Δευτέρα, 12 Μαΐου 2014

Υπολογισμός Μορίων

Υπολογισμός Μορίων για το Εξεταστικό Σύστημα
που ισχύει μέχρι και το 2015

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Μόρια Εισαγωγής, Μαθήματα & Συντελεστές Βαρύτητας

Πίνακας Συντελεστών ανά Κατεύθυνση και Επιστημονικό Πεδίο
 
Γενικά

Η διαδικασία υπολογισμού των μορίων βαθμολογίας για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τις εξής δύο παραμέτρους:

την κατεύθυνση και
το επιστημονικό πεδίο

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη σύνδεση των σχολών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τις κατευθύνσεις και τα επιστημονικά πεδία, παρακαλώ κάντε κλικ εδώ.


Μαθήματα


Όσον αφορά τα μαθήματα της Γ΄ Λυκείου, αυτά χωρίζονται σε Γενικής Παιδείας και Κατεύθυνσης και ισχύουν τα παρακάτω:

τα μαθήματα της Γενικής Παιδείας παραμένουν ίδια για όλους τους μαθητές
τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα είναι:
τα μαθήματα της κατεύθυνσης (4)
η Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας για όλες τις κατευθύνσεις και τα επιστημονικά πεδία και
ένα από τα μαθήματα Γενικής Παιδείας (Νεότερη Ελληνική Ιστορία, Βιολογία, Φυσική και Μαθηματικά ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο)

Ειδικά για τους μαθητές που θα επιλέξουν το 5ο Επιστημονικό Πεδίο, τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα είναι:

τα μαθήματα της κατεύθυνσης (4)
η Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας
τα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας και
οι Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Συνεπώς τα εξεταζόμενα μαθήματα για το 5ο Επιστημονικό Πεδίο είναι επτά (7).

Εκτός των παραπάνω μαθημάτων που αφορούν όλους τους υποψήφιους, υπάρχουν και τα ειδικά μαθήματα, τα οποία εξαρτώνται από τη σχολή ή το τμήμα στο οποίο επιθυμεί να εισαχθεί ο κάθε μαθητής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θεσμό των ειδικών μαθημάτων, παρακαλώ κάντε κλικ εδώ.


Βαθμός Πρόσβασης Μαθήματος


Για το κάθε πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα λαμβάνεται υπόψην όχι μόνο ο γραπτός βαθμός, αλλά και ο προφορικός σε αναλογία 70-30. Έτσι, για τον υπολογισμό του Βαθμού Πρόσβασης Μαθήματος υπολογίζουμε ως εξής:

Βαθμός Πρόσβασης Μαθήματος = (Γραπτός βαθμός x 0,7) + (Προφορικός βαθμός x 0,3)

Πρέπει να σημειωθεί ότι η διαφορά μεταξύ του προφορικού και του γραπτού βαθμού δε μπορεί να υπερβαίνει τις δύο (2) μονάδες της κλίμακας του είκοσι. Σε περίπτωση που ισχύει αυτό, προσαρμόζεται η προφορική βαθμολογία βάσει της γραπτής στην παραπάνω διαφορά και κατόπιν υπολογίζεται ο βαθμός πρόσβασης για το εν λόγω μάθημα.

Συντελεστές

Αν και η βαθμολογία στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση βασίζεται στην κλίμακα του είκοσι, τα μόρια εισαγωγής έχουν διαφορετική κλίμακα που εξάγεται με μία σειρά πράξεων. Αυτή η σειρά πράξεων βασίζεται στην χρήση των συντελεστών βαρύτητας. Οι συντελεστές είναι δεκαδικοί αριθμοί (από 0,4 έως 1,3) οι οποίοι καθορίζουν το πόσο σημαντικό ρόλο θα έχει το κάθε μάθημα στη διαμόρφωση των μορίων εισαγωγής. Για τους συντελεστές βαρύτητας ισχύουν τα εξής:

μόνο τα δύο κύρια μαθήματα του κάθε επιστημονικού πεδίου έχουν συντελεστή βαρύτητας και
το κάθε ένα από αυτά τα μαθήματα έχει διαφορετικό συντελεστή βαρύτητας για κάθε κατεύθυνση.

Πίνακας Συντελεστών ανά Κατεύθυνση και Επιστημονικό Πεδίο


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου