Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2016

Μάθετε ιστορία με διαδραστικούς χάρτες και βίντεοΔείτε τους παρακάτω διαδραστικούς χάρτες και μάθετε Ιστορία

Χάρτες Αρχαίας


Χάρτης του Κυκλαδικού πολιτισμού με διάδραση


Χάρτης της Μινωικής Κρήτης Χάρτης της Μινωικής Κρήτης με διάδραση


Η μάχη του Μαραθώνα (490 π.Χ.)


Η μάχη του Μαραθώνα (490 π.Χ.) Βίντεο-χάρτης
Χάρτης της περσικής αυτοκρατορίας γύρω στο 480 π.Χ.


Η μάχη των Θερμοπυλών (480 π.Χ.) Με κίνηση


Η ναυμαχία της Σαλαμίνας (480 π.Χ.) Βίντεο-χάρτης


Σαλαμίνα Αεροφωτογραφία


Η ναυμαχία του Αρτεμισίου (480 π.Χ.) Με κίνηση
Διαδραστικός χάρτης με την Αθηναϊκή Συμμαχία τον 5ο αι. π.Χ. (του συναδέλφου Βασίλη Βασιλείου)
Χάρτες του πελοποννησιακού πολέμου
Χάρτης της Μακεδονίας ως το 336 π.Χ.
Χάρτης της Κύπρου στα κλασικά χρόνια
Διαδραστικός χάρτης με την εκστρατεία του Μ. Αλέξανδρου (του συναδέλφου Βασίλη Βασιλείου)


Η μάχη του Γρανικού (334 π.Χ.) Βίντεο-χάρτης


Η μάχη της Ισσού (333 π.Χ.) Βίντεο-χάρτης
Χάρτης με τα ελληνιστικά βασίλεια


Χάρτης με την εκστρατεία του Πύρρου στη Δύση


Χάρτης με την Ελλάδα και τα παράλια της Μ. Ασίας το 228 π.Χ.


Χάρτης με το κράτος του Πύρρου και την εκστρατεία του στη Δύση


Χάρτες βυζαντινής περιόδου

Χάρτες της βυζαντινής αυτοκρατορίας από το 324 μ.Χ. ως το 1451 μ.Χ.


Χάρτης της βυζαντινής αυτοκρατορίας το 324 μ.Χ.


Χάρτης της βυζαντινής αυτοκρατορίας το 395 μ.Χ.


Χάρτης της βυζαντινής αυτοκρατορίας το 527 μ.Χ.


Χάρτης της βυζαντινής αυτοκρατορίας το 565 μ.Χ.


Χάρτης της βυζαντινής αυτοκρατορίας το 632 μ.Χ.


Χάρτης της βυζαντινής αυτοκρατορίας το 1025 μ.Χ.


Χάρτης του διαμελισμού του βυζαντίου μετά το 1204


Χάρτης του διαμελισμού του βυζαντίου μετά το 1204 Με κίνηση


Χάρτης με τις κατακτήσεις του Ιωάννη Βατάτζη 1222-1250


Χάρτης με τις κατακτήσεις του Ιωάννη Β' Ασάν, της Βουλγαρίας 1218-1241


Χάρτης με τις κατακτήσεις του Μιχαήλ Η' Παλαιολόγου 1258-1282


Χάρτης με την εξέλιξη της αυτοκρατορίας της Νίκαιας από το 1204 ως το 1282 Με κίνηση


Χάρτης με τις κατακτήσεις Θεόδωρου Αγγέλου 1215-1230


Χάρτης της βυζαντινής αυτοκρατορίας το 1270 μ.Χ.


Χάρτης της βυζαντινής αυτοκρατορίας το 1360 μ.Χ.


Χάρτης της βυζαντινής αυτοκρατορίας το 1451 μ.Χ.


Χάρτης εδαφικής εξέλιξης της βυζαντινής αυτοκρατορίας από το 324 ως το 1451 μ.Χ. Με κίνηση


Χάρτης με την εξάπλωση των Οθωμανών ως τα 1360 μ.Χ.


Χάρτης με την εξάπλωση των Οθωμανών ως τα 1400 μ.Χ.


Χάρτες ΝεότερηςΗ πορεία του Υψηλάντη κατά τη διάρκεια της επανάστασης στη Μολδοβλαχία Με κίνηση


Η σταδιακή αύξηση της ελληνικής επικράτειας Με επιλογή


Η σταδιακή αύξηση της ελληνικής επικράτειας Με κίνηση


Τα βαλκανικά κράτη το 1912


Κατακτήσεις εδαφών στον α' βαλκανικό πόλεμο


Τα Βαλκάνια μετά το β' βαλκανικό πόλεμο και τη δημιουργία αλβανικού κράτους


Κατακτήσεις εδαφών στον α' βαλκανικό πόλεμο (διάδραση)


Κατακτήσεις εδαφών στο β' βαλκανικό πόλεμο (διάδραση)


Χάρτης της Ελλάδας μετά τις συνθήκες Σεβρών, Νεϊγί


Χάρτης Μικρασιατικού Πολέμου


Χάρτης ελληνοϊταλικού πολέμου


Χάρτης β' παγκοσμίου πολέμου, Η γερμανική εισβολή


Η τριπλή κατοχή της Ελλάδας από τις δυνάμεις του Άξονα (1941-1944) Με επιλογή


Η τριπλή κατοχή της Ελλάδας από τις δυνάμεις του Άξονα (1941-1944) Με κίνηση


Πηγή: http://users.sch.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου