Κυριακή, 30 Δεκεμβρίου 2012

ΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΜΑΣ ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ


ΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΜΑΣ ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ

ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΛΑΤΣΗ, ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ ΜΑΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΚΟΥΜΠΙΟΥ!
ΜΑΣ ΤΟ ΕΣΤΕΙΛΑΝ ΜΕ MAIL ΚΑΙ ΣΠΕΥΔΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ 
ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΛΟΙΠΟΝ
ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΤΟΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 
ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΛΑΣ
Ο ΜΑΡΑΘΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ Η Λ Ο Σ
ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Δ Ε Λ Φ Ο Ι
ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ε Λ Ε Υ ΣΙ Ν Α

Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2012


Σαν καφκικός εφιάλτης.. Συνέντευξη του Πέτρου Καπετανόπουλου και του δικηγόρου του στο left.gr


Ημερομηνία: 28/12/2012
Συγγραφέας: left.gr
Ο Πέτρος Καπετανόπουλος διηγείται στο φακό του left.gr και τον Άγγελο Καλοδούκα τον εφιάλτη που έζησε και ζει γιατί τόλμησε να ζητήσει το λόγο για βασανισμό κρατουμένου από αστυνομικούς. Ο γνωστός δικηγόρος Κώστας Παπαδάκης μας μιλά για τις νομικές συνέπειες αλλά και την αντίσταση στην αστυνομική και κρατική βία.

Ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Χριστοῦ-Σισανίου & Σι­α­τί­στης κ. ΠαῦλοςἩ ἐνανθρώπηση τοῦ Χριστοῦ

E-mailΕκτύπωσηPDF
Μητρ. Σισανίου & Σι­α­τί­στης κ. Παῦλος
Ὁ, νῦν, σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Σισανίου & Σι­α­τί­στης ­ἀποφα­σί­ζον­τας νὰ μᾶς μι­λή­σει γιὰ τὰ Χρι­στού­γεν­να, μᾶς μι­λᾶ γιὰ τὰ πάν­τα: Συν­δέ­ει τὴν ἀ­ναν­θρώ­πη­ση τοῦ Θε­οῦ μὲ τὴν πτώ­ση τοῦ ἀν­θρώ­που καὶ μᾶς βο­η­θᾶ νὰ δι­α­κρί­νου­με τὰ κα­θέ­κα­στα τῆς προ­πα­το­ρι­κῆς ἁ­μαρ­τί­ας ὡς μιὰ δι­α­δο­χὴ γε­γο­νό­των ποὺ ἀ­φη­γεῖ­ται σφαι­ρι­κώ­τε­ρα, βα­θύ­τε­ρα καὶ ἐν τέ­λει ἀ­κρι­βέ­στε­ρα ἀ­πὸ ὁ­ποια­δή­πο­τε ἄλ­λη αὐ­τὸ κα­θ­αυ­τὸ τό, τρέ­χον, ἱ­στο­ρι­κό μας πα­ρόν!
Ἐκ­φω­νή­θη­κε στὰ τέ­λη τῆς δε­κα­ε­τί­ας τοῦ ’90, στὴν Κύπρο.
 
Οἱ ἑ­ορ­τὲς τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας μας δὲν κα­θο­ρί­στη­καν τυ­χαῖ­α ἀλ­λὰ ἔ­χουν ἄ­με­ση σχέ­ση μὲ τὴ δι­κή μας ζω­ή. Εἶ­ναι μνῆ­μες καὶ μαρ­τυ­ρί­ες ἀ­λή­θειας καὶ ζω­ῆς. Τὸ ἐ­ρώ­τη­μαποὺ γεν­νι­έ­ται εἶ­ναι πό­σο κα­τα­λα­βαί­νο­με αὐ­τὲς τὶς γι­ορ­τές, πό­σο συ­νει­δη­το­ποι­οῦ­με ὅ­τι ὅ­λα τὰ γε­γο­νό­τα τῆς ζω­ῆς τοῦ Χρι­στοῦ εἶ­ναι σταθ­μοὶ τῆς προ­σω­πι­κῆς μας ζω­ῆς καὶ ἱ­στο­ρί­ας, μᾶς ἀ­φο­ροῦν ἄ­με­σα καὶ προ­σω­πι­κά. Καὶ τοῦ­το για­τί ὁ Χρι­στὸς δὲν εἶ­ναι μό­νο ὁ τέ­λει­ος Θε­ὸς ἀλ­λὰ εἶ­ναι καὶ ὁ τέ­λει­ος ἄν­θρω­πος. Ὅ,τι, λοι­πόν, ἀ­φο­ρᾶ τὴ ζω­ὴ τοῦ Χρι­στοῦ, ἀ­φο­ρᾶ τὴ ζω­ὴ τοῦ ἀν­θρώ­που. Ὅ,τι συμ­βαί­νει στὸ Χρι­στὸ ἔ­χει ἄ­με­ση προ­έ­κτα­ση στὴ δι­κή μας ζω­ή. Τὸ ἔρ­γο τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας καὶ τῶν ποι­μέ­νων της εἶ­ναι νὰ προ­σπα­θοῦν νὰ φα­νε­ρώ­σουν τὶς δι­α­στά­σεις αὐ­τῶν τῶν γε­γο­νό­των, μέ­σα στὴν προσω­πι­κή μας ζω­ὴ καὶ ἱ­στο­ρί­α.

H ΑΘΛΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ


H ΑΘΛΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ

E-mailΕκτύπωσηPDF

Tου ΚΙΜΠΙ*
Στη λέξη φιλανθρωπία υπάρχει μια βαθιά αντίφαση, στα όρια του οξύμωρου. Ο άνθρωπος είναι απλώς άνθρωπος, δεν μπορεί να είναι φιλάνθρωπος.
Όπως ο λύκος δεν μπορεί να είναι φιλόλυκος, ούτε η κότα φιλόκοτα και ο σκύλος φιλόσκυλος.
Ο σκύλος, ναι, μπορεί να είναι φιλάνθρωπος, ως το κατεξοχήν κατοικίδιο που έχει μια σχεδόν αυτοκαταστροφική προσκόλληση στο είδος μας.
Η κότα δεν θα μπορούσε να είναι ποτέ φιλάνθρωπη, αν είχε μια ελάχιστη επίγνωση του προορισμού της ως σούπας ή κοκκινιστής.
Η γάτα, αν και εξίσου προσκολλημένη στον άνθρωπο και τα ενδιαιτήματά του, δεν είναι φιλάνθρωπη. Είναι απλώς φίλαυτη.
Κι επειδή αγαπάει τον εαυτό της περισσότερο από οτιδήποτε άλλο- αν μπορεί να αποκληθεί αγάπη το ένστικτο αυτοσυντήρησης που έχει κάθε ον-, συμβιβάζεται με την αναγκαστική συνύπαρξή της με τον άνθρωπο. Είναι μια κατεξοχήν φιλόγατα που συνδέεται με μνημόνιο κατανόησης με τον άνθρωπο, αν υποθέσουμε ότι η βάση της συνύπαρξής της μ’ αυτόν είναι να πιάνει ποντίκια ή να προσφέρει το σώμα της στην ανθρώπινη ανάγκη για τρυφερότητα και χάδι.

Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2012

Το blog του Βύρωνα: Όχι δεν μπορώ είναι άδικο.....

Αλληλεγγύη και ενότητα- Δημήτρης Γληνός 1932
Αλληλεγγύη και ενότητα

by 

assets_LARGE_t_420_42233551_type12128

Από την ιστοσελίδα Πρωτοβουλία για ένα Δίκτυο Αλληλεγγύης σε Δάφνη και Υμηττό

Ένα επίκαιρο κείμενο του Δημήτρη Γληνού που γράφτηκε το 1932, χρονιά της επίσημης πτώχευσης της Ελλάδας.

«Μέσα σ’ αυτή τη φοβερή στιγμή της παγκόσμιας κρίσης πλήθυνε το κακό, που ήτανε πάντα πολύ, μεγάλωσε η αθλιότητα των απαθλιωμένων ανθρώπων. Ο εργάτης, ο φτωχός αγρότης, ο μικροεπαγγελματίας, ο υπάλληλος ζούνε μέσα σε μια αδιάκοπη αγωνία.
Από τη μια βλέπουνε το πενιχρό τους μεροδούλι να γίνεται κάθε μέρα λιγότερο, τη στιγμή που όλα ακριβαίνουν, ή βλέπουνε τα λιγοστά προϊόντα του ολόχρονου μόχθου τους να μένουν απούλητα ή να πουλιούνται σε τιμές εξευτελιστικές.

Όποιος μικρομαθαίνει δεν γερονταφήνει*

Όποιος μικρομαθαίνει δεν γερονταφήνει*

Του Λευτέρη Ριζά


  Είχε αναρτηθεί  στις 22 Ιουλίου με τίτλο«Ο λύκος κι αν εγέρασε…» - εδώ στον  ΟΙΣΤΡΟ ένα σχόλιο μου, με αφορμή τη μη-απάντηση του Γιάννη Μηλιού και του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ  - σε μια επίθεση που είχε εξαπολύσει η Ν.Δ. εναντίον τους για τις απόψεις που είχε δημοσιεύσει παλιότερα γύρω από το «Κυπριακό», με κοινό κείμενο της, η τριάδα Γ. Μηλιός – Ν. Θεοδωρίδης – Σίσσυ Βωβού.        Πιο πρόσφατα ακολούθησε, πάλι στον ΟΙΣΤΡΟ, το «Η στρατηγική απορία του ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ» (27/10/12). Αυτά τα δύο πρέπει να συνδυαστούν και συνδεθούν με το σημερινό. Γιατί από τη μια ο λύκος παραγέρασε και δεν μπορεί να αλλάξει συνήθειες – δεν γερονταφήνει κι από την άλλη το στρατηγικό αλαλούμ του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, ιδίως στα «εθνικά θέματα» μοιραία θα αναπαράγει τέτοια φαινόμενα, όπως αυτό που θα σχολιάσουμε στη συνέχεια. «Η στρατηγική απορία» του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ αντανακλάται και στις ομιλίες του προέδρου του στην Κ.Ο. , όπου δεν κουράζεται να επαναλαμβάνει τα ήδη γνωστά περί μνημονίου κλπ, χωρίς να αναφέρεται και στα άλλα ανοικτά ζητήματα που μας αφορούν σαν λαό και χώρα. Για τα οποία και η τρικομματική κυβέρνηση αποφεύγει να αναφερθεί ή κάτι να κάνει σχεδιασμένα και συγκεκριμένα. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, όμως, δεν πρέπει να ακολουθεί την ίδια μέθοδο της σιωπής, όπως έκανε και αυτή τη φορά, όπως θα δείξουμε στη συνέχεια. Είναι πια γνωστή η περίπτωση των δηλώσεων της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ κ. Ιωάννας Μεϊντάνη για την ονομασία των Σκοπίων [Fyrom] και τις αντιδράσεις από την πλευρά της Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ (Φώφης  Γεννηματά σε συνέντευξη της στον Ν. Χατζηνικολάου REAL FM 19-12-12[1]), της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ βεβαίως και όλων των νέο-δημοκρατικών ιστοτόπων.  Δεν υπήρξε αντίδραση από το ΚΚΕ και τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ κ. Π. Σκουρλέτης της παρείχε πλήρη κάλυψη. Δεν εντοπίστηκε άρθρο ή σχόλιο στον Iskra, του «Αριστερού Ρεύματος» με το οποίο συνεργάζεται η συνιστώσα Διεθνιστική Εργατική Αριστερά (ΔΕΑ), στην οποία ανήκει η κ. Μεϊντάνη.**

Εύχομαι σε όλους Καλά Χριστούγεννα, 

με υγεία, αγάπη, πίστη κι ανθρωπιά..