Τρίτη, 27 Μαΐου 2014

Ιστορία - Ε΄ Δημοτικού

Ιστορία - Ε΄ Δημοτικού

Α'. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ

Περιεχόμενα ενότητας:
 • Οι Ρωμαίοι κυβερνούν τους Έλληνες.
 • Οι Έλληνες κατακτούν τους Ρωμαίους με τον πολιτισμό τους.
 • Η ρωμαϊκή αυτοκρατορία, μια υπερδύναμη του αρχαίου κόσμου.
 • Η καθημερινή ζωή στην αρχαία Ρώμη.

Λέξεις-Κλειδιά: Έλληνες, Ρωμαίοι, Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, Ρώμη, πολιτισμός, υπερδύναμη

Β'. Η ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ

Περιεχόμενα ενότητας:
 • Μεγάλες αλλαγές στη διοίκηση της αυτοκρατορίας.
 • Μια νέα πρωτεύουσα, η Κωνσταντινούπολη.
 • Η Κωνσταντινούπολη οχυρώνεται και στολίζεται με έργα τέχνης.
 • Ο χριστιανισμός γίνεται επίσημη θρησκεία του κράτους.
 • Η αυτοκρατορία χωρίζεται σε Ανατολική και Δυτική.    
 • Το παλάτι, ο ιππόδρομος και οι Δήμοι.
 • Η καθημερινή ζωή και οι γιορτές στο Βυζάντιο.
 • Η εκπαίδευση στο Βυζάντιο.
Λέξεις-Κλειδιά: Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, Κωνσταντινούπολη, Χριστιανισμός, παλάτι, ιππόδρομος, Δήμοι, Βυζάντιο, εκπαίδευση

Γ'. ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ

Περιεχόμενα ενότητας:

 • Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία
 • Οι Δήμοι αναστατώνουν την πρωτεύουσα με τη «στάση του νίκα».    
 • Η Αγία Σοφία, ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής
 •  Το βυζαντινό κράτος φτάνει στα παλιά σύνορα της αυτοκρατορίας.

Λέξεις-Κλειδιά: 
Βυζαντινό Κράτος, Ιουστινιανός, δήμοι, στάση του νίκα, Αγία Σοφία

Δ' ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΙ ΛΑΟΙ 

Περιεχόμενα ενότητας:
 • Οι γείτονες των Βυζαντινών.
 • Οι Πέρσες και οι Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου.
 • Οι Βυζαντινοί και οι Άραβες.
 • Η φύλαξη των ανατολικών συνόρων και οι Ακρίτες.
 • Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους.
 • Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βουλγάρους και τους Ρώσους.

Λέξεις-Κλειδιά: Βυζαντινοί, γειτονικοί λαοί, Πέρσες, Άβαροι, Άραβες, Σλάβοι, Βούλγαροι, Ρώσοι

Ε'. Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΚΜΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

­­Περιεχόμενα ενότητας:
 • Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται.    
 • Η κρίση της εικονομαχίας διχάζει τους Βυζαντινούς    
 • Η ανάπτυξη των γραμμάτων και η μελέτη των Ελλήνων κλασσικών.
 • Η καθημερινή ζωή των Βυζαντινών στην ύπαιθρο.
 • Το Βυζάντιο φτάνει στο απόγειο της ακμής του.

Λέξεις-Κλειδιά: Βυζαντινό κράτος, διοίκηση, νομοθεσία, εικονομαχία, ακμή, γράμματα

ΣΤ'. ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΠΑΡΑΚΜΑΖΕΙ ΚΑΙ ΥΠΟΚΥΠΤΕΙ ΣΕ ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ (Α΄ Μέρος)

Περιεχόμενα ενότητας:
 • Το κράτος αντιμετωπίζει μεγάλα εσωτερικά προβλήματα.
 • Νέοι εχθροί εμφανίζονται και αποσπούν εδάφη από την αυτοκρατορία.   
 • Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους.   
 • Η ανάκτηση της Πόλης από το Μιχαήλ Η' Παλαιολόγο.
 • Η Θεσσαλονίκη γνωρίζει μεγάλη ακμή.
Λέξεις-Κλειδιά: Βυζάντιο, παρακμή, κατακτητές, άλωση, Φράγκοι, Μιχαήλ Η Παλαιολόγος, Θεσσαλονίκη, Οθωμανοί Τούρκοι, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, Κωνσταντινούπολη

ΣΤ'. ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΠΑΡΑΚΜΑΖΕΙ ΚΑΙ ΥΠΟΚΥΠΤΕΙ ΣΕ ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ (Β΄ Μέρος)

Περιεχόμενα ενότητας:
 • Οι Οθωμανοί Τούρκοι κατακτούν βυζαντινά εδάφη.
 • Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος προσπαθεί να σώσει την πρωτεύουσα.
 • Οι Τούρκοι πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη.
 • Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους.
Λέξεις-Κλειδιά: Βυζάντιο, παρακμή, κατακτητές, άλωση, Φράγκοι, Μιχαήλ Η Παλαιολόγος, Θεσσαλονίκη, Οθωμανοί Τούρκοι, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, Κωνσταντινούπολη 

Ζ'. ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Περιεχόμενα ενότητας:
 • Η βυζαντινή Κύπρος.
 • Η διπλωματία των Βυζαντινών.­
 • Η γυναίκα στη βυζαντινή κοινωνία
 • Η βυζαντινή τέχνη.
 • Η παιδεία στο Βυζάντιο.    
 • Η γλώσσα των βυζαντινών.    

Λέξεις-Κλειδιά: Βυζαντινή Ιστορία, Βυζαντινή Κύπρος, διπλωματία, γυναίκα, τέχνη, παιδεία, γλώσσα
Αναδημοσίευση από:  http://anoixtosxoleio.weebly.com/

8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου