Κυριακή, 29 Μαΐου 2016

ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου) ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ

Αποτέλεσμα εικόνας για ΣΧΟΛΕΙΟ

Εν μεγάλη Eλληνική αποικία, 200 π.X.


Ότι τα πράγματα δεν βαίνουν κατ’ ευχήν στην Aποικία
δεν μέν’ η ελαχίστη αμφιβολία,
…………….
Όμως το πρόσκομμα κ’ η δυσκολία
είναι που κάμνουνε μια ιστορία
μεγάλη κάθε πράγμα οι Aναμορφωταί
αυτοί. (Ευτύχημα θα ήταν αν ποτέ
δεν τους χρειάζονταν κανείς.) Για κάθε τι,
για το παραμικρό ρωτούνε κ’ εξετάζουν,
κ’ ευθύς στον νου τους ριζικές μεταρρυθμίσεις βάζουν,
με την απαίτησι να εκτελεσθούν άνευ αναβολής.

Έχουνε και μια κλίσι στες θυσίες.
……………
Κι όταν, με το καλό, τελειώσουνε την εργασία,
κι ορίσαντες και περικόψαντες το παν λεπτομερώς,
απέλθουν, παίρνοντας και την δικαία μισθοδοσία,
να δούμε τι απομένει πια, μετά
τόση δεινότητα χειρουργική.—
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΒΑΦΗΣ
(Από τα Ποιήματα 1897-1933, Ίκαρος 1984)

Εκστασιασμένοι από τις εξαγγελίες του κ. Υπουργού, σε ανακοίνωση του ΥΠΕΠ διαβάζουμε:
«Η συνταγματική επιταγή γίνεται πράξη(!!!)*
 Ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά του δημοτικού σχολείου(!!!)
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τίθεται σε εφαρμογή από το νέο σχολικό έτος μια σημαντική μεταρρυθμιστική παρέμβαση στο δημοτικό σχολείο. Πρόκειται για τη δημιουργία του ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ώστε να γίνει πράξη η συνταγματική δέσμευση για παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση για όλους τους μαθητές της ίδιας βαθμίδας.»
(Ανακοίνωση Υπουργείου Παιδείας, 05-05-16. «Τα ψέμματα και η αλήθεια για το ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο» http://www.minedu.gov.gr/grafeio-typoy-kai-dimosion-sxeseon/deltia-typoy/19877-19-04-16-synantisi-tou-ypourgoy-nikou-fili-me-tous-thesmoys-2)
*Τα θαυμαστικά εντός παρενθέσεως δικά μου.

Πήραμε μολύβι και χαρτί και κάναμε τους συγκριτικούς υπολογισμούς μας για τις ώρες διδασκαλίας ανά ειδικότητα του τρέχοντος  σχολικού έτους  2015-2016 και του επερχομένου 2016-2017.ΔΙΑΦΟΡΑ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2015-2016 & 2016-2017

ΩΡΕΣ 2015 -2016
ΩΡΕΣ 2016 - 2017
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ 2105-16 628
ΤΜΗΜΑΤΑ 2016-17 628
0
Δεύτερη ξένη γλώσσα
ΠΕ05-07
398
398
0
Αγγλικών
ΠΕ06
1708
1436
-272
Καλλιτεχνικών
ΠΕ08
523
862
+339
Φυσικής Αγωγής
ΠΕ11
1796
1686
-110
Μουσικής
ΠΕ16
529
628
+99
Πληροφορικής
ΠΕ19-20
632
628
-4
Θεατρικών Σπουδών
ΠΕ32
385
430
+45
Δασκάλων
ΠΕ70
14574
12794
-1780
Πρωινη φύλαξη

285
0
-285
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
21458
19490
-1968
Σημείωση:  Δεν υπολογίζονται οι χαμένες διδακτικές ώρες από τη μείωση των τμημάτων Ολοημέρου. Οι ώρες των σχολικών ετών 2015-16 & 2016-17 υπολογίζονται με πλήρως ανεπτυγμένο πρόγραμμα.

Η συνταγματική επιταγή γίνεται πράξη!!!
1968 ώρες εκπαιδευτικών λιγότερες στα 628 τμήματα των 57 σχολείων της Δυτικής Αττικής!!!
 90 εκπαιδευτικοί λιγότεροι στις φτωχογειτονιές της Δυτικής Αττικής.  Αυτή, άραγε, είναι η συνταγματική επιταγή;


Γιατί κατά τα άλλα όλες οι αμαρτίες των ΕΑΕΠ σχολείων παραμένουν, μόνο που αυτό γίνεται πιο φτωχό σε εκπαιδευτικούς.
Ένα νέο πρόγραμμα που κουμπώνει, μαζεύει και απλώνει, σύμφωνα με τις δυνατότητες σε ανθρώπινο δυναμικό του σχολείου.  Γι’ αυτό ο νόμος 4386/2016 (ΦΕΚ 83, τ. Α’) και η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1324, τ. Β’)προβλέπει:
Καταργείται η πρωινή ζώνη του ολοήμερου (7-8 π.μ.).
Σε κάθε τμήμα ολοήμερου θα εναλλάσσονται εβδομαδιαία μέχρι και δέκα  διαφορετικοί εκπαιδευτικοί (δάσκαλοι και ειδικότητες)!!
Καταργείται ο δάσκαλος  του ολοήμερου. Η ώρα της Σίτισης και της Μελέτης θα καλύπτεται από τις πλεονάζουσες ώρες των δασκάλων της πρωινής ζώνης.
Μειώνονται οι ώρες των ειδικοτήτων (Αγγλικά, Μουσική, Θεατρική Αγωγή, Φυσική Αγωγή, Πληροφορική)
Κόβονται γνωστικά αντικείμενα  (Θεατρική Αγωγή και Ευέλικτη Ζώνη στην Ε’ και στη Στ’,  Φιλαναγνωσία, Θρησκευτικά).
Στο ολοήμερο θα εγγράφονται οι μαθητές των οποίων οι γονείς είναι και οι δύο εργαζόμενοι. Το μέτρο αυτό οδηγεί εκτός ολοήμερου τους μαθητές των οποίων, οι γονείς εργάζονται σε καθεστώς μαύρης, ανασφάλιστης εργασίας και τους άνεργους, το ποσοστό των οποίων ξεπερνά το 25%.
Και ακόμη το ευέλικτο, από «λάστιχο» σχολείο του κ. Φίλη θα μπορεί σύμφωνα με τα εδάφια της υπουργικής απόφασης:
β. Έως ότου τοποθετηθεί στη σχολική μονάδα το σύνολο του εκπαιδευτικού προσωπικού για την πλήρη ανάπτυξη του ΕΩΠΔ, το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας αναμορφώνεται προσωρινώς προς τα διδακτικά αντικείμενα, κατόπιν εισήγησης του/της Δ/ντή−Δ/ντριας και απόφασης του Συλλόγου Διδασκόντων σε συνεργασία με τον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο, αξιοποιώντας το σύνολο των προσφερόμενων διδακτικών ωρών με βάση το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο και τις διδακτικές ώρες των εκπαιδευτικών για τις οποίες έχουν τοποθετηθεί στη σχολική μονάδα.
γ. Με βάση τις προβλέψεις στις οποίες αναφέρονται οι παραπάνω παράγραφοι (α) και (β) και μέχρι την πλήρη κάλυψη των κενών σε διδακτικό προσωπικό για την πλήρη ανάπτυξη του ΕΩΠΔ, δύναται να υπάρξει πρόωρη αποχώρηση των μαθητών.
• Στον Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου δεν προβλέπεται ορισμός ενός εκπαιδευτικού ως υπεύθυνου ολοήμερου, αλλά ορίζεται ανά ημέρα ο εκπαιδευτικός που θα φέρει την ευθύνη λειτουργίας του ολοήμερου προγράμματος. Η ημερήσια ευθύνη λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος δύναται να ανατίθεται στο σύνολοτων ειδικοτήτων καθώς και στον/στην Δ/ντή−Δ/ντρια του σχολείου.
Στα 6/θέσια και άνω δημοτικά σχολεία ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος είναι 14 φοιτώντες μαθητές. Στο Ολοήμερο Πρόγραμμαεγγράφονται και φοιτούν οι μαθητές των οποίων και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους.
• Η διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων της Αισθητικής Αγωγής, της Φυσικής Αγωγής, των ΤΠΕ και της Ξένης Γλώσσας στο νέο ωρολόγιο πρόγραμμα ανατίθεται σε εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων ειδικοτήτων. Σε περιπτώσεις αδυναμίας κάλυψης του προγράμματος από εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων ειδικοτήτων, η διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων της Αισθητικής Αγωγής και της ΦυσικήςΑγωγής δύναται να ανατεθεί σε εκπαιδευτικούς του κλάδουΠΕ70

Με τις αλλαγές αυτές που ψήφισε η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ θέλει να εξασφαλίσει τους εκπαιδευτικούς που λείπουν.  Διορισμούς δεν επιτρέπουν οι «θεσμοί».  Χιλιάδες αναπληρωτές,  που χρόνια τώρα μετακινούμενοι από νησί σε νησί, απ’ άκρη σ’ άκρη στην Ελληνική ύπαιθρο, λειτούργησαν τα ελληνικά σχολεία, δε θ’ αντικρύσουν την πόρτα του σχολείου το Σεπτέμβριο.  Οι χιλιάδες ελλείψεις θα καλυφθούν με τη μείωση του ωραρίου ως τις 13.15, με μετακινήσεις  εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο, από Διεύθυνση σε Διεύθυνση και πιθανόν από Περιφέρεια σε Περιφέρεια .  Ο πολύ-δάσκαλος, όπως στο παρελθόν, θα διδάξει Μουσική, Εικαστικά, Θεατρική Αγωγή, Φυσική Αγωγή.  Όπου, πάλι οι ώρες δεν φτάνουν. Θα σχολάνε οι μαθητές νωρίτερα!!!. 
Το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα «Φίλη» είναι το «νέο σχολείο» της Διαμαντοπούλου, που δεν είναι τίποτε άλλο από το σχολείο των δεξιοτήτων, πολυδιασπασμένο, φθηνό και ευέλικτο, σχολείο της αγοράς.

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ. 

ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ!!!

«Και νόμισαν πως είχαν το δικαίωμα ν΄ αλλάξουν και τη συνηθισμένη ανταπόκριση των λέξεων προς τα πράγματα για να δικαιολογήσουν τις πράξεις τους»

(Θουκυδίδη Ιστορία Γ 83)

Την ίδια στιγμή που η Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής στα πλαίσια του Εθνικού Κοινωνικού Διαλόγου, εξαγγέλλει υπό την προεδρία του κ. Κ. Γαβρόγλου χρονοδιάγραμμα υλοποίησης προτάσεων για μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση και επίσης ο έτερος καθηγητής κ. Α. Λιάκος, ως Πρόεδρος,  ανακοινώνει τα πορίσματα του «Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία», ο Υπουργός τούς προλαβαίνει νομοθετώντας, και  αποκαλύπτει ότι ο διάλογος είναι προσχηματικός.
Αποκαλυπτική και η ανακοίνωση για τη συνάντησή σας με τον ΟΟΣΑ κ. Υπουργέ και είναι η μόνη αλήθεια για το νέο « ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ».  Δε βρίσκει στο Νέο Πρόγραμμα τη δικαίωσή της καμιά συνταγματική επιταγή, παρά μόνο η ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ στην «προκρούστεια κλίνη»,  όπως ο ίδιος σε ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας αναλάβατε να αποπληρώσετε:
«Μετά και τη σημερινή διαβούλευση του Υπουργού Παιδείας κ. Νίκου Φίλη με τους θεσμούς σε ανώτατο επίπεδο, διαπιστώθηκε πρόοδος των συζητήσεων σε αρκετά σημεία που μπορεί να οδηγήσει σε συμφωνία για τα ζητήματα της εκπαίδευσης, με βάση τις εκθέσεις του ΟΟΣΑ που θα αποτιμούν τη σημερινή κατάσταση του σχολείου στα χρόνια της κρίσης…».
(Ανακοίνωση Υπουργείου Παιδείας, 19-04-16.  Συνάντηση του Υπουργού, Νίκου Φίλη, με τους θεσμούς http://www.minedu.gov.gr/grafeio-typoy-kai-dimosion-sxeseon/deltia-typoy/19877-19-04-16-synantisi-tou-ypourgoy-nikou-fili-me-tous-thesmoys-2)
Επί της ουσίας ο κ. Υπουργός, ο κ. Λιάκος, ο κ. Γαβρόγλου, αυτό επιδιώκουν στην επίφαση του διαλόγου τους.  Να ενδύσουν με προοδευτικό μανδύα τις μνημονιακές επιταγές για την παιδεία μεταμορφώνοντας τις λέξεις!!! Να νομιμοποιήσουν με την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή τις αντιεκπαιδευτικές, μνημονιακές πολιτικές  δεσμεύσεις
 «Ο πόλεμος είναι ειρήνη, η ελευθερία είναι σκλαβιά, η άγνοια είναι δύναμη». 
(George Orwell, 1984)

Στην οργουελιανή «Νέα Γλώσσα» του νεοφιλελεύθερου τοπίου, κυριαρχεί η δημιουργική αμφισημία και ασάφεια. Έτσι το Μνημόνιο μετονομάζεται σε «τρέχον πρόγραμμα», η Τρόικα σε «θεσμούς», οι «τοκογλύφοι-δανειστές» σε «εταίρους». Ο εκβιασμός και η υποταγή σε «αμοιβαία επωφελή συμφωνία». Ο «άτακτος συμβιβασμός» του κ. Φίλη είναι «πρόοδος μετά από σκληρό διάλογο».  Μες στο κατακαλόκαιρο έρχεται “σαρωτικό” πολυνομοσχέδιο και για τις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης, βασισμένο και στις δεσμεύσεις της Κυβέρνησης για την παιδεία στους θεσμούς.  Ήρθε η ώρα της υλοποίησης και για τη μνημονιακή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Το πολυνομοσχέδιο θα περιλαμβάνει διατάξεις για το ΩΡΑΡΙΟ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, το ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.  Όπως διαβάζουμε, βασικό ρόλο στην κατάρτιση του "σαρωτικού" πολυνομοσχεδίου θα παίξει η νέα έκθεση του ΟΟΣΑ και οι «ανεξάρτητοι» εμπειρογνώμονές του.

Ο  ΟΟΣΑ θα αξιοποιηθεί για την εφαρμογή «σαρωτικών μεταρρυθμίσεων», το ξεθεμελίωμα του δημόσιου σχολείου. Τον «εξορθολογισμό», την «αποδοτικότητα», την «αυτονομία», τη «διαφάνεια», τη «δίκαιη μεταχείριση» σε όλα τα επίπεδα των δημόσιων εκπαιδευτικών μονάδων σύμφωνα με τις ανακοινώσεις τους,  όπως το λένε στη δική τους γλώσσα.

Συνάδελφοι,

 να θυμόμαστε ότι οι θέσεις εργασίας δασκάλων και εκπαιδευτικών ειδικοτήτων χάνονται συνολικά από την εκπαίδευση.  Φίλοι γονείς, να θυμάστε οι άνεργοι εκπαιδευτικοί στερούν το παιδί σου από τη μόρφωση που δικαιούται. Οι αλλαγές πλήττουν τα  μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών, με τη υποβάθμιση της προσχολικής αγωγής με συγχώνευση - κλείσιμο νηπιαγωγείων, με ουσιαστική διάλυση της ειδικής αγωγής και των υποστηρικτικών και αντισταθμιστικών δομών.   Δεν πρέπει να αφήσουμε τον κοινωνικό αυτοματισμό και τα ταπεινά, ιδιοτελή, κοντόφθαλμα κριτήρια να υποσκάψουν τον κοινό μας αγώνα.  Ακόμη και αν σήμερα δεν ήρθε η δική σου σειρά, θα έρθει την επομένη.  Το εκπαιδευτικό κίνημα πρέπει αντιληφθεί ότι η φτωχοποίηση του ελληνικού σχολείου δεν είναι συντεχνιακή υπόθεση.  Να καλέσουμε όσους «ακόμη ζωντανούς» διανοούμενους, ανθρώπους της παιδείας, της τέχνης και του πολιτισμού να μπουν μπροστάρηδες στην υπεράσπιση της ελληνικής παιδείας.  Αντίπαλός μας η νεοφιλελεύθερη, πνευματοκτόνος αντίληψη για μια χρησιμοθηρική παιδεία των δεξιοτήτων, της ευέλικτης αγοράς που επιτάσσει την κατασκευή ενός ευέλικτου-αναλώσιμου ανθρώπου, χωρίς ιστορία και μέλλον, για τις ανάγκες της παγκόσμιας πλουτοκρατίας.  Να υπερασπιστούμε τα «πεζούλια» μας.  Και τα πεζούλια μας, για μας τους εκπαιδευτικούς είναι η παιδεία και η ιστορία αυτού του τόπου και όχι οι εντολές υπερεθνικών οργανισμών.
Καμία εκπαιδευτική διεκδίκηση δεν πρόκειται να δικαιωθεί αν δε λάβει υπόψη της, και δεν έρθει σε ευθεία αντιπαράθεση με το ισχύον μνημονιακό καθεστώς και τις δεσμεύσεις του.    
Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο  Δ Ε Λ Τ Ι Ο
του αιρετού στο ΠΥΣΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τασιόπουλου Γιώργου
εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο των σχημάτων
Πλεύση στην εκπαίδευση -Αυτόνομη παρέμβαση-Ανεξάρτητη Αγωνιστική Κίνηση εκπαιδευτικών.Ανάρτηση από: geromorias.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου