Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2014

Μαζί: Αυτοαξιολόγηση: "Αξια λόγου" η συζήτηση περί ομάδων εργασίας; των Ζώη Μπαγεώργου και Βασίλη Καραγιάννη

ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
«ΑΞΙΑ ΛΟΓΟΥ» Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;
Συναδέλφισσες/Συνάδελφοι,
Πολύς λόγος το τελευταίο διάστημα έχει γίνει περί σύστασης ομάδων εργασίας και υποχρεωτικότητας ή μη της αυτοαξιολόγησης, αγνοώντας ότι οι ομάδες είναι το δέντρο και όχι το δάσος. Αν συνεχίσουμε να υποκύπτουμε στα ανυπόστατα φοβικά σύνδρομα που καλλιεργούν υπηρεσιακοί και μη παράγοντες, «καλοθελητές» του συστήματος, η πρόσκρουση που θα προκαλέσουμε ορθώνοντας το τείχος της προσωπικής και κλαδικής μας χρεωκοπίας θα είναι οδυνηρή. Το δάσος λοιπόν δεν είναι άλλο από την αξιολόγηση που εισάγει ο ν. 3848/2010 ο οποίος βασίζεται σε τρεις διάλληλους πυλώνες  και οι ομάδες εργασίες είναι η εκκίνηση της πρόσκρουσης.
Σε συνέχεια των ερωτημάτων σας κρίναμε αναγκαία την κωδικοποίηση της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, χωρίς να δίνεται έμφαση στα επιμέρους προκειμένου να εξάγετε τα δικά σας συμπεράσματα για το τι αυτή θα επιφέρει:
Προσοχή: Η τελική αξιολογητική έκθεση των δύο παραπάνω ,προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να προάγονται στον επόμενο βαθμό, θα συντάσσεται από τον σύμβουλο με το πέρας 3 ετών. Η προαγωγή στον επόμενο βαθμό εξαρτάται πια από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Γ.Λ.Κ.τα οποία θέτουν την παρακάτω ποσόστωση επί του συνόλου των δημοσίων υπαλλήλων : α) 25% ΑΡΙΣΤΟΙ
                                                                      β) 60% ΜΕΤΡΙΟΙ
                                                                      γ) 15% ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΜΕΤΡΙΟΥ
            Συμπέρασμα : Η αναγωγή των τελευταίων ποσοστών συνεπάγεται μισθολογική καθήλωση, δημιουργία  εκπαιδευτικών πολλών ταχυτήτων και μη ανταποδοτικότητα της   παραγωγικότητας αυτών.
I. Αυτοαξιολόγηση της Σχολικής Μονάδας :
Αρχικά συνδέεται με την ατομική αξιολόγηση  από το άρθρο 3  του Π.Δ. 152/2013 . Όπως έχει γίνει αντιληπτό αυτή θα γίνει με τη σύσταση ομάδων εργασίας του συλλόγου διδασκόντων υπό την εποπτεία του διευθυντή της Σχ. Μονάδας. Μερικές αρμοδιότητες των ομάδων εργασίας μπορεί να είναι π.χ. επάρκεια υλικοτεχνικής υποδομής, διοικητικός και οικονομικός έλεγχος , εποπτεία κλίματος μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών  (;;Αλληλοαξιολόγηση ;;)*, αναζήτηση εξωσχολικών χορηγών (;;Ιδιωτικοποίηση ;;) .
*Σοφά οι κυβερνώντες, μη θέλοντας να λάβουν το πολιτικό κόστος  που τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα επιφέρουν, προχωρούν σε έμμεση αλληλοαξιολόγηση των εκπαιδευτικών αφενός με το αρ.3 που συνδέει Ατομική και Αυτοαξιολόγηση και αφ’ ετέρου με τη σύσταση ομάδων εργασίας, καθώς οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στις ομάδες αυτές είναι οι ίδιοι που θα υποστούν την παραπάνω ποσόστωση. Εκ προοιμίου, λοιπόν, η ομάδα εν τη γεννέση της έχει αδύναμους κρίκους , οι οποίοι την ώρα της κρίσης ( τελικη αξιολογιτική έκθεση ) θα πρέπει να αποχωρήσουν από τον κλάδο (BIG BROTHER ).
II. Εξωτερική Αξιολόγηση :
  Ν. 4143/2013 . Με τον τελευταίο συστήνεται η εποπτική αρχή της αξιολόγησης (ΑΔΙΠΔΕ ) στην οποία η κοινότητα θα έχει το δικαίωμα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου ερήμην της Σχ. Μονάδας. Συγκεκριμένα : (αρ. 1  παρ.9 γγ ) η ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαδακτικού και γενικότερα του εκπαιδευτικού έργου, όπως τεκμηριώνεται ιδίως από την αξιολόγηση από τους μαθητές και τα πρόσωπα που ασκούν τη γονική τους μέριμνα. ΟΥΔΕΝ ΣΧΟΛΙΟ.
Εν κατακλείδι η αναβάθμιση της παρεχόμενης ποιοτικής εκπαίδευσης που διαμηνύει η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας προς κάθε κατεύθυνση προάγεται μέσα από τη διαδικασία της αλληλοαξιολόγησης. Με άλλα λόγια «οφθαλμός αντί οφθαλμού» με απώτερο τελικά σκοπό τη θεμελίωση μιας δεξαμενής  εν δυνάμει απολυμένων (αδύναμοι κρίκοι) και την εξασφάλιση κονδυλίων για τη σίτιση των εξαπτέρυγων της κλεπτοκρατίας που τάχα θα μας βγάλει από τα μνημόνια.
Με τη συγκατάθεσή μας θα συνεχίσουμε να συντηρούμε τα πρωτογενή πλεονάσματα μέχρι να γίνουμε κι εμείς ένα από αυτά;
Μπαγεώργος Ζώης
Καραγιάννης Βασίλης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου