Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018

Ο πονηρούλης ΣυριζαΑνέλος Γαβρόγλου…

Το κείμενο αυτό γράφτηκε πριν την ψήφιση του <<πολυνομοσχεδίου>>...

Ο πονηρούλης ΣυριζαΑνέλος Γαβρόγλου…


ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 30ΩΡΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΜΑΣ «ΔΟΥΛΕΥΕΙ» ΑΠΟ ΠΑΝΩ!

Το Υπουργείο Παιδείας  δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του την τροπολογία σχετικά με την υποχρεωτική 30ωρη παραμονή μας στο σχολείο, σε μια προσπάθεια, προφανώς, να δείξει αυτό που ισχυριζόταν ο Γαβρόγλου, ότι δηλαδή δεν αλλάζει τίποτα(;) σε σχέση με το υπάρχον σχετικό άρθρο του νόμου 1566/85.Και πράγματι, με μια πρόχειρη ματιά, για τον ανύποπτο και ανήξερο, φαίνονται ίδια τα δύο κείμενα. Εδώ είμαστε όμως στην περίπτωση των κουίζ με τίτλο «Είναι όμοια και όμως διαφέρουν»! Βρείτε τις διαφορές…
Πριν παραθέσουμε τα κείμενα και εντοπίσουμε τις πραγματικά ουσιώδεις διαφορές τους πίσω απ’ τα λεκτικά τερτίπια του υπουργείου, ας αναρωτηθούμε ευλόγως: Αφού, κατά τον υπουργό, είναι ίδια, γιατί χρειάζεται να ψηφιστεί νέα διάταξη; Δύο ίδιοι νόμοι, για το ίδιο θέμα, που ακούστηκε; Και μόνο αυτή η ερώτηση αποκαλύπτει τον εμπαιγμό και την απόπειρα παραπλάνησης του υπουργείου. Μια απόπειρα που δείχνει ολοφάνερα πως έχει «λερωμένη τη φωλιά του» και προσπαθεί να το κρύψει με χοντροκομμένο τρόπο.
Ιδού, λοιπόν, τα δύο κείμενα:
Α. Νόμος 1566/85, άρθρο 8 παράγραφος…(Α΄ 167) που τροποποιείται

«Όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως συμμετοχή σε γιορταστικές, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, τήρηση βιβλίων του σχολείου και εκτέλεση διοικητικών εργασιών. Κάθε εκπαιδευτικός παραμένει υποχρεωτικά στο σχολείο, τις εργάσιμες ημέρες πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου που του έχει ανατεθεί από τα όργανα διοίκησης του σχολείου όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή 30 ώρες την εβδομάδα, με την επιφύλαξη της παρ. 2 της περιπτ. ΣΤ του άρθ. 11. Από τις πρόσθετες αυτές υπηρεσίες απαλλάσσονται οι μητέρες παιδιών μέχρι δύο ετών. Τα δύο τελευταία εδ., της προηγούμενης παρ., εφαρμόζονται ανάλογα και για τους δασκάλους.»