Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014

ΣΤ' ΤΑΞΗ


ΣΤ' ΤΑΞΗ
 ΧΡΗΣΙΜΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ 
ΓΛΩΣΣΑ
   Ύλη Γραμματικής της ΣΤ΄   που διδάσκεται στο β.μ. - Ταξινόμηση κατά γραμματικό κεφάλαιο και κατά ενότητες του β.μ.
   Ασκήσεις επανάληψης Ε΄τάξης,   σε διάφορα μαθήματα
   Ασκήσεις επανάληψης Ε΄ τάξης
   ενότητα 1   Πώς εκφράζεται ο χρόνος στον λόγο
   Χρόνοι του ρήματος   Ασκήσεις
   Επανάληψη στην ενότητα 1
   Ενότ. 2 - Το σπίτι του Καβάφη   Φωτογραφίες από το σπίτι του ποιητή στην Αλεξάνδρεια
   Ιδιόκλιτα ουσιαστικά   ασκήσεις
   Επανάληψη στις ενότητες 1 & 2
1o test   Ενότητες 1 & 2 (και σε pdf)
   Επανάληψη   Ενότητες: 1 & 2
   Ρήματα - εγκλίσεις   θεωρία - ασκήσεις
   Ρήματα   Φωνές, Εγκλίσεις, Αριθμοί
   Επανάληψη   Σημεία στίξης, ορθογραφικά σημεία, παραγωγή-σύνθεση λέξεων
2o test   Ενότητα 4 (και σε pdf)
   Ενότ. 6 - Θρησκεύματα   Οι θρησκείες στον κόσμο (φωτογραφίες)
   Αιτιολογικές προτάσεις-τοπικοί προσδιορισμοί   Ενότητα 6
   Επανάληψη στην ενότητα 6
3o test   Ενότητα 6 (και σε pdf)
   Ορθογραφία μετοχών   επανάληψη
   Επανάληψη   Ενότητες: 7 & 9
4o test   Ενότητες 7 & 9 (και σε pdf)
   Γραμματική   (Μεταβατικά-αμετάβατα, μονόπτωτα-δίπτωτα ρήματα, κλπ.)
   Λόγιοι σχηματισμοί ρημάτων
   Επανάληψη στην ενότητα 10
   Επανάληψη στις ενότητες 10, 11
5ο test   Ενότητες 10 & 11 (και σε pdf)
   ενότητα 13   επανάληψη
   Ένα χρηματιστήριο του παλιού καιρού   Πώς λειτουργεί το Χρηματιστήριο (από το παλιό βιβλίο της Γλώσσας)
   Πώς λειτουργεί το Χρηματιστήριο   (ένα παραμύθι με μαϊμούδες)
   Χριστουγεννιάτικη εκεχειρία   (μια αντιπολεμική ιστορία από τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο)
   Γραμματική - αρχικά
   Ρήματα   ασκήσεις - 1
   Ρήματα   ασκήσεις - 2
   Ρήματα   ασκήσεις - 3
   Ρήματα   ασκήσεις - 4
   Ρήματα   ασκήσεις - 5
   Ρήματα - συζυγίες   ασκήσεις
   Ρήματα   ενεργητική-παθητική διάθεση
   Ρήματα   ενεργητική -παθητική σύνταξη
   Ρήματα - μετατροπή σε προστακτική   ασκήσεις
   Επιρρήματα   ασκήσεις
   Επαναληπτικές ασκήσεις - 1
   Επαναληπτικές ασκήσεις - 2
   συντακτικό   υποκείμενο, αντικείμενο, μεταβατικά-αμετάβατα ρήματα, κλπ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
   Ασκήσεις επανάληψης Ε΄ τάξης
1ο test μαθηματικών   κεφ. 1- 11 (και σε pdf)
   Κεφ. 12   β.μ. Δραστηριότητα 2, διόρθωση (επί το τακτικότερον...)
   Κεφ. 13   β.μ. Κριτήρια διαιρετότητας - Αντικατάσταση θεωρίας σελ. 34 (επί το τακτικότερον...)
   Κεφ. 13   Κριτήρια διαιρετότητας - Πίνακας για συμπλήρωση βιβλίου
   Κεφ. 18   τ. εργασιών, διόρθωση (επί το τακτικότερον...)
   Κεφ. 18-Δυνάμεις   Προβολή παρουσίασης, για την κατανόηση των δυνάμεων. Από τα μακρομεγέθη (1023) στα μικρομεγέθη (10-16)
   Κεφ.17-18-Δυνάμεις   ασκήσεις
   Κεφ. 12-18   Επανάληψη
   Κεφ. 1 - 18   Γενική επανάληψη
2ο test μαθηματικών   κεφ. 1 - 18 (και σε pdf)
   Κεφ.16-24   Επανάληψη
3ο test μαθηματικών   κεφ. 16 - 24 (και σε pdf)
   Εξισώσεις, (x= προσθετέος)   (Παρουσίαση, βασισμένη στην εφαρμογή 1 του κεφαλαίου)
   Εξισώσεις, (x= μειωτέος)   (Παρουσίαση, βασισμένη στην 1η δραστηριότητα του κεφαλαίου)
   Επανάληψη στις εξισώσεις   (Κεφ. 26 - 27)
   Επανάληψη στις εξισώσεις-2   (Κεφ. 25 - 27)
4ο test μαθηματικών   κεφ. 25 - 29 (και σε pdf)
5ο test μαθηματικών   κεφ. 25 - 37, γενική επανάληψη (και σε pdf)
   Επανάληψη στις εξισώσεις-3
6ο test μαθηματικών   κεφ. 25 - 37 (και σε pdf)
   Ποσοστά, Επανάληψη 1
   Ποσοστά, Επανάληψη 2
7ο test μαθηματικών   κεφ. 34 - 44 (και σε pdf)
   Λόγοι-αναλογίες   Γενικές ασκήσεις και προβλήματα
   Ποσοστά   Γενικές ασκήσεις και προβλήματα
   Κεφ. 56 Γεωμετρικά σχήματα   Προβολή παρουσίασης
   επανάληψη   αναλογίες - ποσοστά
   Αριθμητικές παραστάσεις   ασκήσεις
   Δεκαδικοί-στρογγυλοποίηση   ασκήσεις
   Εξισώσεις   ασκήσεις
   Ανάπτυγμα   ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου
   Γεωμετρία-γενικά   ασκήσεις
   τ.μ. τ.δεκ. τ.εκ.   σχέδιο
   Γεωμετρία-περίμετρος, εμβαδόν   ασκήσεις
   Μετατροπές   σκάλα των αριθμών
   Όγκος   ασκήσεις
   Συμμιγείς-μετατροπές   ασκήσεις
ΦΥΣΙΚΗ
   Προσομοιώσεις πειραμάτων φυσικής   από το πανεπιστήμιο του Κολοράντο
   πηγές ενέργειας   φωτογραφίες
   Η ενέργεια και οι πηγές της   Βιβλίο (σε μορφή pdf), από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
1ο test Φυσικής,  Ενέργεια (και σε pdf)
   θερμότητα   με λίγα λόγια
2ο test Φυσικής,  Θερμότητα (και σε pdf)
   Το κύτταρο   Μικρή θεωρία και φωτογραφίες
   ζωικό κύτταρο   διαδραστική παρουσίαση (internet)
   φυτικό κύτταρο   διαδραστική παρουσίαση (internet)
   εικονικό μικροσκόπιο - 1   διαδραστική παρουσίαση (internet)
   εικονικό μικροσκόπιο - 2   διαδραστική παρουσίαση (internet)
3ο test Φυσικής,  Φυτά - Ζώα (και σε pdf)
4ο test Φυσικής,  Αναπνευστικό - Κυκλοφορικό (σε pdf)
   φως   οπτικά τρυκ
   προβλήματα όρασης   μυωπία, πρεσβυωπία, κλπ. (προβολή παρουσίασης)
   μάτι   πώς σχηματίζεται το είδωλο (προβολή παρουσίασης)
test Φυσικής,  Φως
   ηλεκτρομαγνήτες   φωτογραφίες
   αναπαραγωγικό σύστημα   εικόνες - φωτογραφίες
   γονιμοποίηση του ωαρίου   με σχέδια
   νερό   το νερό στην Αθήνα
   νερό   ο κύκλος του νερού
ΙΣΤΟΡΙΑ
Εναλλακτική διατύπωση μαθημάτων
Η ανάγκη για μια εναλλακτική διατύπωση (κατ' απαίτηση των μαθητών μου...) κάποιων από τα κεφάλαια του νέου βιβλίου Ιστορίας, απλούστερη και πιο ευκολονόητη, αλλά και πιστή -αναγκαστικά- στην σχολική ύλη (πετυχημένη ή όχι, θα το δείξει ο καιρός...), δημιούργησε (και δημιουργεί...) τα παρακάτω έγγραφα:
   Ενότητα Α΄ - Κεφ. 1   Εναλλακτική διατύπωση
   Ενότητα Α΄ - Κεφ. 2   Εναλλακτική διατύπωση
   Ενότητα Α΄ - Κεφ. 3   Εναλλακτική διατύπωση
   Ενότητα Β΄ - Κεφ. 1   Εναλλακτική διατύπωση
   Ενότητα Β΄ - Κεφ. 2   Εναλλακτική διατύπωση
   Ενότητα Β΄ - Κεφ. 4   Εναλλακτική διατύπωση
   Ενότητα Β΄ - Κεφ. 5   Εναλλακτική διατύπωση
   Ενότητα Β΄ - Κεφ. 7   Εναλλακτική διατύπωση
   Ενότητα Β΄ - Κεφ. 8   Εναλλακτική διατύπωση
   Ενότητα Β΄ - Κεφ. 9   Εναλλακτική διατύπωση
   Ενότητα Β΄ - Κεφ.10  Εναλλακτική διατύπωση
   Ενότητα Γ΄ - Κεφ. 4  Εναλλακτική διατύπωση
   Ενότητα Γ΄ - Κεφ. 5  Εναλλακτική διατύπωση
   Ενότητα Γ΄ - Κεφ. 6   Εναλλακτική διατύπωση
   Ενότητα Γ΄ - Κεφ. 7   Εναλλακτική διατύπωση
   Ενότητα Γ΄ - Κεφ. 9   Εναλλακτική διατύπωση
   Ενότητα Γ΄ - Κεφ.11   Εναλλακτική διατύπωση
   Ενότητα Γ΄ - Κεφ.12   Εναλλακτική διατύπωση
   Ενότητα Γ΄ - Κεφ.13   Εναλλακτική διατύπωση
   Ενότητα Γ΄ - Κεφ.14   Εναλλακτική διατύπωση
   Ενότητα Γ΄ - Κεφ.16   Εναλλακτική διατύπωση
   Ενότητα Γ΄ - Κεφ.17   Εναλλακτική διατύπωση
   Ενότητα Γ΄ - Κεφ.18   Εναλλακτική διατύπωση
   Ενότητα Δ΄ - Κεφ. 3   Εναλλακτική διατύπωση
1ο test Ιστορίας - Ενότητα Α   (και σε pdf)
2ο test Ιστορίας - Ενότητα Β   (και σε pdf)
3ο test Ιστορίας - Ενότητα Γ, κεφ. 1 - 11 , με βιβλία ανοικτά!   (και σε pdf)
4ο test Ιστορίας - Ενότητα Γ, κεφ. 12-18   (και σε pdf)
   Κοτζαμπάσηδες   Μερικές επί πλέον πληροφορίες, συν 2 κείμενα από το παλιό βιβλίο ("Οι προεστοί προστάτευαν τους ραγιάδες" - "Οι προεστοί καταπίεζαν τους ραγιάδες")
   Η Ελληνική Επανάσταση   με τα μάτια των ζωγράφων της εποχής, από την ηλεκτρονική εφημερίδα "Αρκάδων Χρόνοι"
   Ημερομηνίες της Επανάστασης του 1821   από το site της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ρόδου
   Η Συνθήκη του Λονδίνου και η Ελλάδα
   Από τον Δίολκο ως την διώρυγα της Κορίνθου   Φωτογραφική αναδρομή από τον αρχαίο Δίολκο ως την σημερινή διώρυγα (video)
   η πτώχευση του 1893   τον καιρό τού Χ. Τρικούπη
   Οι πρόσφυγες του 1922 στην Ελλάδα   Μνήμες Μικρασίας (internet)
   Τα σύνορα της Ελλάδας (1832 - 1948)   διαδραστικό (internet)
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
   Η κατάκτηση της Σελήνης   χρονολόγιο
   ηλιακό σύστημα   Πληροφορίες για τους πλανήτες του ηλιακού συστήματος, με φωτογραφίες για τον κάθε ένα (έγγραφο Word)
   ηλιακό σύστημα   Πληροφορίες on-line για τους πλανήτες του ηλιακού συστήματος
   ηλιακό σύστημα   (Προσομοίωση) Δείτε την ταχύτητα περιφοράς των πλανητών, ανάλογα με την απόστασή τους από τον ήλιο
   Γνωρίζω το ηλιακό σύστημα με τους πλανήτες του   (Παιχνίδι, από το blog stintaxi.com)
   Το ηλιακό σύστημα   Τοποθετήστε τους πλανήτες στην σωστή θέση (Παιχνίδι - Όταν φορτώσει η σελίδα, επιλέγουμε το πρώτο κουτάκι:"Planet level")
   ηλιακό σύστημα   Τρισδιάστατο ταξίδι
   Τρία χρόνια από την ζωή του ήλιου   σε ένα βίντεο των τριών λεπτών (Δύο εικόνες την ημέρα). Πληροφορίες στα ελληνικά από ΕΔΩ!
   ταξίδι μέχρι την άκρη του σύμπαντος, μέρος 1   (απόσπασμα από το ντοκυμαντέρ του National Geographic - Από το blog stin-st-taxi)
   ταξίδι μέχρι την άκρη του σύμπαντος, μέρος 2   (απόσπασμα από το ντοκυμαντέρ του National Geographic - Από το blog stin-st-taxi)
   animation   περιφορά της Γης γύρω από τον ήλιο (και της Σελήνης γύρω από την Γη)
   Περιφορά της Γης   γύρω από τον ήλιο
   Περιφορά της Γης   και διάρκεια της ημέρας στις διάφορες εποχές
   Περιφορά της Γης   και η απόσταση των ημισφαιρίων από τον ήλιο
   Το μήκος της ημέρας   ανάλογα με την εποχή
   Μαγνητικοί πόλοι της Γης   Προσανατολισμός της πυξίδας πάνω στην επιφάνεια της Γης
   Ο ήχος της Γης   Εάν έχετε περιέργεια να ακούσετε τον "ήχο" που βγάζει η Γη λόγω της αλληλεπίδρασης της μαγνητόσφαιρας με τους ηλιακούς ανέμους, ακούστε το (μαζί με πληροφορίες - στα αγγλικά) στο site που σας δίνουμε.
   Κίνηση της Γης   Επαναληπτικό των κεφαλαίων (δυστυχώς στα Γαλλικά -Οι μη γαλλομαθείς μπορούν να αρκεστούν στις κατατοπιστικές εικόνες)
   η ζωή στον διαστημικό σταθμό   Αναρωτηθήκατε πώς πλένονται, πώς τρώνε, πώς πάνε τουαλέτα, πώς γυμνάζονται οι αστροναύτες; Οι απαντήσεις σ' αυτό το 14λεπτο βιντεάκι.
   διαστημικό λεωφορείο   η πορεία του διαστημικού λεωφορείου discovery, από την κατασκευή μέχρι την απογείωση (προβολή παρουσίασης)
1o test γεωγραφίας, κεφ. 1-6 (και σε pdf)
   κεφ_8_Νησιά Μεσογείου   video google earth (Χρειάζεται το Google Earth. Αν δεν το έχετε, πατήστε ΕΔΩ για να το κατεβάσετε)
   κεφ.11 - ζώνες βλάστησης   63 φωτογραφίες
2o test γεωγραφίας, κεφ. 7-11 (και σε pdf)
   Η εξέλιξη του σχήματος της Γης   στο μακρινό μέλλον (internet, διαδραστικό)
   Η εξέλιξη των ηπείρων   Παρελθόν και μέλλον
   Φυσικές καταστροφές   (Ηφαίστεια, Σεισμοί, Διάβρωση)
   Σεισμός: Μαθαίνουμε παίζοντας   (μία εφαρμογή από τον Ο.Α.Σ.Π.)
3ο test γεωγραφίας, κεφ. 12-17 (και σε pdf)
   κεφ.20 - τοπία της ερήμου   φωτογραφίες
   κεφ.20 - Η ζωή στην έρημο   videos, φωτογραφίες
   κεφ.20 - ζώα της ερήμου   προβολή παρουσίασης
   κεφ.21 - η ζωή στις πολικές περιοχές   videos, φωτογραφίες (Ο ήλιος του μεσονυκτίου, το βόρειο σέλας, η ζωή στις πολικές περιοχές, ένα βίντεο από το 1949 για την ζωή των Εσκιμώων τότε, κατασκευή ιγκλού, μουσικές των Ινουίτ, εσκιμώικα φιλιά, και άλλα!)
   κεφ.22 - η ζωή στα τροπικά δάση   videos, φωτογραφίες (Ακούστε ήχους από ένα τροπικό δάσος, δείτε πόσο εύκολα κατασκευάζουν οι ιθαγενείς μια καλύβα από κλαδιά και φύλλα, τραγουδήστε μαζί τους)
   κεφ.22 - η ζωή στα τροπικά δάση - 2   (Δείτε την κατασκευή αερογέφυρας από Πυγμαίους και αναθεωρήστε την άποψή σας περί πρωτόγονων και απολίτιστων, δείτε φυλές ανέγγιχτες από τους λευκούς από αεροπλάνο, με την βοήθεια τηλεφακού. Δείτε ακόμα ένα εκπληκτικό βίντεο με την συνάντηση, για πρώτη φορά στην ζωή τους, μιας ομάδας ιθαγενών του Αμαζονίου με μια ομάδα εξερευνητών!)
4ο test γεωγραφίας, κεφ. 20-23 (και σε pdf)
   Αμερική   σύντομη περιήγηση (video)
   Οι ευρωπαϊκές χώρες   Χάρτες και πληροφορίες για τις ευρωπαϊκές χώρες (κυρίως της Ε.Ε.), από την δικτυακή πύλη της Ε.Ε.
   Ευρώπη   Μια μικρή φωτογραφική περιήγηση
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Εκπαιδευτικό υλικό για την 28η Οκτωβρίου
Εκπαιδευτικό υλικό για το Πολυτεχνείο
Εκπαιδευτικό υλικό για τα Χριστούγεννα
Διδασκαλίες για την Πρωτομαγιά και την εργασία
Εκπαιδευτικό υλικό για τον ρατσισμό και την διαφορετικότητα
ΔΙΑΦΟΡΑ
"Εσύ και το ποδήλατό σου!"   Κυκλοφοριακή Αγωγή στο Δημοτικό Σχολείο (διδακτικές προτάσεις, σήματα οδικής κυκλοφορίας, η ιστορία του ποδηλάτου και άλλα).
Κατάσταση προφορικής βαθμολογίας   Γράψτε και επεξεργαστείτε εύκολα και γρήγορα τα ονόματα και τους βαθμούς των μαθητών στον υπολογιστή
Γλωσσολογία   Ετυμολογία λέξεων από ξένες γλώσσες (δάνεια και αντιδάνεια). Κατάλογος 500 περίπου λέξεων.
Ανδρέας Κάλβος   Ωδές
Ολυμπιακά αγωνίσματα   Φωτογραφίες αρχαίων ολυμπιακών αγωνισμάτων
Ο αθλητισμός και τα αγωνίσματα στην αρχαία Ελλάδα   Μία ανάρτηση από το blog μας
ΓΕΝΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Αν και οι ιστότοποι, προς τους οποίους υπάρχει παραπομπή (link) από εδώ, είναι ελεγμένοι, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τις δικές τους παραπομπές σε άλλους ιστοτόπους.
Η περιήγηση, συνεπώς, σε ιστοτόπους προς τους οποίους παραπέμπουμε γίνεται με ευθύνη του χρήστη, ή του κηδεμόνα του (σε περίπτωση ανήλικων χρηστών).
νέα βιβλία   Διαβάστε on line τα βιβλία του Δημοτικού, από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
μαθηματικά ΣΤ' Δημοτικού   Ιστότοπος των συγγραφέων του (σχολικού) βιβλίου Μαθηματικών Στ΄ Δημοτικού, για υποστήριξη του βιβλίου.
εκπαιδευτική τηλεόραση   Επιλέξτε ταινίες από έναν μεγάλο κατάλογο κάτω (μα πολύ κάτω...) αριστερά της ιστοσελίδας.
ψηφιακό σχολείο   Δείτε on line τα βιβλία του δημοτικού, ταξινομημένα κατά ενότητα (επιλέξτε "Δημοτικό" από την στήλη δεξιά)από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο..
Παροράματα στα νέα βιβλία   Δείτε τις διορθώσεις που έχουν γίνει στα βιβλία (για όσα λάθη τουλάχιστον έχουν εντοπίσει από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο)
Προτάσεις διδασκαλίας   από την εκπαιδευτική πύλη του Υπουργείου Παιδείας
υλικό   Εκπαιδευτικό υλικόαπό την εκπαιδευτική πύλη του Υπουργείου Παιδείας
Εκπαιδευτικό λογισμικό   από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Δάσκαλος Κ.   Πολύ καλό εκπαιδευτικό ιστολόγιο του συναδέλφου Κώστα Πανούση, από το 14ο Δημ. Σχολείο Αθηνών. Πολύ και καλό διαδραστικό υλικό. Όσοι από τους εκπαιδευτικούς έχουν υπολογιστή με internet, ή διαδραστικό πίνακα στην αίθουσά τους, θα εκτιμήσουν ιδιαίτερα το site αυτό!
Εγκύκλιος Παιδεία   Επίσης πολύ καλό ιστολόγιο, από το 2ο Δημ. Σχολείο Ν. Ραιδεστού Θεσσαλονίκης, στο ίδιο στυλ με το προηγούμενο (του Δασκάλου Κ.). Υποστηρικτικό (με όλη την σημασία της λέξης) site!
Πέτρος Σαμούχος   Εκπαιδευτικό blog για Ε΄ και ΣΤ΄
eclass31   Εκπαιδευτικό blog για την Ε΄ τάξη
η τάξη μας!   Εκπαιδευτικό blog του σχολείου μας, για την Ε΄ τάξη
ΣΤ΄και... ψηφιακά!   Εκπαιδευτικό blog του σχολείου μας, για την ΣΤ΄ τάξη
αντι-μάθημα   Εκπαιδευτικό blog του αδελφού σχολείου (115ου), για την ΣΤ΄ τάξη
στο μικρόκοσμο της τάξης μας   Εκπαιδευτικό blog, για την ΣΤ΄ τάξη
ΠΟΔήΛΑΤΟ   Εκπαιδευτικό blog
μαγική κιμωλία   Εκπαιδευτικό blog για την Ε΄ τάξη
Αρβανιτίδης Θεόδωρος   Εκπαιδευτικό υλικό (από τα σχολικά βιβλία και από αλλού)
"όταν ήμουν δάσκαλος"   Εκπαιδευτικό blog με υλικό (κυρίως για γιορτές)
μουσικό χωριό   Μουσικό παιχνίδι. Μουσικά όργανα, μουσική περιήγηση στον κόσμο, διάφοροι ήχοι (φυσικοί - τεχνητοί), απλά μαθήματα μουσικής (με ηχητικά και οπτικά παραδείγματα).
Προσομοιώσεις - πειράματα   από το πανεπιστήμιο του Κολοράντο. Επιλέξτε μάθημα (στα αριστερά) και πραγματοποιήστε εικονικά πειράματα!
υλικό   Εκπαιδευτικό υλικό, εργασίες, κείμενα, γραφικά, παιχνίδια, διδακτικές προτάσεις κ.ά., από το alfavita.gr.
ασκήσεις - 1   ! top !  Για όλα τα μαθήματα, ταξινομημένες κατά τάξη, Υλικό για γιορτές, κλπ., από το e-selides.gr   (Θα χρειαστεί να κάνετε εγγραφή. Άφοβα. Το site είναι εγγυημένο!)
ασκήσεις - 2   κατά τάξη, από το Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Ρόδου
ασκήσεις - 3   για όλες τις τάξειςαπό ιστοσελίδα δασκάλων
Εργασίες εκπαιδευτικών   για διάφορα θέματα, από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης.
γιορτές - 1   Υλικό για γιορτέςαπό την ιστοσελίδα των Παρεμβάσεων
γιορτές - 2   Υλικό για γιορτέςαπό το matia.gr
γιορτές - 3   Υλικό για γιορτές
γιορτές - 4   Υλικό για γιορτέςαπό το Δ. Σχ. Αγ. Νικολάου Ευρυτανίας
κατασκευές - 1   Φτιάξτε μουσικά όργανα, με απλά υλικά, (στα αγγλικά)
κατασκευές - 2   Φτιάξτε μουσικά όργανα, με απλά υλικά, (στα αγγλικά)
Κατασκευές με χαρτί   Οδηγίες για κατασκευές και ζωγραφιές (στα αγγλικά)
φυσική   Απλά υλικά και ιδέες για πειράματα (αέρας, πίεση, θερμότητα, ηλεκτρισμός, κλπ.), από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
φυσική   Θερμοκρασία, φως, ήχος, ενέργεια, χημεία. Πληροφορίες, πειράματα, κατασκευές, από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Εξοικονόμηση νερού   Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
περιβάλλον   Γνωρίστε τα πουλιά της Ελλάδας, από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
περιβάλλον   Δείτε 18 γνωστά πουλιά και ακούστε τον ήχο που βγάζει καθένα από αυτά!
ιστορία - μουσική   αρχαία ελληνική μουσική   Ακούστε, και κατεβάστε στον υπολογιστή σας, 28 αποσπάσματα αρχαίας ελληνικής μουσικής, έτσι όπως αποδόθηκαν από το Atrium Musicae de Madrid, σε μία έκδοση που επιμελήθηκε το Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως (ψηφιακή μετεγγραφή: Νίκος Σπυρόπουλος). (Ανενεργό, προς το παρόν...)
ιστορία   Χρονολόγιο ελληνικής ιστορίας, από τον κόμβο "Οδυσσέας", του Υπουργείου Πολιτισμού
ιστορία   της Ελλάδας: από την εποχή του λίθου ως την σύγχρονη εποχή, από το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
ιστορία   Μεγάλες μάχες από την αρχαιότητα έως και την νεώτερη εποχή, από μεταφρασμένα κείμενα των αρχαίων ιστορικών, από τον δάσκαλο Γιάννη Παπαθανασίου (ipap@sch.gr)   
ιστορία   Χάρτες αρχαίας - βυζαντινής - νεώτερης ιστορίας, απλές εικόνες, χάρτες με κίνηση, βιντεοχάρτες, από τον δάσκαλο Γιάννη Παπαθανασίου (ipap@sch.gr)  
ιστορία   Μάθετε για τις 9 πιο σπουδαίες πόλεις της αρχαίας Ελλάδας (ιστορία, μνημεία, φωτογραφίες, κλπ.)
ιστορία   Η καθημερινή ζωή στην αρχαία Αθήνα, για έναν Αθηναίο και μία Αθηναία της εποχής.
Αρχαία Αθήνα 3D   Δείτε τρισδιάστατες αναπαραστάσεις της αρχαίας Αθήνας, από την Μυκηναϊκή περίοδο μέχρι τον Μεσαίωνα
Ακρόπολη   Περιηγηθείτε εικονικά στον ιερό βράχο της Ακρόπολης
Ακρόπολη   Το video του Κώστα Γαβρά για την ιστορία της Ακρόπολης και του Παρθενώνα, μέχρι την επανάσταση του 1821
Αρχαία Αγορά της Αθήνας   Περιηγηθείτε εικονικά στην αρχαία Αγορά, μέσα από το Google Earth
ιστορία   Η τέχνη της αρχαίας Ελλάδας, από τον δάσκαλο Γιάννη Παπαθανασίου (ipap@sch.gr)
ιστορία   Αρχαία ελληνική τεχνολογία (πληροφορίες, εικόνες, τρισδιάστατες αναπαραστάσεις)
ιστορία   Πλήρης οδηγός για τα αρχαία ελληνικά αγγεία, από τον δάσκαλο Γιάννη Παπαθανασίου (ipap@sch.gr)  
ιστορία   Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Ολυμπίας, από το Γυμνάσιο Αρχαίας Ολυμπίας
ιστορία   Εικονική περιήγηση 360ο στην αρχαία Μίλητο
ιστορία   των ολυμπιακών αγώνων και εικονικό μουσείοαπό το Δημοτικό Σχολείο Καρατούλα-Μαγούλας, Ν. Ηλείας
ιστορία   Μέγας Αλέξανδρος (Τα πάντα που έχουν σχέση με την ζωή ενός από τους πιο γνωστούς -παγκοσμίως- Έλληνες).
ιστορία   Φωτογραφίες ρωμαϊκών δρόμων σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης, όπως σώζονται σήμερα
Μονεμβασιά   Περιηγηθείτε εικονικά μέσα στο κάστρο της Μονεμβασιάς
Μυστράς   Περιήγηση στην καστροπολιτεία του Μυστρά, την καλύτερα σωζόμενη βυζαντινή πολιτεία του ελληνικού χώρου
Αγία Σοφία (Κωνσταντινούπολη)   Περιηγηθείτε εικονικά στην Αγία Σοφία
ιστορία   Βυζαντινή ζωγραφική
ιστορία   Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους, από τον δάσκαλο Γιάννη Παπαθανασίου (ipap@sch.gr)  
ιστορία   Η Επανάσταση του 1821, από το site της Βουλής
ιστορία   Μικρασιατική καταστροφή: τα σημαντικότερα γεγονότα
γεωγραφία   Παγκόσμια και ελληνική γεωγραφία
γεωγραφία   Χάρτες, προσομοιώσεις, ασκήσεις, παιχνίδια, γενικές πληροφορίες, ιστορικά στοιχεία, κλπ.από την Ελληνική Πύλη Παιδείας.
ηλιακό σύστημα   φωτογραφίες - απεικονίσεις του ηλιακού συστήματος και των ζωνών της ατμόσφαιρας
ηλιακό σύστημα   Φωτογραφίες-πληροφορίες για κάθε πλανήτη, υλικό από το www.astrovox.gr
Σελήνη   Προσομοίωση των φάσεων της Σελήνης (με κίνηση)
Κωνσταντίνος Καβάφης   Η επίσημη ιστοσελίδα για τον Κ. Καβάφη, με όλα τα έργα του
ποίηση   Διαβάστε τα ποιήματα πολλών Ελλήνων ποιητών, καθώς και μερικών ξένων (Μπρεχτ, Νερούδα, Ναζίμ Χικμέτ, κλπ.) κάνοντας κλικ στις φωτογραφίες, από το alfavita.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου