλοι άριστοι. Η αξιολόγηση είναι σύγκριση, μέτρηση και κατάταξη. Θα υπάρχουν ποσοστώσεις». Τελευταίες δηλώσεις του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κ. Μητσοτάκη
Το Νομοσχέδιο για την αξιολόγηση στο δημόσιο: καθορίζει με σαφήνεια ότι το 25% (ανώτερο) μιας υπηρεσίας μπορεί να βαθμολογηθεί με άριστα ενώ πρέπει οπωσδήποτε ένα 15% να βαθμολογηθεί με κάτω της βάσης.
2) Πώς θα αλλάξω βαθμό, αν δεν γίνει η αξιολόγηση; Θέλω να πάρω τα λεφτά μου.
Ο νόμος για το νέο μισθολόγιο (4024/2012) καθορίζει με ξεκάθαρο τρόπο ποσόστωση για την αλλαγή βαθμού. Από τον βαθμό ΣΤ στον Ε μπορούν θεωρητικά να περάσουν όλοι, από τον Ε στο Δ οι 9 στους 10, από τον Δ στον Γ οι 7 στους 10, από τον Γ στον Β οι 4και από τον Β στον Α μόνο οι διευθυντές εκπαίδευσης και οι σχολικοί σύμβουλοι.

Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2014

” Ο Οδυσσέας Ελύτης εξηγεί πως έγραψε το Άξιον Εστί! “


«Όσο κι αν μπορεί να φανεί παράξενο, την αρχική αφορμή να γράψω το ποίημά μου την έδωσε η διαμονή μου στην Ευρώπη τα χρόνια του ’48 με ’51. Ήταν τα φοβερά χρόνια όπου όλα τα δεινά μαζί – πόλεμος, κατοχή, κίνημα, εμφύλιος – δεν είχανε αφήσει πέτρα πάνω στη πέτρα. Θυμάμαι την μέρα που κατέβαινα να μπω στο αεροπλάνο, ένα τσούρμο παιδιά που παίζανε σε ένα ανοιχτό οικόπεδο. Το αυτοκίνητό μας αναγκάστηκε να σταματήσει για μια στιγμή και βάλθηκα να τα παρατηρώ. Ήτανε κυριολεκτικά μες τα κουρέλια. Χλωμά, βρώμικα, σκελετωμένα με γόνατα παραμορφωμένα, με ρουφηγμένα πρόσωπα. Τριγύριζαν μέσα στις τσουκνίδες του οικοπέδου ανάμεσα σε τρύπιες λεκάνες και σωρούς σκουπιδιών. Αυτή ήταν η τελευταία εικόνα που έπαιρνα από την Ελλάδα. Και αυτή, σκεπτόμουν, ήταν η μοίρα του Γένους που ακολούθησε το δρόμο της Αρετής και πάλεψε αιώνες για να υπάρξει.

Πριν περάσουν 24 ώρες περιδιάβαινα στο Ουσί της Λωζάννης, στο μικρό δάσος πλάι στη λίμνη. Και ξαφνικά άκουσα καλπασμούς και χαρούμενες φωνές. Ήταν τα Ελβετόπαιδα που έβγαιναν να κάνουν την καθημερινή τους ιππασία. Αυτά που από πέντε γενεές και πλέον, δεν ήξεραν τι θα πει αγώνας, πείνα, θυσία. Ροδοκόκκινα, γελαστά, ντυμένα σαν πριγκηπόπουλα, με συνοδούς που φορούσαν στολές με χρυσά κουμπιά, περάσανε από μπροστά μου και μ’ άφησαν σε μια κατάσταση που ξεπερνούσε την αγανάκτηση.
Ήτανε δέος μπροστά στην τρομακτική αντίθεση, συντριβή μπροστά στην τόση αδικία, μια διάθεση να κλάψεις και να προσευχηθείς περισσότερο, παρά να διαμαρτυρηθείς και να φωνάξεις. Ήτανε η δεύτερη φορά στη ζωή μου – η πρώτη ήτανε στην Αλβανία – που έβγαινα από το άτομό μου, και αισθανόμουν όχι απλά και μόνο αλληλέγγυος, αλλά ταυτισμένος κυριολεκτικά με τη φυλή μου. Και το σύμπλεγμα κατωτερότητας που ένιωθα, μεγάλωσε φτάνοντας στο Παρίσι.

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

ΑΚΡΟΠΟΛΗ

ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

για τα ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ


Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2014

Η εκπαίδευση τον 5ο αιώνα π.Χ. – Ο δάσκαλος στα κλασικά χρόνια


Αναρτήθηκε από τον/την olympiada στο Φεβρουαρίου 13, 2014


Ορόσημο για τον παγκόσμιο πολιτισμό και ειδικότερα για την εκπαίδευση αποτελεί ο 5ος π.Χ. αιώνας της κλασικής Ελλάδας. Στην αρχαία Αθήνα καθιερώνεται ένα εκπαιδευτικό σύστημα με βασικές συνιστώσες τις γραμματικές γνώσεις, τη μουσική αγωγή και τη γύμναση του σώματος, που αποτελεί τη βάση της εκπαίδευσης μέχρι σήμερα, ενώ η εισαγωγή του παιδιού στις ηθικές αξίες ξεκινούσε από το οικείο περιβάλλον. Ο σκοπός της αγωγής ήταν η ελεύθερη ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας, η αρμονική και τέλεια ανάπτυξη σώματος και πνεύματος. Σημαντικό ρόλο σ’ αυτή την προσπάθεια για την καλλιέργεια των παιδιών έχουν οι δάσκαλοι, που εξειδικεύουν τον τρόπο και το περιεχόμενο της διδασκαλίας, με
αποκορύφωμα την εκπαιδευτική αντίληψη των μεγάλων φιλοσόφων.

Όπως αναφέρει ο Πλάτωνας: «Στην Αθήνα, οι άνθρωποι με φροντίδα και επιμέλεια διδάσκουν και νουθετούν τα παιδιά. Πρώτα πρώτα η τροφός, η μητέρα, ο παιδαγωγός και ο ίδιος ο πατέρας φροντίζουν πως θα γίνει καλό παιδί, διδάσκοντάς του το δίκαιο και το άδικο, το ωραίο και το άσχημο. Ύστερα απ’ αυτά, όταν τα παιδιά φτάσουν στην κατάλληλη ηλικία, οι γονείς τα στέλνουν στα σπίτια των δασκάλων, όπου οι γραμματιστές φροντίζουν να μάθουν γραφή και ανάγνωση, οι κιθαριστές με το να διδάσκουν λύρα τα κάνουν πιο εκλεπτυσμένα και προσπαθούν να εξοικειώσουν την ψυχή τους με το ρυθμό και την αρμονία. Ακόμα τα παιδιά συχνάζουν στα γυμναστήρια και τις παλαίστρες, όπου οι παιδοτρίβες κάνουν τα σώματά τους πιο δυνατά για να μην αναγκάζονται να δειλιάζουν εξαιτίας της κακής σωματικής κατάστασης.» [1].

Οι Αθηναίοι φρόντιζαν ώστε η παιδευτική επίδραση προς τους νέους να ασκείται και στην κοινωνική ζωή, μέσα από τις θρησκευτικές τελετές και γιορτές, στις οποίες οι νέοι συμμετείχαν ενεργά χορεύοντας και ψάλλοντας. Εξάλλου, το θέατρο, οι αγώνες, τα μνημεία τέχνης, όλα συνδυάζονταν για να προσδώσουν και να εντυπώσουν στους νέους την αίσθηση της τάξης και της ωραιότητας.

Τα πρώτα στάδια

Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2014

Καμία συμμετοχή στο πρόγραμμα ΕΥ ΖΗΝ


Το Υπουργείο Παιδείας καλεί όλα τα σχολεία σε όλη τη χώρα να υλοποιήσουν το ερευνητικό πρόγραμμα Ε.Υ.Ζ.Η.Ν, που διεξάγεται από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο συγκεκριμένα αναφέρεται:
Ένα πρόγραμμα στο οποίο «καλούνται οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής των Δημοτικών Σχολείων και οι Νηπιαγωγοί, να διενεργήσουν σε πρώτη φάση τις μετρήσεις σωματικής διάπλασης και φυσικής κατάστασης και να καταγράψουν τα αποτελέσματα. Στη δεύτερη φάση, θα διεξαχθεί η αξιολόγηση των συνηθειών διατροφής και φυσικής δραστηριότητας των μαθητών, μέσω της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης ερωτηματολογίου στο οποίο θα εισαχθούν και τα δεδομένα των μετρήσεων της α’ φάσης (σωματική διάπλαση & φυσική κατάσταση των μαθητών). Μετά την ολοκλήρωση της εισαγωγής του συνόλου των μετρήσεων κάθε παιδιού θα γίνεται αυτόματη επεξεργασία των δεδομένων και θα δημιουργείται Ατομική Αναφορά για κάθε μαθητή».
Το Δ.Σ. του συλλόγου ερεύνησε το ζήτημα και παίρνοντας υπόψη τις αιτιάσεις συναδέλφων αποφάσισε τα εξής:
Αν επρόκειτο για πανεθνική έρευνα για την καταγραφή της ελληνικής πραγματικότητας στα ελληνόπουλα σε ζητήματα φυσικής κατάστασης (νόρμες κλπ) διατροφής και ανάπτυξης των παιδιών το Υπ. Παιδείας θα όφειλε: α) να τη διεξάγει με πλήρη ενημέρωση και διαφάνεια β) να διασαφηνίσει τους όρους διεξαγωγής γ) να αναφέρει τους εμπλεκόμενους (ομάδα επιστημόνων από περισσότερα του ενός Πανεπιστήμια) δ) να ορίσει τους στόχους και τους σκοπούς της ε) να λογοδοτήσει για τη χρήση των συμπερασμάτων αλλά και της βάσης δεδομένων (υπάρχουν και προσωπικά δεδομένα) που θα συλλεγούν στ) ενώ τέλος θα εξασφάλιζε τους υλικούς όρους (μέσα, αμοιβές για τους συντελεστές κλπ) για τη διεξαγωγή της.
Αυτή η έρευνα διεξάγεται από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο με ευθύνη ενός καθηγητή.
1. Δεν είναι η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο διεξάγει ανάλογη έρευνα και το υπ. Παιδείας σπεύδει να θέσει όλο το δυναμικό των σχολείων σε όλη τη χώρα στην υπηρεσία του.
Συγκεκριμένα το 2008 διεξήγαγε έρευνα σωματομετρικής και διατροφικής αξιολόγησης στην οποία είχε αντιδράσει η εκπαιδευτική κοινότητα (επισυνάπτουμε την τότε απόφαση του συλλόγου).
Επίσης το 2005 επιχείρησε τη διεξαγωγή άλλης έρευνας για τις διατροφικές συνήθειες, σε σχολεία της Αττικής, η οποία είχε καταγγελθεί από συλλόγους εκπ/κων. (υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά στην παλιά απόφαση του συλλόγου μας)
2. Από τα προηγούμενα προγράμματα επισημαίνουμε ότι ποτέ δεν είχαμε επίσημες ανακοινώσεις από το Υπ. Παιδείας για εθνικές νόρμες σωματομετρικών στοιχείων και των άλλων αποτελεσμάτων που και τότε εξήγγειλαν ως στόχο. Τι έγιναν τα δεδομένα από τις προηγούμενες έρευνες; Ποιος τα χρησιμοποίησε και πως;
3. Τώρα μας λένε ξανά, ότι θα έχει καταλήξουν σε νόρμες φυσικής κατάστασης, συμβουλές διατροφής προς τους γονείς και οι ΠΕ11 θα δώσουν οδηγίες για ασκήσεις!!!

ΑΚΡΙΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - Ο ΔΙΓΕΝΗΣ


Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2014

Σύλλογος ΠΕ "η Αθηνά": Εκτιμήση για την πορεία της μάχης για την αξιολόγηση

Προτείνουμε, σε περίπτωση που κληθεί η σχολική μονάδα ή κατά την κρίση του συλλόγου διδασκόντων για τη θωράκισή του από τις πιέσεις, το παρακάτω σχέδιο πρακτικού:
« Συνεδρίασε ο σύλλογος διδασκόντων, ύστερα από κάλεσμα του Δ-ντή για το ζήτημα της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014, σύμφωνα με την υπ, αρ 190089/Γ1, 10-12-13, εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ.
Ο Διευθυντής ανέγνωσε την παραπάνω εγκύκλιο και ακολούθησε συζήτηση με βάση το νόμο 3848/10, το Π.Δ. 152/2013, την εγκύκλιο 190089/Γ1, τις θέσεις και αποφάσεις του συλλόγου εκπαιδευτικών ΠΕ «η Αθηνά» και της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας.
Μετά τη συζήτηση διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρξε εθελούσια προσφορά εκπαιδευτικών του σχολείου για τη συγκρότηση και τη στελέχωση των ομάδων εργασίας που απαιτούνται και γι αυτό δεν δρομολογείται η αυτοαξιολόγηση »

Ανακοίνωση και εκτίμηση του Συλλόγου για την πορεία της μάχης  για την αξιολόγηση, τα επόμενα βήματα και την παραπέρα ανάπτυξη  των αγώνων
α) 861:  Η καθολική συσπείρωση και στήριξη των συναδέλφων
 στη δράση του Συλλόγου και οι 861 υπογραφές μάχιμων εκπαιδευτικών ενάντια στην αξιολόγηση δίνουν ηχηρή απάντηση στα σχέδια του Υπουργείου και αποτελούν ένα πρώτο θετικό βήμα αντίστασης
απέναντι σε μια σκληρή επίθεση σε μια δύσκολη μάχη
 όλου του εκπαιδευτικού κινήματος.
Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, με βάση τον προγραμματισμό του Συλλόγου, η καμπάνια ενάντια στην αξιολόγηση, ως μέρος της συνολικής μάχης που δίνουμε για να μην περάσουν τα σχέδια αποδόμησης της δημόσιας εκπαίδευσης και του επαγγελματικού μας αφανισμού. Οι 861 υπογραφές που συγκεντρώθηκαν μέσα σε τρεισήμισι βδομάδες, αριθμός που πλησιάζει το 95% των συναδέλφων που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες, αποτελούν την ηχηρή απάντηση της μαχόμενης εκπαίδευσης στην προπαγάνδα και τα σχέδια της κυβέρνησης, εκφράζουν την απόλυτη στήριξη και συσπείρωση των συναδέλφων γύρω από το Σύλλογο και τη δράση του, ενισχύουν συνολικά το εκπαιδευτικό κίνημα και την κρίσιμη μάχη που διεξάγει.
Επιπρόσθετα και παράλληλα με τις υπογραφές, οι ενημερωτικές συναντήσεις που διεξήχθησαν, η παρουσία του Συλλόγου σχολείο το σχολείο-παρουσία που συνεχίζεται, οι συναντήσεις με τους συναδέλφους Διευθυντές και Διευθύντριες, ο συντονισμός με το εκπαιδευτικό κίνημα, το ότι μέχρι τώρα δεν διοργανώθηκαν σεμινάρια για την αυτοαξιολόγηση από τους Σχ. Συμβούλους της περιοχής - σε συνδυασμό με τις μαζικές ακυρώσεις των σεμιναρίων σε όλη τη χώρα λόγω των αποφασιστικών κινητοποιήσεων, οι συλλογικές δεσμεύσεις που με κάθε τρόπο αναλαμβάνονται από την συντριπτική πλειοψηφία των σχολικών μονάδων του Συλλόγου, περί της μη συγκρότησης των ομάδων εργασίας και την ακύρωση στην πράξη της αυτοαξιολόγησης, αποτελούν ένα πρώτο θετικό βήμα αντίστασης από την πλευρά μας, απέναντι στη σκληρή επίθεση που δεχόμαστε και δίνουν ελπιδοφόρα προοπτική σ’ αυτή τη δύσκολη μάχη όλου του εκπαιδευτικού κινήματος.
Ο Σύλλογος χαιρετίζει όλους τους συναδέλφους για τη γενναία και μαζική στήριξη αυτής της συλλογικής προσπάθειας, την ενότητα και την αλληλεγγύη που επιδεικνύουν στους συλλόγους διδασκόντων κόντρα στο φόβο, το διχασμό, τον κανιβαλικό ανταγωνισμό και τους καλεί να συνεχίσουν-να συνεχίσουμε, ενωμένα τον αγώνα με την ίδια αποφασιστικότητα και στόχο τη νίκη.
β)  Να οργανώσουμε την συλλογική μας άμυνα