Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014

ΟΛΟ το Επιμορφωτικό υλικό για την αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ (ΠΔ 152/2013)Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Επιμορφωτικό υλικό για την αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ (ΠΔ 152/2013)Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Αθήνα 2014

Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας, Παρασκευάς Γιαλούρης, Αλεξάνδρα Κουλουμπαρίτση

Περιεχόμενα

Α. Πρώτο μέρος. Εισαγωγή στις θεωρητικές αρχές, τις διαδικασίες και τα εργασλεία του πλαισίου αξιολόγησης

Β. Δεύτερο μέρος. Β1 αξιολόγηση εκπαιδευτικών, Β2.αξιολόγηση στελεχών εκπαίδευσης
ΟΛΟ το Υλικό για την Αξιολόγηση Στελεχών και Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΔ 152/2013) ΑΠΟ ΤΟ ΙΕΠ ΕΔΩ

ΠΗΓΗ: dictyo.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου