Τρίτη, 4 Μαρτίου 2014

Αυτοαξιολόγηση και Ομάδες εργασίας- Συχνές ΕρωτήσειςΕρώτηση 1η : Πότε συνεδριάζει ο σύλλογος διδασκόντων για να αποφασίσει τη συμμετοχή σε ομάδες εργασίας για την αυτοαξιολόγηση;

Απάντηση: Ο Σύλλογος διδασκόντων συνεδριάζει εκτός των ωρών διδασκαλίας και εντός ωραρίου εργασίας, δηλαδή μέχρι τις 14:00. (Νόμος1566/85Αρ.11 Περ. ΣΤ’ παράγρ.2) .  Προφανώς, η εγκύκλιος του Σ. Κεδίκογλου που αναφέρει πως «ο Σύλλογος των Διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας για τον προγραμματισμό, την οργάνωση και τον συντονισμό της διαδικασίας των ομάδων εργασίας, μπορεί να συνεδριάσει και σε ώρες που ο ίδιος θεωρεί κατάλληλες, εκτός ωραρίου εργασίας» (190089/Γ1/10.12.2013) αντιβαίνει στον Νόμο και δεν υποχρεούμαστε να την εφαρμόσουμε. Μάλιστα αυτή η εγκύκλιος υποδηλώνει πως άπαξ και γίνει η συγκρότηση ομάδων εργασίας και αρχίσει η εφαρμογή της ΑΕΕ συναινούμε στην καταστρατήγηση του εργασιακού μας ωραρίου!

Ερώτηση 2η : Αν γίνει συνεδρίαση εντός εργασιακού ωραρίου και δεν υπάρξει εθελοντική συμμετοχή στις ομάδες εργασίας, μπορεί ο διευθυντής ή η διευθύντρια να ορίσουν τις ομάδες;

Απάντηση: ΟΧΙ! Η συγκρότηση ομάδων εργασίας είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του συλλόγου διδασκόντων.  «Στην αρχή της σχολικής χρονιάς (sic) ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίζει ποιοι θα συμμετέχουν στη διαδικασία, το γενικότερο τρόπο εργασίας, τον χωρισμό των συμμετεχόντων σε επιμέρους ομάδες και τη σύνθεση των ομάδων ....» και αντίστοιχα  «με απόφαση της ολομέλειας δημιουργούνται ομάδες εργασίας, οι οποίες προχωρούν σε ενδελεχέστερη και σε βάθος διερεύνηση των επιλεγμένων δεικτών» (Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση τομ. ΙΙ Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Διαδικασίες Αξιολόγησης σελ.13-16). Όσον αφορά το ρόλο των διευθυντών: «Οι Διευθυντές των σχολείων, εποπτεύουν και συντονίζουν τις διαδικασίες εφαρμογής και διευκολύνουν τις συνεργασίες και την επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι ενημερώνουν, καθοδηγούν και υποστηρίζουν παιδαγωγικά την ανάπτυξη των διαδικασιών της «αυτοαξιολόγησης» και την εφαρμογή του θεσμού στο σχολείο. Οι Διευθυντές Α/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης στηρίζουν με κάθε τρόπο την εφαρμογή της ΑΕΕ σʼ όλες τις σχολικές μονάδες της Χώρας» (190089/Γ1/10.12.2013)
Ερώτηση 3η : Νομιμοποιείται η μη συμμετοχή σε ομάδες εργασίας;

Απάντηση: ΝΑΙ! Αφού, δε δίνεται σε κανέναν άλλο αυτή η αρμοδιότητα. Μάλιστα βάσει του Νόμου  Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/30-09-1985, τ.Α΄, Άρθρο 11, παρ. ΣΤ) δεν προβλέπεται χωρισμός των μελών του συλλόγου διδασκόντων σε ομάδες με αξιολογικό έργο παρά μόνο με παιδαγωγικό, αφού ο σύλλογος διδασκόντων «Μπορεί ( σημ. δυνητικά, δηλαδή δεν υποχρεούται) να αποφασίσει το χωρισμό των μελών του σε τομείς γνώσεων, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό της διδασκαλίας και της εφαρμογής των εκπαιδευτικών μεθόδων».

Ερώτηση 4η : Για ποιο λόγο γίνεται προσπάθεια να συγκροτηθούν ομάδες εργασίας αυτήν την περίοδο; Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα που πρέπει να τηρηθεί;

Απάντηση: Στην εγκύκλιο του υφυπουργού Παιδείας αναφέρεται ότι η διαδικασία ολοκληρώνεται μέχρι τον Μάϊο του 2014 με τη σύνταξη της Έκθεσης της Γενικής Εκτίμησης της εικόνας του σχολείου. Συνεπώς, δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, πέρα από την τελική έκθεση του Μάη.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου