Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013

ἹστορίαἈρχαιότητα

τοὺς θησαυροὺς τῶν πάλαι σοφῶν ἀνδρῶν, οὓς ἐκεῖνοι κατέλιπον ἐν βιβλίοις γράψαντες, ἀνελίττων κοινῇ σὺν τοῖς φίλοις διέρχομαι, καὶ ἄν τι ὁρῶμεν ἀγαθὸν ἐκλεγόμεθα· καὶ μέγα νομίζομεν κέρδος, ἐὰν ἀλλήλοις φίλοι γιγνώμεθα. (Λόγοι τοῦ Σωκράτους). Ξενοφῶντος, Ἀπομνημονεύματα, 1.6.14, 5-9

Ἔνθα δι᾿ ἁρμονίης ἱερῆς μελιδέαι βίβλοι·
ἑστία τῶν Μουσῶν, κῆπος εὐφροσύνης,
κρήνη βρύουσα νέκταρα ψυχοτρόφα.

Ῥωμανία


Νεωτέρα περίοδος

Βλέπετε τοῦτο τὸν ὀντᾶ; Εἶναι ἀστόλιστος. Καθίσματα δὲν ἔχει, οἱ τοῖχοι ξεροί· τούτη εἶναι ἡ Ἑλλάδα καθὼς ἐμεῖς σᾶς τὴν παραδώσαμε, ἐμεῖς οἱ γέροι εἰς τοὺς νέους. Ἐμεῖς εἰς τὰ 1821 ἐκαθαρίσαμε τὸν τόπο, ἐκουβαλήσαμε τὰ λιθάρια, ἐκτίσαμε τὴν οἰκοδομή, ἐσεῖς θὰ ἐντύσετε τὰ γυμνὰ τείχη, θὰ φέρετε τὶς πολύτιμες ζωγραφιές, θὰ στήσετε τὰ εὔμορφα τραπέζια καὶ τοὺς καθρέφτες. Τοῦτο θὰ κάμῃ ἡ προκοπή σας καὶ τὰ γράμματα. Ὁ Κολοκοτρώνης σὲ κάποιον νέο ποὺ τὸν ἐπισκέφθηκε τὴν πρωτοχρονιὰ τοῦ 1843 (Βλ. Τσερτσέτη Ἅπαντα, ἔκδ. Γ. Βαλέτα, Ἀθῆναι 1953, τόμ. Γ´ σ. 25).
«Ὁ καθένας ἀνάλογα μὲ τὶς δυνατότητές του, στὸν καθένα ἀνάλογα μὲ τὶς ἀνάγκες του» ἔλεγαν οἱ μαρξιστές. Προφανῶς, στὴ χώρα μας σήμερα, οἱ φτωχοὶ ἔχουν μεγάλες δυνατότητες καὶ οἱ πλούσιοι μεγάλες ἀνάγκες.

Ἐπικαιρότητα (Ἀρθρογραφία σὲ ἱστορικό, κοινωνικό, πολιτισμικὸ πλαίσιο)

Γλῶσσα (Ἱστορία τῆς Γλώσσας, Γραμματικὴ καὶ Συντακτικό)

Ἀφιερώματα

Ὁ Χρῆστος Μαλεβίτσης -Θεὸς σχωρέστον- εἶχε πεῖ: «τὰ ἴδια λόγια σὲ ἄλλα στόματα σημαίνουν διαφορετικὰ
πράγματα. Γιατὶ εἶναι ἄλλο τὸ ἐπίπεδο τῆς ἐμβίωσης, ἄλλος ὁ ἐσωτερικὸς φωτισμὸς ποὺ τὰ ὑποστηρίζει».

Προτεινόμενες Διευθύνσεις Ἱστορίας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου