Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2013

Τι ισχύει συνταξιοδοτικά για τους εκπαιδευτικούς που θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2012.

Eυνοϊκές ρυθμίσεις ισχύουν για τους εκπαιδευτικούς που πρόλαβαν να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2012. Από τις ανατροπές στα όρια ηλικίας διασώζονται όσοι έχουν προσληφθεί πριν από το 1983 αλλά και ένα μεγάλο μέρος όσων ασφαλίστηκαν από το 1983 έως και το 1992.
Ουσιαστικά τα όρια συνταξιοδότησης είναι σε άμεση συνάρτηση με το πότε έγινε η πρόσληψη, ενώ ειδικά για όσους μπήκαν στην αγορά εργασίας μετά την 1η Ιανουαρίου 1993 ισχύουν ενιαίες ρυθμίσεις στο Δημόσιο και σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
Ωστόσο, όπως τονίζει ο δικηγόρος Διονύσης Ρίζος, που είναι ειδικός σε θέματα εργατικού και ασφαλιστικού δικαίου, αρκεί έστω και μία ημέρα ασφάλισης -ακόμη και στον ιδιωτικό τομέα- πριν από το 1993 για να ανήκει κάποιος στους παλιούς ασφαλισμένους.
Δύο περιπτώσεις
 
Οπως ήδη αναφέρθηκε, για τους παλιούς ασφαλισμένους διακρίνουμε δύο περιπτώσεις: όσους απασχολήθηκαν για πρώτη φορά στο Δημόσιο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1982 και εκείνους που απασχολήθηκαν αντίστοιχα στο Δημόσιο μετά την ημερομηνία αυτή. 
Οταν αναφερόμαστε σε απασχόληση στο Δημόσιο δεν εννοούμε σε κάθε περίπτωση πρόσληψη, αλλά αρκεί απασχόληση με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε φορέα του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ για να χαρακτηριστεί κάποιος ως ασφαλισμένος πριν από το 1983.
 
Αντίστοιχα ανήκει στους μεταξύ 1983-1992 κάποιος που έχει ασφάλιση στον ιδιωτικό τομέα και προσλαμβάνεται στο Δημόσιο ακόμη και μετά το 1993.
 
Εξοδος χωρίς όριο για προσληφθέντες πριν από το 1982
 
Μεγάλοι κερδισμένοι είναι οι εκπαιδευτικοί, που έχουν προσληφθεί στο Δημόσιο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1982. Μία σειρά ευνοϊκών διατάξεων επιτρέπει σε μεγάλες ομάδες ασφαλισμένων την «έξοδο» ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας ακόμα και με λιγότερα από 35 χρόνια.
 
Ενδεικτικά αναφέρεται πως οι μητέρες ανηλίκων που συμπληρώνουν 17 έτη και 6 μήνες μετά το 1998 παίρνουν σύνταξη στα 50, ενώ εναλλακτικά συνταξιοδοτούνται χωρίς όριο ηλικίας με 24 έτη και 6 μήνες. Οσον αφορά τους άντρες -ανάλογα με το έτος θεμελίωσης- απαιτούνται από 32 έως 35 έτη ασφάλισης για έξοδο στη σύνταξη ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Για τους ασφαλισμένους σε αυτή την κατηγορία οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και τα όρια ηλικίας εξαρτώνται από το έτος συμπλήρωσης των απαιτούμενων για θεμελίωση ετών. Ειδικά για τις γυναίκες λαμβάνεται υπόψη και η οικογενειακή κατάσταση.
 
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι πως οι «παλαιοί» ασφαλισμένοι δεν επηρεάζονται από τις αλλαγές που έχουν επέλθει με το ν. 3865/2010 και διατηρούν μία σειρά ευνοϊκών διατάξεων. Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως για όσους προσλήφθηκαν πριν το 1983 όταν εκτός του χρόνου του δημοσίου υπάρχει και χρόνος ασφάλισης στον ιδιωτικό τομέα, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης. Κατά συνέπεια θα πρέπει ο ασφαλισμένος να προβεί στην εξαγορά του χρόνου αυτού εφόσον επιθυμεί να συμπεριληφθεί στον συνολικό συντάξιμο χρόνο του και να προσαυξήσει το ποσό της σύνταξής του.
 
Τυχεροί οι άνδρες με 25ετία τη διετία 2011-2012
 
«Κερδισμένους» και «χαμένους» έχουν δημιουργήσει οι αλλαγές στο ασφαλιστικό για όσους εκπαιδευτικούς έχουν προσληφθεί στο Δημόσιο από το 1983 έως και το 1992. Στους μεγάλους τυχερούς είναι οι άντρες που συμπληρώνουν 25ετία τη διετία 2011-2012 αλλά και οι γυναίκες που θεμελίωσαν δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2010.
 
Αντιθέτως χαμένοι είναι όσοι εκπαιδευτικοί θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1ης Ιανουαρίου 2013 και μετά, καθώς δικαιούνται πλήρη σύνταξη στα 67 ή μειωμένη στα 62 με 25ετία. Εναλλακτικά μπορούν να αποχωρήσουν με πλήρη σύνταξη στα 62, αλλά με 40 έτη ασφάλισης.
 
Ειδικότερα προβλέπονται τα εξής:
 
Αντρες. Για τη θεμελίωση δικαιώματος απαιτείται η συμπλήρωση 25ετίας και πλέον με βάση το έτος συμπλήρωσής της μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με το αντίστοιχο όριο ηλικίας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση των 25 ετών τόσο ο χρόνος που διανύεται στο Δημόσιο όσο και ο χρόνος του ιδιωτικού τομέα με βάση τις διατάξεις για τη διαδοχική ασφάλιση.
 
Καμία αλλαγή δεν υπάρχει στα όρια ηλικίας για όσους θεμελίωσαν δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2010. Στους κερδισμένους είναι όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα τη διετία 2011-2012, καθώς προβλέπονται μειωμένα όρια συνταξιοδότησης. Μάλιστα για να «κλειδώσει» το συνταξιοδοτικό δικαίωμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και πλασματικοί χρόνοι.
 
Με τη θεμελίωση του σχετικού δικαιώματος μέχρι το τέλος του 2010 ο ασφαλισμένος που επιλέγει τη μειωμένη σύνταξη θα έχει «πέναλτι» 4,5% . Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα όμως μετά την 1η Ιανουαρίου 2011 η μείωση είναι 6% για κάθε έτος.
 
Γυναίκες. Η θεμελίωση δικαιώματος επέρχεται με τη συμπλήρωση 25ετίας. Οσες γυναίκες πρόλαβαν να θεμελιώσουν δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2010 δεν έχουν καμία αλλαγή στα όρια ηλικίας, ενώ μεταβατικές διατάξεις ισχύουν τη διετία 2011-2012 (με σταδιακή αύξηση).
 
Με τη θεμελίωση του σχετικού δικαιώματος και οι γυναίκες μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με μειωμένη σύνταξη. Η μείωση για όσες ασφαλισμένες θεμελίωσαν δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2010 είναι 4,5% για κάθε έτος πριν τα 60. Για όσες γυναίκες θεμελιώνουν δικαίωμα μετά την 1η Ιανουαρίου 2011 η μείωση είναι 6% για κάθε έτος πριν από τη συμπλήρωση του έτους χορήγησης πλήρους σύνταξης.
 
Κ. ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ - Γ. ΦΩΣΚΟΛΟΣ
 
Ανδρες εκπαιδευτικοί
Κατηγορία
Απαιτούμενα για θεμελίωση συντάξιμα έτη
Ετος συμπλήρωσης
Συντάξιμα έτη για συνταξιοδότηση
Οριο ηλικίας
Ανδρες (πρόσληψη μετά την 1/1/83)
15
2013
15
67
25
Εως το 2010
25
65
25
2011
25
61
25
2012
25
63
25
2013
25
67
25
Εως το 2010
30
60*
25
Οποτεδήποτε
37
XOH**
25
Εως το 2010
35
58
25
2011
36
58
25
2012
37
59
25
2013
40
62
* Νόμος 3075/2002 καταργήθηκε. Ισχύει για όσους θεμελίωσαν μέχρι 31-12-2010.
** Η δυνατότητα συνταξιοδότησης με 37 έτη χωρίς όριο ηλικίας καταργήθηκε από την 1-1-2011 για όσους δεν είχαν θεμελιώσει δικαίωμα.
Ανδρες εκπαιδευτικοί - μειωμένη
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ
ΕΤΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
25
2010
60
25
2011
56
25
2012
58
25
2013
62
* Από την 1/1/2011 η μείωση για κάθε έτος ανέρχεται στο 6%.
Γυναίκες εκπαιδευτικοί
Κατηγορία
Απαιτούμενα για θεμελίωση συντάξιμα έτη
Ετος συμπλήρωσης
Συντάξιμα έτη για συνταξιοδότηση
Οριο ηλικίας
Γυναίκες (πρόσληψη μετά την 1/1/83)
15
2013
15
67
25
Εως το 2010
25
60
25
2011
25
61
25
2012
25
63
25
2013
25
67
25
2010
30
60*
25
2010
35
58
25
2011
36
58
25
2012
37
59
25
2013
40
62
* Νόμος 3075/2002 καταργήθηκε. Ισχύει για όσους θεμελίωσαν μέχρι 31-12-2010.
** Η δυνατότητα συνταξιοδότησης με 37 έτη χωρίς όριο ηλικίας καταργήθηκε από την 1-1-2011 για όσους δεν είχαν θεμελιώσει δικαίωμα.
Γυναίκες εκπαιδευτικοί - μειωμένη
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ
ΕΤΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
25
μέχρι 31/12/2010
55
25
2011
56
25
2012
58
25
2013
62
* Από την 1/1/2011 η μείωση για κάθε έτος ανέρχεται στο 6%.

ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
Ανδρες (πρόσληψη μέχρι 31/12/82)
Απαιτούμενα έτη
Ετος Συμπλήρωσης
Συντάξιμα έτη
Οριο Ηλικίας
15
Οποτεδήποτε
15
65
25
Μέχρι 31/12/97
25
55
25
Μέχρι 31/12/97
32
ΧΟΗ
25
1998
25
60,5
25
1998
32,5
ΧΟΗ
25
1999
25
61
25
1999
33
ΧΟΗ
25
2000
25
61,5
25
2000
33,5
ΧΟΗ
25
2001
25
62
25
2001
34
ΧΟΗ
25
2002
25
62,5
25
2002
34,5
ΧΟΗ
25
2003
25
63
25
2003
35
ΧΟΗ
25
2004
25
63,5
25
2004
35
ΧΟΗ
25
2005
25
64
25
2005
35
ΧΟΗ
25
2006
25
64,5
25
2006
35
ΧΟΗ
25
Μετά την 1/1/2007
25
65
25
Μετά την 1/1/2007
35
ΧΟΗ
25
Οποτεδήποτε
30
55*
Γυναίκες παντρεμένες χωρίς παιδιά ή με ενήλικα ή με άγαμα παιδιά και διαζευγμένες ή χήρες
Απαιτούμενα έτη
Ετος Συμπλήρωσης
Συντάξιμα έτη
Οριο Ηλικίας
17,5
1997
17,5
53
17,5
1997
24,5
ΧΟΗ
17,5
1998
17,5
58,5
17,5
1998
24,5
ΧΟΗ
17,5
1999
17,5
59
17,5
1999
24,5
ΧΟΗ
17,5
2000
17,5
59,5
17,5
2000
24,5
ΧΟΗ
17,5
2001
17,5
60
17,5
2001
24,5
ΧΟΗ
25
Οποτεδήποτε
30
55*
Μητέρες Ανηλίκων
Απαιτούμενα έτη
Ετος Συμπλήρωσης
Συντάξιμα έτη
Οριο Ηλικίας
15
Οποτεδήποτε
15
60
15,5
1993
15,5
42,5
15,5
1993
22,5
ΧΟΗ
16
1994
16
43
16
1994
23
ΧΟΗ
16,5
1995
16,5
43,5
16,5
1995
23,5
ΧΟΗ
17
1996
17
44
17
1996
24
ΧΟΗ
17,5
1997
17,5
44,5
17,5
1997
24,5
ΧΟΗ
17,5
Από 1/1/1998
17,5
50
17,5
Από 1/1/1998
 
ΧΟΗ
Γυναίκες άγαμες χωρίς παιδιά (πρόσληψη μέχρι 31/12/82)
Απαιτούμενα έτη
Ετος Συμπλήρωσης
Συντάξιμα έτη
Οριο Ηλικίας
15
Οποτεδήποτε
15
60
25
2000
25
59,5
25
2000
33,5
ΧΟΗ
25
2001
25
60
25
2001
34
ΧΟΗ
25
2002
25
60
25
2002
34,5
ΧΟΗ
25
Μετά την 1/1/2003
35
Χ.Ο.Η
25
Οποτεδήποτε
30
55*
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου