Κυριακή, 4 Αυγούστου 2013

Διαθεσιμότητα: Τα μόρια, τα κριτήρια, οι εξαιρέσεις

Υψηλότερη μοριοδότηση στην αξιολόγηση των υπαλλήλων που θα βρεθούν σε διαθεσιμότητα λαμβάνουν όσοι προσελήφθησαν στο Δημόσιο με γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ ή είναι απόφοιτοι των Εθνικών Σχολών Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αυξημένη βαρύτητα έχουν επίσης οι μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι.
Διαθεσιμότητα: Τα μόρια, τα κριτήρια, οι εξαιρέσεις

Η πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ και τα τυπικά προσόντα αποτελούν την «ασπίδα» των υπαλλήλων για να αποφύγουν τη διαθεσιμότητα, σύμφωνα με τη μοριοδότηση των κριτηρίων για την αξιολόγηση του προσωπικού που θα τεθεί σε κινητικότητα, τα οποία περιλαμβάνονται στην απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Κυρ. Μητσοτάκη, που δημοσιεύθηκε χθες.  
Στην «κόκκινη γραμμή» της διαθεσιμότητας τίθενται οι υπάλληλοι χαμηλών προσόντων, όσοι έχουν διοριστεί εκτός ΑΣΕΠ ή όσοι πρώην συμβασιούχοι έχουν μονιμοποιηθεί με προεδρικά διατάγματα.
Στην «επικίνδυνη ζώνη» θα βρεθούν επίσης οι υπάλληλοι στους οποίους έχουν επιβληθεί πειθαρχικές ποινές, καθώς για πρώτη φορά με την απόφαση του Κυρ. Μητσοτάκη εισάγεται η αρνητική βαθμολογία των υπαλλήλων για αδικήματα που έχουν τελεσιδικήσει στα πειθαρχικά συμβούλια. Επίσης ενισχύονται οι νεότεροι προσοντούχοι υπάλληλοι, καθώς είναι αυξημένη η μοριοδότηση των πρώτων χρόνων υπηρεσίας.Τα κριτήρια αξιολόγησης χωρίζονται σε πέντε βασικές κατηγορίες:
1 Τα τυπικά προσόντα στα οποία περιλαμβάνονται οι τίτλοι σπουδών και η γνώση ξένη γλώσσας που λαμβάνουν 30 μόρια ως ανώτατο όριο. Οι μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι για να μοριοδοτηθούν θα πρέπει να είναι συναφείς με το αντικείμενο του φορέα που υπηρετεί ο υπάλληλος. Για παράδειγμα, διοικητικός υπάλληλος στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης που διαθέτει μεταπτυχιακό στην αειφόρο ανάπτυξη δεν θα μοριοδοτηθεί για τον δεύτερο τίτλο σε αυτή την πρώτη φάση αξιολόγησης


2 Η διοικητική εμπειρία (ανώτατο όριο τα 30 μόρια) που συμπεριλαμβάνει την προϋπηρεσία και την υπηρεσία σε θέση προϊσταμένου. Σαφώς ευνοημένοι είναι οι υπάλληλοι που έχουν διατελέσει γενικοί διευθυντές, καθώς όμως και οι νεότεροι υπάλληλοι, αφού λαμβάνουν 5 μόρια για τα πέντε πρώτα χρόνια υπηρεσίας.


3 Ο τρόπος εισαγωγής στο Δημόσιο με 8 διαβαθμίσεις στη μοριοδότηση. Τη μέγιστη βαθμολογία (30 μόρια) λαμβάνουν οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και όσοι έχουν «περάσει» με γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Οσοι υπάλληλοι έχουν πετύχει σε διαγωνισμό με σειρά προτεραιότητας, όπου τον πλήρη έλεγχο είχε το ΑΣΕΠ, λαμβάνουν 25 μόρια και οι υπόλοιπες διαδικασίες πρόσληψης που ελέχθησαν από την ανεξάρτητη Αρχή βαθμολογούνται με 20 μόρια.


Τα ΑΜΕΑ που έχουν τοποθετηθεί σε οργανικές θέσεις με μοριοδότηση από τον ΟΑΕΔ σε εφαρμογή νόμων που έχουν ψηφιστεί από το ελληνικό Κοινοβούλιο και οι προσληφθέντες με διαδικασίες όπου στην επιτροπή αξιολόγησης συμμετείχε μέλος του ΑΣΕΠ βαθμολογούνται με 15 μόρια.

Οι γραπτοί διαγωνισμοί που πραγματοποιήθηκαν από υπουργεία κυρίως πριν από το 1994 λαμβάνουν 20 μόρια και όσοι προσλήφθηκαν μέσω επετηρίδας 5 μόρια. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη κατηγορία καταλαμβάνει το 33% της συνολικής μοριοδότησης.

4 Η υπηρεσιακή αξιολόγηση της τελευταίας οκταετίας βαθμολογείται το ανώτερο με 10 μόρια. Για όσους υπαλλήλους δεν βρεθεί έγγραφο αξιολόγησης στον φάκελό τους θα λάβουν μηδενική βαθμολογία.


5 Θα αφαιρούνται έως και 30 μόρια από την τελική μοριοδότηση σε περίπτωση κατά την οποία έχουν επιβληθεί πειθαρχικές ποινές στον υπάλληλο με τελεσίδικες αποφάσεις από τα αρμόδια συμβούλια.


Οσο μεγαλύτερη είναι η τελική βαθμολογία που θα λάβει ο υπάλληλος από την αξιολόγηση, δηλαδή όσο πιο ψηλά βρίσκεται στον τελικό πίνακα κατάταξης που θα εκδώσει το ΑΣΕΠ μετά την ηλεκτρονική επεξεργασία των μορίων τόσο απομακρύνεται από το ενδεχόμενο να τεθεί σε διαθεσιμότητα. Στην κορυφή της τελική βαθμολογίας σε κάθε υπουργείο ή φορέα αναμένεται να τεθούν οι 2.000 απόφοιτοι της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, καθώς μοριοδοτούνται διπλά τόσο για την εκπαίδευσή τους στη Σχολή όσο και για τον τρόπο εισαγωγής στο Δημόσιο, αφού έχει πραγματοποιηθεί με γραπτές εξετάσεις.


Ψηλά στην πυραμίδα της βαθμολογίας θα βρεθούν και όσοι έχουν εισαχθεί στο Δημόσιο με γραπτές εξετάσεις του ΑΣΕΠ. Στον αντίποδα της μοριοδότησης και πιο κοντά στη διαθεσιμότητα βρίσκονται οι υπάλληλοι αορίστου χρόνου που έχουν μπει στο Δημόσιο με «πλάγιο τρόπο», καθώς θα λάβουν μηδενική βαθμολόγηση στην κατηγορία του τρόπου εισαγωγής στη δημόσια διοίκηση, καθώς επίσης και οι υπάλληλοι Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης γενικών καθηκόντων.


ΚΥΡ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
Με τρόπο αντικειμενικό, δίκαιο και διαφανή το πρόγραμμα κινητικότητας
Εχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία συγκρότησης των τριμελών ειδικών υπηρεσιακών συμβουλίων, υπό την προεδρία μέλους του ΑΣΕΠ, σε κάθε υπουργείο και ΝΠΔΔ, που θα αναλάβουν την αξιολόγηση του προσωπικού που θα τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Μετά την κατάργηση των οργανικών θέσεων που θα ανακοινωθεί από τις πολιτικές ηγεσίες των υπουργείων μέχρι και τις 23 Αυγούστου, οι επιτροπές αξιολόγησης θα συλλέξουν τα στοιχεία που αφορούν το προσωπικό της συγκεκριμένης κατηγορίας ή του κλάδου που θα καταργηθεί, προκειμένου να τα αποστείλουν στο ΑΣΕΠ. Η ανεξάρτητη Αρχή, αξιοποιώντας τα πληροφοριακά συστήματα που διαθέτει, εξάγει τα τελικά αποτελέσματα και δημοσιοποιεί πίνακες κατάταξης του προσωπικού με φθίνουσα σειρά.

Οι υπάλληλοι που θα βρεθούν στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας θα τεθούν σε διαθεσιμότητα για 8 μήνες με το 75% των αποδοχών τους, αναμένοντας να προκηρυχθούν κενές θέσεις στις οποίες θα καταθέσουν αιτήσεις επανατοποθέτησης και θα περάσουν από 2η αξιολόγηση και μοριοδότηση των κριτηρίων από το ΑΣΕΠ.
Ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Κυρ. Μητσοτάκης, δήλωσε σχετικά με τη δημοσιοποίηση της υπουργικής απόφασης ότι «γίνεται κατανοητό και στον πλέον δύσπιστο ότι η αξιολόγηση όλων όσοι εισέρχονται στο πρόγραμμα της κινητικότητας θα γίνει με τρόπο αντικειμενικό, δίκαιο και διαφανή, έτσι ώστε να καλύψουμε τα κενά που έχουν εντοπιστεί στη Δημόσια Διοίκηση.

Η όλη διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με τη συμβολή του ΑΣΕΠ, το οποίο αποτελεί θεματοφύλακα αξιοκρατίας, διαφάνειας και δικαιοσύνης». Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι οι διαδικασίες που προβλέπονται στην Υπουργική Απόφαση θα εφαρμοστούν άμεσα και απαρέγκλιτα από το σύνολο των υπουργείων και των εμπλεκόμενων φορέων.

ΝΙΚΟΣ Β. ΤΣΙΤΣΑΣ

ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΑΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΟΙ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΕ 120.000¤ ΚΑΙ ΣΕ 20 ΜΕΡΕΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΦΤΙΑΞΕΙ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΥ ΖΗΤΑ Η ΤΡΟΙΚΑ:
ΣΕΛ.15. Β συνημμένο: Η ανάλυση των βασικών μνημονιακών δράσεων (κινητικότητα, σχέδια
στελέχωσης, λοιπές μεταρρυθμιστικές δράσεις) σε επιμέρους εργασίες και ενέργειες
οι οποίες θα είναι προαπαιτούμενες για την ολοκλήρωσή τους.

ΣΕΛ.16.Θα πρέπει να τονιστεί ότι το γραφείο διαχείρισης θα πρέπει να σχεδιαστεί με
γνώμονα την συνέχιση της χρησιμοποίησής του και μετά το πέρας των
μεταρρυθμιστικών δράσεων του έτους 2013. Φιλοδοξία του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι να αποτελέσει πυλώνα μιας
γενικότερης αναδιάρθρωσης του δημοσίου τομέα, όχι μόνον όσον αφορά τις
μνημονιακές απαιτήσεις. Ως εκ τούτου το γραφείο διαχείρισης θα πρέπει να είναι σε
θέση να υποστηρίξει αντίστοιχες μεταρρυθμιστικές δράσεις και μακροπρόθεσμα

Αυτό, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν ενδέχεται να
περιλαμβάνει την διεξαγωγή συνεντεύξεων, μελέτη βιογραφικών σημειωμάτων, κλπ

ΣΕΛ.13.ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να είναι αξιόπιστος εταίρος πολλών
ευρωπαϊκών κυβερνήσεων,
 με εμπειρία και αποδεδειγμένη ικανότητα να θέσει υπό

άμεση επιχειρησιακή εφαρμογή


Προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου: εκατόν εικοσιτρείς χιλιάδες ευρώ (123.000
¤) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
20130802_press_deltio_typou_ypourgiki_apofasi_kinitikotita.pdf20130802_press_deltio_typou_ypourgiki_apofasi_kinitikotita.pdf
125 K   Προβολή   Λήψη αρχείου  
ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΕΞ.ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΒΛΩ7Χ-ΣΩΞ.pdfΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΕΞ.ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΒΛΩ7Χ-ΣΩΞ.pdf
382 K   Προβολή   Λήψη αρχείου  
Η ΤΡΟΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΙΕΖΕΙ ΩΣ ΤΟ 2016 ΝΑ ΟΡΙΣΟΥΝ ΠΟΣΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ.
ΧΘΕΣ Ο ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΕΙΠΕ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΜΟΝΟ  450.000 ΔΗΛΑΔΗ 318.000 ΛΙΓΟΤΕΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ 2010
ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΑΚΙ ΑΠΟ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΝΤ   

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014
9. Mandatory Exits (employees, in thousands) 4/5/       2.0 4.0 15.0 … … …ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΞΟΔΟΙ -ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ (ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ) 2.04.015.0
10. Transfers to the Mobility Scheme (employees, in thousands)4/          12.5 25.0 … … … …ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ(ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ) 12.525.0
11. Floor on the stock of employees in the mobility scheme that will exit 2/                  5.0 11.0ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΛΥΘΟΥΝ5.011.0

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου