Σάββατο, 18 Μαΐου 2013

Αλλαγές στην Παιδεία. Μείωση 25% στις αποσπάσεις μεταθέσεις για 4.000 εκπαιδευτικούς. Υποχρεωτικές μεταθέσεις


ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΛΗΜΕΡΗ/ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Με νέο σύστημα θα γίνονται από τη νέα σχολική χρονιά οι αποσπάσεις, μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών στα σχολεία. Η αύξηση του διδακτικού ωραρίου κατά δύο ώρες εβδομαδιαίως προκαλεί ανατροπές στον τρόπο οργάνωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού από την Αττική μέχρι και την πλέον απομακρυσμένη σχολική μονάδα.
Παράλληλα, καθώς εκτιμάται ότι το μέτρο αυτό δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών που θα προκύψουν από τη μείωση των προσλήψεων αναπληρωτών, το υπουργείο Παιδείας σχεδιάζει από την αρχή το σύστημα των υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών:
 Μείωση κατά 25% των αποσπάσεων σε διοικητικές θέσεις και μόνο από εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων που πλεονάζουν, αλλά και Νέο, αυστηρότερο σύστημα καταγραφής των ωρών διδασκαλίας που κάνουν οι εκπαιδευτικοί με ποινές για όσους διευθυντές φανούν ασυνεπείς στην καταχώρηση των στοιχείων.
Αυτά είναι δύο μόνο από τα μέτρα που περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό του υπουργείου Παιδείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αλλαγές στο ωράριο των εκπαιδευτικών θα συνδυαστούν με μείωση του αριθμού των αποσπάσεων, οι οποίες φέτος έφτασαν συνολικά τις 3.712 σε διοικητικές θέσεις σε υπουργεία, κόμματα, ακόμα και μητροπόλεις. Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Παιδείας, φέτος 1.130 νηπιαγωγοί και δάσκαλοι, καθώς και 2.302 καθηγητές αποσπάσθηκαν στην κεντρική υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας και οε περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ενώ οι υπόλοιποι 280 σε κόμματα, άλλα υπουργεία, βουλευτικά γραφεία και μητροπόλεις.

 Με βάση τις ίδιες πηγές, οι αποσπάσεις θα γίνουν από ειδικότητες εκπαιδευτικών που πλεονάζουν μετά την αύξηση του ωραρίου, οι οποίες, όπως δείχνουν τα στοιχεία του υπουργείου, είναι οι καθηγητές πληροφορικής, γυμναστές, ξένων γλωσσών, μαθηματικοί και θεολόγοι. Υπενθυμίζεται ότι ο πρώτος ουσιαστικός περιορισμός των αποσπάσεων εκπαιδευτικών έγινε το 2010 από την Αννα Διαμαντοπούλου, όταν και περισσότεροι από 5.000 εκπαιδευτικοί επέστρεψαν από τα γραφεία στα σχολεία. Η προσπάθεια αυτή, όμως, δεν είχε συνέχεια.
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Για τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς, το υπουργείο Παιδείας επιφυλάσσει υποχρεωτικές μεταθέσεις σε οργανικά κενά σχολείων οπουδήποτε ανά την επικράτεια. Εκτιμάται ότι περίπου 4.000 εκπαιδευτικοί θα πάρουν υποχρεωτική μετάθεση από τη νέα σχολική χρονιά, εκ των οποίων σχεδόν οι μισοί σε σχολείο εκτός της περιφερειακής διεύθυνσης όπου σήμερα διδάσκουν. Όπως προβλέπεται στο βελτιωμένο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που κατατέθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ως υπεράριθμοι θεωρούνται οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν συμπληρώσει δωδεκαετή προϋπηρεσία και δεν συμπληρώνουν τουλάχιστον το 60% του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου σε σχολικές μονάδες. Σε ό,τι αφορά τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς που δεν συναινούν στην υποχρεωτική μετάθεσή τους σε οργανικά κενά σχολείων περιοχών μετάθεσης, στο Προεδρικό Διάταγμα προβλέπεται η θέσπιση ενός χρονικού πλαφόν για την κατάταξή τους στους πίνακες υποχρεωτικών μεταθέσεων πανελλαδικής εμβέλειας. Ακόμα στις κενές θέσεις όπου κανείς εκπαιδευτικός δεν επιθυμεί να μετατεθεί, μετατίθενται οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί της γεωγραφικά και συγκοινωνιακά πλησιέστερης περιοχής μετάθεσης και μεταξύ αυτών που ανήκουν σε περιοχές ίσης απόστασης από την περιοχή όπου βρίσκονται οι κενές θέσεις, προτάσσονται όσοι βρίσκονται σε χαμηλότερη θέση στον πίνακα υποχρεωτικής μετάθεσης πανελλαδικής εμβέλειας. Την ίδια ώρα, από το υπουργείο Παιδείας επανασχεδιάζεται το ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής Survey , στο οποίο καταχωρούνται όλα τα στοιχεία που αφορούν στο εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό κάθε σχολικής μονάδας. Υπεύθυνοι για την καταχώρηση των στοιχείων είναι οι διευθυντές των σχολείων, οι οποίοι κάθε 1η και 15η κάθε μήνα θα πρέπει να επιβεβαιώνουν την επικαιροποίηση των καταχωρηθέντων στοιχείων, ανεξαρτήτως εάν είχε γίνει ενημέρωση των στοιχείων ακόμη και μία ημέρα πριν από τις οριζόμενες. Το σύστημα καταγραφής των ωρών διδασκαλίας των εκπαιδευτικών θα γίνει αυστηρότερο, ενώ σε περίπτωση που οι αρμόδιοι για την καταχώρηση των στοιχείων διευθυντές των σχολείων και οι διευθυντές Εκπαίδευσης φανούν ασυνεπείς, τότε θα κινδυνεύουν με ΕΔΕ. Στόχος του νέου συστήματος είναι να αποτυπώνονται ανά τακτά διαστήματα και με ακρίβεια οι ώρες διδασκαλίας που έχει αναλάβει κάθε εκπαιδευτικός σε κάθε σχολείο, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα εκπαιδευτικών που δεν εξαντλούν το ωράριο τους. Όπως τονίζουν πηγές του υπουργείου Παιδείας, σε αρκετές περιπτώσεις σχολείων καταστρατηγείται η νομοθεσία για δυναμικότητα των τάξεων σε 27 μαθητές και δημιουργούνται τάξεις με 18 ή 20 μαθητές ώστε να διασφαλίζουν οι διευθυντές περισσότερο διδακτικό προσωπικό, το οποίο χρησιμοποιούσαν εκ των υστέρων ως διοικητικό προσωπικό. Αποτέλεσμα είναι, σύμφωνα με το υπουργείο, φέτος περίπου 1.500 εκπαιδευτικοί δεν έχουν ούτε μία ώρα διδακτικού έργου, ενώ επιπλέον 5.500 εκπαιδευτικοί διδάσκουν λιγότερο από 12 ώρες την εβδομάδα. Την ίδια ώρα, με βάση τα στοιχεία του υπουργείου, στα σχολεία υπάρχουν κενά σε προσωπικό, ενώ δαπανώνται περί τα 300 εκατ. ευρώ ετησίως για την κάλυψή τους με την πρόσληψη αναπληρωτών.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΟΛΜΕ
 Απαντώντας στους ισχυρισμούς του υπουργείου Παιδείας για εκπαιδευτικούς που υποαπασχολούνται, στελέχη της ΟΛΜΕ αναφέρουν ότι, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, οι εκπαιδευτικοί παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους για την εκτέλεση διοικητικών εργασιών, αλλά και για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, τήρηση βιβλίων του σχολείου, συμμετοχή σε εκδηλώσεις.
Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, κάθε εκπαιδευτικός παραμένει υποχρεωτικά στο σχολείο για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου που του έχει ανατεθεί από τα όργανα διοίκησης του σχολείου έως 6 ώρες την ημέρα ή έως 30 ώρες την εβδομάδα. Κατά συνέπεια, όσοι συμπληρώνουν το διδακτικό τους ωράριο και δεν τους έχει ανατεθεί άλλη εργασία, μπορεί να αποχωρήσουν από το σχολείο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου