Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2014

Ποιοι και με ποια κριτήρια θα αξιολογήσουν τους εκπαιδευτικούς και τα στελέχη εκπαίδευσηςΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κλειώ Ιωάννου - alfavita.gr 

Αυτοί που θα αξιολογηθούν πρώτοι είναι τα στελέχη εκπαίδευσης και συγκεκριμένα όσοι κατέχουν τις ακόλουθες θέσεις:

1. Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης

2. Συντονιστές Εκπαίδευσης εξωτερικού

3. Προϊστάμενοι Παιδαγωγικής και Επιστημονικής Καθοδήγησης Α/θμιας, Β/θμιας

4. Σχολικοί σύμβουλοι

5. Διευθυντές Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης

Η αξιολόγηση των πιο πάνω στελεχών θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Αυγούστου.

Από το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει η αξιολόγηση των διευθυντών των σχολείων και στη συνέχεια των εκπαιδευτικών, και κατά προτεραιότητα όσων έχουν καταθέσει σχετικό αίτημα, σύμφωνα με έγγραφο του υπουργείου Παιδείας.


Με βάση το ΠΔ 152/2013 και συγκεκριμένα το άρθρο 4 οι εκπαιδευτικοί και τα στελέχη εκπαίδευσης αξιολογούνται ως εξής:

Άρθρο 4

Όργανα διοικητικής και εκπαιδευτικής αξιολόγησης

1. Οι εκπαιδευτικοί αξιολογούνται ως εξής:

α) Οι περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης αξιολογούνται στα κριτήρια της διοικητικής αξιολόγησης από δύο Γεν. Διευθυντές του Υπουργείου και στα κριτήρια της εκπαιδευτικής αξιολόγησης από τον Πρόεδρο του Ι.Ε.Π.

β) Οι συντονιστές εκπαίδευσης εξωτερικού αξιολογούνται στα κριτήρια της διοικητικής αξιολόγησης από τον αρμόδιο για θέματα ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό Ειδικό ή Γενικό Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ. και στα κριτήρια της εκπαιδευτικής αξιολόγησης από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Ι.Ε.Π.

Ποιοι και με ποια κριτήρια θα αξιολογήσουν τους εκπαιδευτικούς και τα στελέχη εκπαίδευσηςΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κλειώ Ιωάννου - alfavita.gr 

Αυτοί που θα αξιολογηθούν πρώτοι είναι τα στελέχη εκπαίδευσης και συγκεκριμένα όσοι κατέχουν τις ακόλουθες θέσεις:

1. Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης

2. Συντονιστές Εκπαίδευσης εξωτερικού

3. Προϊστάμενοι Παιδαγωγικής και Επιστημονικής Καθοδήγησης Α/θμιας, Β/θμιας

4. Σχολικοί σύμβουλοι

5. Διευθυντές Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης

Η αξιολόγηση των πιο πάνω στελεχών θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Αυγούστου.

Από το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει η αξιολόγηση των διευθυντών των σχολείων και στη συνέχεια των εκπαιδευτικών, και κατά προτεραιότητα όσων έχουν καταθέσει σχετικό αίτημα, σύμφωνα με έγγραφο του υπουργείου Παιδείας.


Με βάση το ΠΔ 152/2013 και συγκεκριμένα το άρθρο 4 οι εκπαιδευτικοί και τα στελέχη εκπαίδευσης αξιολογούνται ως εξής:

Άρθρο 4

Όργανα διοικητικής και εκπαιδευτικής αξιολόγησης

1. Οι εκπαιδευτικοί αξιολογούνται ως εξής:

α) Οι περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης αξιολογούνται στα κριτήρια της διοικητικής αξιολόγησης από δύο Γεν. Διευθυντές του Υπουργείου και στα κριτήρια της εκπαιδευτικής αξιολόγησης από τον Πρόεδρο του Ι.Ε.Π.

β) Οι συντονιστές εκπαίδευσης εξωτερικού αξιολογούνται στα κριτήρια της διοικητικής αξιολόγησης από τον αρμόδιο για θέματα ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό Ειδικό ή Γενικό Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ. και στα κριτήρια της εκπαιδευτικής αξιολόγησης από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Ι.Ε.Π.

Ποιοι και με ποια κριτήρια θα αξιολογήσουν τους εκπαιδευτικούς και τα στελέχη εκπαίδευσηςΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κλειώ Ιωάννου - alfavita.gr 

Αυτοί που θα αξιολογηθούν πρώτοι είναι τα στελέχη εκπαίδευσης και συγκεκριμένα όσοι κατέχουν τις ακόλουθες θέσεις:

1. Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης

2. Συντονιστές Εκπαίδευσης εξωτερικού

3. Προϊστάμενοι Παιδαγωγικής και Επιστημονικής Καθοδήγησης Α/θμιας, Β/θμιας

4. Σχολικοί σύμβουλοι

5. Διευθυντές Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης

Η αξιολόγηση των πιο πάνω στελεχών θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Αυγούστου.

Από το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει η αξιολόγηση των διευθυντών των σχολείων και στη συνέχεια των εκπαιδευτικών, και κατά προτεραιότητα όσων έχουν καταθέσει σχετικό αίτημα, σύμφωνα με έγγραφο του υπουργείου Παιδείας.


Με βάση το ΠΔ 152/2013 και συγκεκριμένα το άρθρο 4 οι εκπαιδευτικοί και τα στελέχη εκπαίδευσης αξιολογούνται ως εξής:

Άρθρο 4

Όργανα διοικητικής και εκπαιδευτικής αξιολόγησης

1. Οι εκπαιδευτικοί αξιολογούνται ως εξής:

α) Οι περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης αξιολογούνται στα κριτήρια της διοικητικής αξιολόγησης από δύο Γεν. Διευθυντές του Υπουργείου και στα κριτήρια της εκπαιδευτικής αξιολόγησης από τον Πρόεδρο του Ι.Ε.Π.

β) Οι συντονιστές εκπαίδευσης εξωτερικού αξιολογούνται στα κριτήρια της διοικητικής αξιολόγησης από τον αρμόδιο για θέματα ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό Ειδικό ή Γενικό Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ. και στα κριτήρια της εκπαιδευτικής αξιολόγησης από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Ι.Ε.Π.

Ποιοι και με ποια κριτήρια θα αξιολογήσουν τους εκπαιδευτικούς και τα στελέχη εκπαίδευσηςΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κλειώ Ιωάννου - alfavita.gr 

Αυτοί που θα αξιολογηθούν πρώτοι είναι τα στελέχη εκπαίδευσης και συγκεκριμένα όσοι κατέχουν τις ακόλουθες θέσεις:

1. Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης

2. Συντονιστές Εκπαίδευσης εξωτερικού

3. Προϊστάμενοι Παιδαγωγικής και Επιστημονικής Καθοδήγησης Α/θμιας, Β/θμιας

4. Σχολικοί σύμβουλοι

5. Διευθυντές Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης

Η αξιολόγηση των πιο πάνω στελεχών θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Αυγούστου.

Από το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει η αξιολόγηση των διευθυντών των σχολείων και στη συνέχεια των εκπαιδευτικών, και κατά προτεραιότητα όσων έχουν καταθέσει σχετικό αίτημα, σύμφωνα με έγγραφο του υπουργείου Παιδείας.


Με βάση το ΠΔ 152/2013 και συγκεκριμένα το άρθρο 4 οι εκπαιδευτικοί και τα στελέχη εκπαίδευσης αξιολογούνται ως εξής:

Άρθρο 4

Όργανα διοικητικής και εκπαιδευτικής αξιολόγησης

1. Οι εκπαιδευτικοί αξιολογούνται ως εξής:

α) Οι περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης αξιολογούνται στα κριτήρια της διοικητικής αξιολόγησης από δύο Γεν. Διευθυντές του Υπουργείου και στα κριτήρια της εκπαιδευτικής αξιολόγησης από τον Πρόεδρο του Ι.Ε.Π.

β) Οι συντονιστές εκπαίδευσης εξωτερικού αξιολογούνται στα κριτήρια της διοικητικής αξιολόγησης από τον αρμόδιο για θέματα ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό Ειδικό ή Γενικό Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ. και στα κριτήρια της εκπαιδευτικής αξιολόγησης από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Ι.Ε.Π.

Ποιοι και με ποια κριτήρια θα αξιολογήσουν τους εκπαιδευτικούς και τα στελέχη εκπαίδευσηςΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κλειώ Ιωάννου - alfavita.gr 

Αυτοί που θα αξιολογηθούν πρώτοι είναι τα στελέχη εκπαίδευσης και συγκεκριμένα όσοι κατέχουν τις ακόλουθες θέσεις:

1. Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης

2. Συντονιστές Εκπαίδευσης εξωτερικού

3. Προϊστάμενοι Παιδαγωγικής και Επιστημονικής Καθοδήγησης Α/θμιας, Β/θμιας

4. Σχολικοί σύμβουλοι

5. Διευθυντές Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης

Η αξιολόγηση των πιο πάνω στελεχών θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Αυγούστου.

Από το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει η αξιολόγηση των διευθυντών των σχολείων και στη συνέχεια των εκπαιδευτικών, και κατά προτεραιότητα όσων έχουν καταθέσει σχετικό αίτημα, σύμφωνα με έγγραφο του υπουργείου Παιδείας.


Με βάση το ΠΔ 152/2013 και συγκεκριμένα το άρθρο 4 οι εκπαιδευτικοί και τα στελέχη εκπαίδευσης αξιολογούνται ως εξής:

Άρθρο 4

Όργανα διοικητικής και εκπαιδευτικής αξιολόγησης

1. Οι εκπαιδευτικοί αξιολογούνται ως εξής:

α) Οι περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης αξιολογούνται στα κριτήρια της διοικητικής αξιολόγησης από δύο Γεν. Διευθυντές του Υπουργείου και στα κριτήρια της εκπαιδευτικής αξιολόγησης από τον Πρόεδρο του Ι.Ε.Π.

β) Οι συντονιστές εκπαίδευσης εξωτερικού αξιολογούνται στα κριτήρια της διοικητικής αξιολόγησης από τον αρμόδιο για θέματα ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό Ειδικό ή Γενικό Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ. και στα κριτήρια της εκπαιδευτικής αξιολόγησης από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Ι.Ε.Π.

Ποιοι και με ποια κριτήρια θα αξιολογήσουν τους εκπαιδευτικούς και τα στελέχη εκπαίδευσηςΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κλειώ Ιωάννου - alfavita.gr 

Αυτοί που θα αξιολογηθούν πρώτοι είναι τα στελέχη εκπαίδευσης και συγκεκριμένα όσοι κατέχουν τις ακόλουθες θέσεις:

1. Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης

2. Συντονιστές Εκπαίδευσης εξωτερικού

3. Προϊστάμενοι Παιδαγωγικής και Επιστημονικής Καθοδήγησης Α/θμιας, Β/θμιας

4. Σχολικοί σύμβουλοι

5. Διευθυντές Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης

Η αξιολόγηση των πιο πάνω στελεχών θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Αυγούστου.

Από το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει η αξιολόγηση των διευθυντών των σχολείων και στη συνέχεια των εκπαιδευτικών, και κατά προτεραιότητα όσων έχουν καταθέσει σχετικό αίτημα, σύμφωνα με έγγραφο του υπουργείου Παιδείας.


Με βάση το ΠΔ 152/2013 και συγκεκριμένα το άρθρο 4 οι εκπαιδευτικοί και τα στελέχη εκπαίδευσης αξιολογούνται ως εξής:

Άρθρο 4

Όργανα διοικητικής και εκπαιδευτικής αξιολόγησης

1. Οι εκπαιδευτικοί αξιολογούνται ως εξής:

α) Οι περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης αξιολογούνται στα κριτήρια της διοικητικής αξιολόγησης από δύο Γεν. Διευθυντές του Υπουργείου και στα κριτήρια της εκπαιδευτικής αξιολόγησης από τον Πρόεδρο του Ι.Ε.Π.

β) Οι συντονιστές εκπαίδευσης εξωτερικού αξιολογούνται στα κριτήρια της διοικητικής αξιολόγησης από τον αρμόδιο για θέματα ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό Ειδικό ή Γενικό Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ. και στα κριτήρια της εκπαιδευτικής αξιολόγησης από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Ι.Ε.Π.

Ποιοι και με ποια κριτήρια θα αξιολογήσουν τους εκπαιδευτικούς και τα στελέχη εκπαίδευσηςΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κλειώ Ιωάννου - alfavita.gr 

Αυτοί που θα αξιολογηθούν πρώτοι είναι τα στελέχη εκπαίδευσης και συγκεκριμένα όσοι κατέχουν τις ακόλουθες θέσεις:

1. Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης

2. Συντονιστές Εκπαίδευσης εξωτερικού

3. Προϊστάμενοι Παιδαγωγικής και Επιστημονικής Καθοδήγησης Α/θμιας, Β/θμιας

4. Σχολικοί σύμβουλοι

5. Διευθυντές Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης

Η αξιολόγηση των πιο πάνω στελεχών θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Αυγούστου.

Από το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει η αξιολόγηση των διευθυντών των σχολείων και στη συνέχεια των εκπαιδευτικών, και κατά προτεραιότητα όσων έχουν καταθέσει σχετικό αίτημα, σύμφωνα με έγγραφο του υπουργείου Παιδείας.


Με βάση το ΠΔ 152/2013 και συγκεκριμένα το άρθρο 4 οι εκπαιδευτικοί και τα στελέχη εκπαίδευσης αξιολογούνται ως εξής:

Άρθρο 4

Όργανα διοικητικής και εκπαιδευτικής αξιολόγησης

1. Οι εκπαιδευτικοί αξιολογούνται ως εξής:

α) Οι περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης αξιολογούνται στα κριτήρια της διοικητικής αξιολόγησης από δύο Γεν. Διευθυντές του Υπουργείου και στα κριτήρια της εκπαιδευτικής αξιολόγησης από τον Πρόεδρο του Ι.Ε.Π.

β) Οι συντονιστές εκπαίδευσης εξωτερικού αξιολογούνται στα κριτήρια της διοικητικής αξιολόγησης από τον αρμόδιο για θέματα ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό Ειδικό ή Γενικό Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ. και στα κριτήρια της εκπαιδευτικής αξιολόγησης από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Ι.Ε.Π.

Ποιοι και με ποια κριτήρια θα αξιολογήσουν τους εκπαιδευτικούς και τα στελέχη εκπαίδευσηςΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κλειώ Ιωάννου - alfavita.gr 

Αυτοί που θα αξιολογηθούν πρώτοι είναι τα στελέχη εκπαίδευσης και συγκεκριμένα όσοι κατέχουν τις ακόλουθες θέσεις:

1. Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης

2. Συντονιστές Εκπαίδευσης εξωτερικού

3. Προϊστάμενοι Παιδαγωγικής και Επιστημονικής Καθοδήγησης Α/θμιας, Β/θμιας

4. Σχολικοί σύμβουλοι

5. Διευθυντές Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης

Η αξιολόγηση των πιο πάνω στελεχών θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Αυγούστου.

Από το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει η αξιολόγηση των διευθυντών των σχολείων και στη συνέχεια των εκπαιδευτικών, και κατά προτεραιότητα όσων έχουν καταθέσει σχετικό αίτημα, σύμφωνα με έγγραφο του υπουργείου Παιδείας.


Με βάση το ΠΔ 152/2013 και συγκεκριμένα το άρθρο 4 οι εκπαιδευτικοί και τα στελέχη εκπαίδευσης αξιολογούνται ως εξής:

Άρθρο 4

Όργανα διοικητικής και εκπαιδευτικής αξιολόγησης

1. Οι εκπαιδευτικοί αξιολογούνται ως εξής:

α) Οι περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης αξιολογούνται στα κριτήρια της διοικητικής αξιολόγησης από δύο Γεν. Διευθυντές του Υπουργείου και στα κριτήρια της εκπαιδευτικής αξιολόγησης από τον Πρόεδρο του Ι.Ε.Π.

β) Οι συντονιστές εκπαίδευσης εξωτερικού αξιολογούνται στα κριτήρια της διοικητικής αξιολόγησης από τον αρμόδιο για θέματα ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό Ειδικό ή Γενικό Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ. και στα κριτήρια της εκπαιδευτικής αξιολόγησης από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Ι.Ε.Π.

Ποιοι και με ποια κριτήρια θα αξιολογήσουν τους εκπαιδευτικούς και τα στελέχη εκπαίδευσηςΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κλειώ Ιωάννου - alfavita.gr 

Αυτοί που θα αξιολογηθούν πρώτοι είναι τα στελέχη εκπαίδευσης και συγκεκριμένα όσοι κατέχουν τις ακόλουθες θέσεις:

1. Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης

2. Συντονιστές Εκπαίδευσης εξωτερικού

3. Προϊστάμενοι Παιδαγωγικής και Επιστημονικής Καθοδήγησης Α/θμιας, Β/θμιας

4. Σχολικοί σύμβουλοι

5. Διευθυντές Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης

Η αξιολόγηση των πιο πάνω στελεχών θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Αυγούστου.

Από το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει η αξιολόγηση των διευθυντών των σχολείων και στη συνέχεια των εκπαιδευτικών, και κατά προτεραιότητα όσων έχουν καταθέσει σχετικό αίτημα, σύμφωνα με έγγραφο του υπουργείου Παιδείας.


Με βάση το ΠΔ 152/2013 και συγκεκριμένα το άρθρο 4 οι εκπαιδευτικοί και τα στελέχη εκπαίδευσης αξιολογούνται ως εξής:

Άρθρο 4

Όργανα διοικητικής και εκπαιδευτικής αξιολόγησης

1. Οι εκπαιδευτικοί αξιολογούνται ως εξής:

α) Οι περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης αξιολογούνται στα κριτήρια της διοικητικής αξιολόγησης από δύο Γεν. Διευθυντές του Υπουργείου και στα κριτήρια της εκπαιδευτικής αξιολόγησης από τον Πρόεδρο του Ι.Ε.Π.

β) Οι συντονιστές εκπαίδευσης εξωτερικού αξιολογούνται στα κριτήρια της διοικητικής αξιολόγησης από τον αρμόδιο για θέματα ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό Ειδικό ή Γενικό Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ. και στα κριτήρια της εκπαιδευτικής αξιολόγησης από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Ι.Ε.Π.

Ποιοι και με ποια κριτήρια θα αξιολογήσουν τους εκπαιδευτικούς και τα στελέχη εκπαίδευσηςΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κλειώ Ιωάννου - alfavita.gr 

Αυτοί που θα αξιολογηθούν πρώτοι είναι τα στελέχη εκπαίδευσης και συγκεκριμένα όσοι κατέχουν τις ακόλουθες θέσεις:

1. Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης

2. Συντονιστές Εκπαίδευσης εξωτερικού

3. Προϊστάμενοι Παιδαγωγικής και Επιστημονικής Καθοδήγησης Α/θμιας, Β/θμιας

4. Σχολικοί σύμβουλοι

5. Διευθυντές Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης

Η αξιολόγηση των πιο πάνω στελεχών θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Αυγούστου.

Από το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει η αξιολόγηση των διευθυντών των σχολείων και στη συνέχεια των εκπαιδευτικών, και κατά προτεραιότητα όσων έχουν καταθέσει σχετικό αίτημα, σύμφωνα με έγγραφο του υπουργείου Παιδείας.


Με βάση το ΠΔ 152/2013 και συγκεκριμένα το άρθρο 4 οι εκπαιδευτικοί και τα στελέχη εκπαίδευσης αξιολογούνται ως εξής:

Άρθρο 4

Όργανα διοικητικής και εκπαιδευτικής αξιολόγησης

1. Οι εκπαιδευτικοί αξιολογούνται ως εξής:

α) Οι περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης αξιολογούνται στα κριτήρια της διοικητικής αξιολόγησης από δύο Γεν. Διευθυντές του Υπουργείου και στα κριτήρια της εκπαιδευτικής αξιολόγησης από τον Πρόεδρο του Ι.Ε.Π.

β) Οι συντονιστές εκπαίδευσης εξωτερικού αξιολογούνται στα κριτήρια της διοικητικής αξιολόγησης από τον αρμόδιο για θέματα ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό Ειδικό ή Γενικό Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ. και στα κριτήρια της εκπαιδευτικής αξιολόγησης από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Ι.Ε.Π.

Ποιοι και με ποια κριτήρια θα αξιολογήσουν τους εκπαιδευτικούς και τα στελέχη εκπαίδευσης

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κλειώ Ιωάννου - alfavita.gr 

Αυτοί που θα αξιολογηθούν πρώτοι είναι τα στελέχη εκπαίδευσης και συγκεκριμένα όσοι κατέχουν τις ακόλουθες θέσεις:

1. Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης

2. Συντονιστές Εκπαίδευσης εξωτερικού

3. Προϊστάμενοι Παιδαγωγικής και Επιστημονικής Καθοδήγησης Α/θμιας, Β/θμιας
4. Σχολικοί σύμβουλοι

5. Διευθυντές Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης

Η αξιολόγηση των πιο πάνω στελεχών θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Αυγούστου.

Από το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει η αξιολόγηση των διευθυντών των σχολείων και στη συνέχεια των εκπαιδευτικών, και κατά προτεραιότητα όσων έχουν καταθέσει σχετικό αίτημα, σύμφωνα με έγγραφο του υπουργείου Παιδείας.


Με βάση το ΠΔ 152/2013 και συγκεκριμένα το άρθρο 4 οι εκπαιδευτικοί και τα στελέχη εκπαίδευσης αξιολογούνται ως εξής:

Άρθρο 4

Όργανα διοικητικής και εκπαιδευτικής αξιολόγησης

1. Οι εκπαιδευτικοί αξιολογούνται ως εξής:

Ύποπτα προγράμματα στα σχολεία


Ιουλίου 24, 2014 από seisaxthiablog


Εργομετρικά τεστ και μπανάνες Dole στα σχολεία;

Δεν είναι μόνο οι παρεμβάσεις της αστυνομίας στα σχολεία και το φακέλωμα παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών. Από ό,τι φαίνεται, το Υπουργείο Παιδείας προχωρά με βήματα σταθερά, αργά και καλά καλυμμένα σε ευρύτερο φακέλωμα, αλλά και στη διαφήμιση ύποπτων εταιριών τροφίμων μέσω αμφιλεγόμενων προγραμμάτων.

Ήδη, από το 2012, το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τη συνεργασία του με την πολυεθνική εταιρία τροφίμων DOLE μέσω του εγχώριου παρακλαδιού της ΝΤΟΛ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ εντάσσοντας στην ευέλικτη ζώνη του προγράμματος των δημοτικών σχολείων ένα πρόγραμμα ενημέρωσης με χορηγό την αμαρτωλή εταιρία. Το πρόγραμμα, μάλιστα, περιλαμβάνει και δωρεάν διανομή μπανάνας (!) ώστε να είναι πιο αποτελεσματική η διαφήμιση!

Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014

Οι ζωές των άλλων είναι ο πλούτος μας (must read)Ιουλίου 10, 2014 από seisaxthiablog

Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί ομιλία του συγγραφέα (και εκπαιδευτικού) Ισίδωρου Ζουργού προς τους τελειόφοιτους της Ελληνογαλλικής Σχολής Καλαμαρί. Εκφωνήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στις 28 Ιουνίου 2014.

Βρίσκομαι καλεσμένος εδώ απόψε από τη διεύθυνση του σχολείου για να απευθυνθώ ιδιαίτερα σε σας, νεαρές κυρίες και κύριοι, και να προσθέσω κι εγώ μερικά λόγια σε μια ιδιαίτερη στιγμή της ζωής σας, ξένος ανάμεσά σας είναι η αλήθεια, όμως δάσκαλος κι εγώ, ένας από τους πολλούς που ζούνε για χρόνια ανάμεσα σε παιδιά και νέους, με τη μυρωδιά του σχολείου και της αυλής πάνω στο δέρμα, με το χτύπημα του κουδουνιού να επανέρχεται σ’ εκείνο το διάκενο, που αφήνουν καμιά φορά τα όνειρα της νύχτας.

Σήμερα όμως παρίσταμαι όχι ως δάσκαλος αλλά ως συγγραφέας, ως γεννήτορας βιβλίων ο οποίος νομίζει πως έχει κάτι να σας πει. Ίσως να το έχετε σκεφτεί κι εσείς μερικές φορές ότι μια επιπρόσθετη δυσκολία στους αποχαιρετισμούς είναι η έγνοια μήπως το τυπικό που τους περιβάλλει απορροφήσει την ουσία, μήπως τα «πρέπει» τους αλυσοδέσουν αυτά που αισθανόμαστε, μήπως με άλλα λόγια η φροντίδα της κορνίζας υποκαταστήσει το ίδιο το κάδρο. Σας διαβεβαιώ πως η στόχευσή μου είναι να σας πω δυο λόγια με την πυξίδα της καρδιάς, χωρίς κορνίζες, όπως ταιριάζει όταν μιλάς σε νέους ανθρώπους.

Τρίτη, 8 Ιουλίου 2014

Γλωσσικός ΙμπεριαλισμόςΤις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται μια μεγάλη σε έκταση επίθεση εναντίον της ελληνικής γλώσσας η οποία έχει πολλαπλούς στόχους. Επειδή πολλοί επιχειρούν να ντύσουν αυτή την ενέργεια με τον μανδύα της «εξέλιξης της γλώσσας», πρέπει, πριν απ’ όλα, να τονιστεί η διαφορά ανάμεσα στην εξέλιξη και την κακοποίηση.

Κάθε ζωντανή γλώσσα δεν είναι στατική. Εξελίσσεται ανάλογα με την εξέλιξη και τις ανάγκες μιας κοινωνίας με την προσθήκη νέων λέξεων και όρων και την εγκατάληψη άλλων σαν ξεπερασμένων. Είναι πολύ φυσικό γεγονός πως οι σημερινοί Έλληνες δεν μιλούν την γλώσσα που μιλιόταν πριν 100, 50, ακόμα και πριν 10-15 χρόνια. Κι αυτό επειδή τα πράγματα στην κοινωνία έχουν αλλάξει πολύ από τότε. Για παράδειγμα: Αν μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε με κάποιον που ζούσε την εποχή του Τρικούπη, σίγουρα θα μας κοιτούσε με απορία αν τον καλούσαμε να «πάμε σε μια ψησταριά» καθώς η μόνη οικεία σ’ αυτόν έννοια ήταν το «οινομαγειρείο». Κι, αντίστροφα, οι περισσότεροι από μας δεν θα ξέραμε πού να πάμε αν εκείνος μας καλούσε να συναντηθούμε στο «Μπύθουλα», δηλαδή στη σημερινή περιοχή του Κολωνού όπου εκείνη την εποχή λίμναζαν στάσιμα νερά παρακείμενου ξεροπόταμου. Η αποξήρανση του ξεροπόταμου άλλαξε και την ονομασία της περιοχής και έκανε αυτή την έκφραση νεκρή και άγνωστη σε μας τους νεότερους.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ Π.Ε.- 83η Γενική Συνέλευση της Δ.Ο.Ε.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ Π.Ε.
www.paremvasis.gr       
                                                                                                                                                               6–7–2014                                                                          
83η Γενική Συνέλευση της Δ.Ο.Ε. : Με φόντο την αξιολόγηση-αυτοαξιολόγηση που επιδιώκει να κλείσει σχολεία, να χειραγωγήσει -απολύσει εκπαιδευτικούς, συνέδριο απώλειας της πλειοψηφίας του κυβερνητικού συνδικαλισμού
αλλά και απροθυμίας για αποφασιστικούς-νικηφόρους αγώνες

Πλούσια σε αγωνιστικές κορόνες η 83η Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων της ΔΟΕ αλλά φτωχή σε αποφάσεις αγώνα που θα μπορούσαν να αναχαιτίσουν τον εκπαιδευτικό μεσαίωνα που προωθούν κυβέρνηση και Ε.Ε. και σίγουρα αναντίστοιχη με την πλούσια σε αγωνιστική δράση χρονιά που τέλειωσε.

Σε μια κρίσιμη και ιστορική για το εκπαιδευτικό και λαϊκό κίνημα στιγμή, κατά την οποία:
-Στο έδαφος της καπιταλιστικής κρίσης και της προσπάθειας για υπέρβασή της προς όφελος του κεφαλαίου, εκδηλώνεται ένα νέο κύμα επίθεσης στις κατακτήσεις και τα δικαιώματα του κόσμου της εργασίας. Νέο ασφαλιστικό και διάλυση των ασφαλιστικών ταμείων, νέο μισθολόγιο-φτωχολόγιο στο δημόσιο και καταβαράθρωση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα, αντικατάσταση της σταθερής εργασίας με διάφορα προγράμματα απασχόλησης (ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ κ.ά.), ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας και ιδιωτικοποίηση δημόσιων υπηρεσιών και οργανισμών.

Σεφέρης - Ελύτης. (ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ)

Από το ψηφιακό αρχείο της ΕΡΤ

Της πατρίδας μου πάλι ομοιώθηκα - Ελύτης

Στην εκπομπή αυτή ο ποιητής ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ μιλά λίγο μετά τη βράβευσή του με το Νόμπελ Λογοτεχνίας (1979). Η αφήγησή του ξεκινά με πληροφορίες για την καταγωγή του, τους τόπους όπου έζησε και τον επηρέασαν καθώς και για την προέλευση του ονόματός του.

Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2014

Έτσι ήταν η ακρόπολη των Μυκηνών την αρχαιότητα (Βίντεο 3D animation)

Παρακολουθήστε παρακάτω ένα καταπληκτικό ντοκιμαντέρ για τη ακρόπολη των Μυκηνών με 3D αναπαράσταση.

Έτσι έχουμε την ευκαιρία να δούμε τις Μυκήνες όπως πραγματικά ήταν στην αρχαιότητα.