Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018

Ο πονηρούλης ΣυριζαΑνέλος Γαβρόγλου…

Το κείμενο αυτό γράφτηκε πριν την ψήφιση του <<πολυνομοσχεδίου>>...

Ο πονηρούλης ΣυριζαΑνέλος Γαβρόγλου…


ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 30ΩΡΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΜΑΣ «ΔΟΥΛΕΥΕΙ» ΑΠΟ ΠΑΝΩ!

Το Υπουργείο Παιδείας  δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του την τροπολογία σχετικά με την υποχρεωτική 30ωρη παραμονή μας στο σχολείο, σε μια προσπάθεια, προφανώς, να δείξει αυτό που ισχυριζόταν ο Γαβρόγλου, ότι δηλαδή δεν αλλάζει τίποτα(;) σε σχέση με το υπάρχον σχετικό άρθρο του νόμου 1566/85.Και πράγματι, με μια πρόχειρη ματιά, για τον ανύποπτο και ανήξερο, φαίνονται ίδια τα δύο κείμενα. Εδώ είμαστε όμως στην περίπτωση των κουίζ με τίτλο «Είναι όμοια και όμως διαφέρουν»! Βρείτε τις διαφορές…
Πριν παραθέσουμε τα κείμενα και εντοπίσουμε τις πραγματικά ουσιώδεις διαφορές τους πίσω απ’ τα λεκτικά τερτίπια του υπουργείου, ας αναρωτηθούμε ευλόγως: Αφού, κατά τον υπουργό, είναι ίδια, γιατί χρειάζεται να ψηφιστεί νέα διάταξη; Δύο ίδιοι νόμοι, για το ίδιο θέμα, που ακούστηκε; Και μόνο αυτή η ερώτηση αποκαλύπτει τον εμπαιγμό και την απόπειρα παραπλάνησης του υπουργείου. Μια απόπειρα που δείχνει ολοφάνερα πως έχει «λερωμένη τη φωλιά του» και προσπαθεί να το κρύψει με χοντροκομμένο τρόπο.
Ιδού, λοιπόν, τα δύο κείμενα:
Α. Νόμος 1566/85, άρθρο 8 παράγραφος…(Α΄ 167) που τροποποιείται

«Όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως συμμετοχή σε γιορταστικές, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, τήρηση βιβλίων του σχολείου και εκτέλεση διοικητικών εργασιών. Κάθε εκπαιδευτικός παραμένει υποχρεωτικά στο σχολείο, τις εργάσιμες ημέρες πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου που του έχει ανατεθεί από τα όργανα διοίκησης του σχολείου όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή 30 ώρες την εβδομάδα, με την επιφύλαξη της παρ. 2 της περιπτ. ΣΤ του άρθ. 11. Από τις πρόσθετες αυτές υπηρεσίες απαλλάσσονται οι μητέρες παιδιών μέχρι δύο ετών. Τα δύο τελευταία εδ., της προηγούμενης παρ., εφαρμόζονται ανάλογα και για τους δασκάλους.»

Β. Άρθρο στο Πολυνομοσχέδιο που θα ψηφιστεί την Δευτέρα, όπως αναρτήθηκε  από το υπουργείο:
Η προτεινόμενη διάταξη
Η παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής: «8. Oι εκπαιδευτικοί των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή 30 ώρες την εβδομάδα και με την επιφύλαξη της παρ. 2 του Κεφ. ΣΤ του άρθρου 11, για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών  που ανατίθενται από τα όργανα διοίκησης του σχολείου και συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως η προετοιμασία του εποπτικού εκπαιδευτικού υλικού και των εργαστηριακών ασκήσεων, η διόρθωση εργασιών και διαγωνισμάτων, η καταχώρηση- ενημέρωση της αξιολόγησης των μαθητών, η συμμετοχή στην προετοιμασία και την πραγματοποίηση εορταστικών, αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, ο προγραμματισμός και η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, η επικοινωνία με δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου, η συνεργασία με εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο ίδιο τμήμα ή που διδάσκουν τα ίδια γνωστικά αντικείμενα, οι παιδαγωγικές συναντήσεις για την κατάρτιση ομαδικών ή εξατομικευμένων προγραμμάτων υποστήριξης συγκεκριμένων μαθητικών ομάδων ή μαθητών, η επίβλεψη σχολικών γευμάτων, η ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, η τήρηση βιβλίων του σχολείου και η εκτέλεση διοικητικών εργασιών. Με την επιφύλαξη της περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 2721/1999 (Α΄ 112), από τις πρόσθετες αυτές υπηρεσίες απαλλάσσεται ο γονέας παιδιού μέχρι δύο ετών.»

Τι παρατηρούμε;
Η προτεινόμενη διάταξη κρατά αυτούσιο σχεδόν το άρθρο 8 του 1566 και προσθέτει επιπλέον στις συγκεκριμένες εργασίες τα εξής:
«…η προετοιμασία του εποπτικού εκπαιδευτικού υλικού και των εργαστηριακών ασκήσεων, η διόρθωση εργασιών και διαγωνισμάτων, η καταχώρηση- ενημέρωση της αξιολόγησης των μαθητών…»

«… ο προγραμματισμός και η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, η επικοινωνία με δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου, η συνεργασία με εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο ίδιο τμήμα ή που διδάσκουν τα ίδια γνωστικά αντικείμενα, οι παιδαγωγικές συναντήσεις για την κατάρτιση ομαδικών ή εξατομικευμένων προγραμμάτων υποστήριξης συγκεκριμένων μαθητικών ομάδων ή μαθητών, η επίβλεψη σχολικών γευμάτων…»

Οι περισσότερες από τις παραπάνω «εργασίες» είτε δεν μπορούν έτσι κι αλλιώς να ολοκληρωθούν στις μια ή δυο ώρες κενού που έχει κάθε ημέρα ο καθηγητής, λόγω έλλειψης χώρου και χρόνου (π.χ. διόρθωση γραπτών), είτε έχουν μπει μόνο σαν πρόφαση για να δικαιολογήσουν την υποχρεωτική 30ωρη παραμονή στο σχολείο (π.χ.  ο προγραμματισμός και η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, η επικοινωνία με δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου, η συνεργασία με εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο ίδιο τμήμα ή που διδάσκουν τα ίδια γνωστικά αντικείμενα, οι παιδαγωγικές συναντήσεις για την κατάρτιση ομαδικών ή εξατομικευμένων προγραμμάτων υποστήριξης συγκεκριμένων μαθητικών ομάδων ή μαθητών). Γιατί δεν είναι λογικά δυνατόν να υπάρχει συνεχής καθημερινή επικοινωνία με τους σχολικούς συμβούλους, συνεχής, καθημερινός προγραμματισμός και συνεχής καθημερινές παιδαγωγικές συνεδριάσεις κ.τ.λ.

Ουσιαστικά η διαφορά στη φιλοσοφία των δύο κειμένων είναι πως με τον μεν 1566/85 οι καθηγητές παραμένουν στο σχολείο αν έχουν συγκεκριμένη ανατιθέμενη εργασία, ενώ με την προτεινόμενη διάταξη παραμένουν στο σχολείο και περιμένουν να τους ανατεθεί εργασία.

Από αυτή την ιστορία βγαίνει όμως και ένα άλλο χρήσιμο συμπέρασμα:
 Οι θεσμοί και ο ΟΟΣΑ καίγονται για την αύξηση του διδακτικού ωραρίου. Σ’ αυτή τη χρονική στιγμή καταλαβαίνουν πως είναι ανεφάρμοστο και θα «κάψουν» τον Γαβρόγλου. Γι’ αυτό υποχώρησαν  αποδεχόμενοι προς το παρόν την υποχρεωτική 30ωρη παραμονή. Όλοι και όλες όμως καταλαβαίνουν πως αυτός είναι προάγγελος και της αύξησης του διδακτικού ωραρίου. Κάτι τέτοιο είναι μαθηματικά αποδεδειγμένο πως θα προκαλέσει χιλιάδες απολύσεις αναπληρωτών.    
ΘΑ ΤΟ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου