Σάββατο, 31 Αυγούστου 2013

Τὸ Ἑλληνικὸ Ἀλφάβητο.

Αναρτήθηκε από τον/την olympiada στο Αυγούστου 29, 2013

Από την Κόριννα

Ἐπειδή ἡ συζήτησις περί τοῦ Ἑλληνικοῦ DNA κατὲληξε συζήτησις περί Ἀλφαβήτου,παραθέτω τὰ κάτωθι,καὶ θὰ συνεχίσω μὲ μαρτυρίες περὶ εὐρέσεως τῶν γραμματων ἀπὸ τοὺς Ἓλληνες διότι ὑπάρχουν καὶ ἄλλες πηγές καὶ ὄχι μόνο ἡ γνώμη τοῦ Ἡροδότου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου