Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2013

Οι θέσεις των Σχολικών Συμβούλων της Ηπείρου για την Αξιολόγηση


ΘΕΜΑ: «Προτάσεις των Μελών του Περιφερειακού Τμήματος ΗΠΕΙΡΟΥ της Π.Ε.Σ.Σ. για το σχέδιο του ΠΔ σχετικά με την “Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης” που αποφασίστηκαν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευσή τους»

Αγαπητοί συνάδελφοι/ συναδέλφισσες,

Μετά από εισηγήσεις του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων (Π.Ε.Σ.Σ.) συνάδελφου Γιώργου Αλεξανδράτου και των μελών τουΠεριφερειακού Τμήματος Ηπείρου Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων (Π.Ε.Σ.Σ.), αναφορικά με το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος για την «Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», αποφασίστηκε η κατάθεση των παρακάτω παρατηρήσεων – θέσεων:


1. Με ευθύνη της Πολιτείας και ειδικότερα της πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας, εδώ και δεκαετίες, δε διαμορφώθηκε κουλτούρα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών. Πριν το μεταρρυθμιστικό νόμο 1566/85, η αυταρχική εκπαιδευτική νομοθεσία είχε εναποθέσει την «τύχη» της αξιολόγησης στον επιθεωρητή της εκπαίδευσης. Η μετέπειτα πολιτική περιορίστηκε στην απραξία και οι όποιες αποσπασματικές «προσπάθειες» έγιναν, δεν καρποφόρησαν. Σήμερα η θεσμοθέτηση ενός συστήματος αξιολόγησης προβάλλει ως επιτακτική ανάγκη, αρκεί να στοχεύει στην ανατροφοδότηση, την αναβάθμιση και βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών συνολικά.

2. Το εν λόγω σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος είναι αποσπασματικό σε σχέση με το όλο εκπαιδευτικό σύστημα, και έρχεται να προστεθεί στο πλήθος των Προεδρικών Διαταγμάτων του ισχύοντος εκπαιδευτικού νόμου 1566/1985. Ως εκ τούτου δε δημιουργεί προϋποθέσεις αποδοχής εκ μέρους των εκπαιδευτικών επειδή δεν προσανατολίζει, αλλά αποδομεί τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο και αυτόν τον ίδιο το σκοπό της αξιολόγησης. Σε κανένα εκπαιδευτικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και όχι μόνο, δεν έχουμε ένα αντίστοιχο συνονθύλευμα διαδικασίας αξιολόγησης. Το Προεδρικό Διάταγμα δεν θα είναι αποτελεσματικό, γιατί α) υπολείπεται η Οργανωμένη Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και β) είναι άμεσα συνδεδεμένο με το μισθολόγιο σε συγκυρία μάλιστα σκληρής οικονομικής λιτότητας και εξαθλίωσης των αξιολογούμενων εκπαιδευτικών. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι δεν πρέπει να γίνουν οι «αγροφύλακες» ενός εκπαιδευτικού συστήματος παθογένειας, αναχρονισμού, αναποτελεσματικότητας και αναντιστοιχίας σε μεγάλο βαθμό με τις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας μας. Για παράδειγμα, το εκπαιδευτικό μας σύστημα δεν έχει επιλύσει τη διαδικασία πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Ως εκ τούτου δεν έχει διαμορφωθεί – πέρα από την αναγκαιότητα της αξιολόγησης – η αντίστοιχη εκπαιδευτική κουλτούρα απελευθέρωσης ισχυρών εκπαιδευτικών δυνάμεων οι οποίες είναι ικανές να συμβάλλουν στην αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Συνεπώς επιβάλλεται μια ουσιαστική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, η οποία θα περιλαμβάνει με τον πλέον φυσιολογικό, και όχι βίαιο τρόπο, και τη διαδικασία της αξιολόγησης.

3. Η βαθμολογική κατάταξη των εκπαιδευτικών, όπως αυτή προβλέπεται από το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος, όχι μόνο δεν ανατροφοδοτεί αλλά θα δημιουργήσει ανεξέλεγκτες καταστάσεις στους Συλλόγους Διδασκόντων. Για το λόγο αυτό προτείνεται αποκλειστικά και μόνο η Περιγραφική Αξιολόγηση και η απεμπλοκή της από τη μισθολογική εξέλιξη. Με υποταγμένο τον εκπαιδευτικό στο Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας και το Σχολικό Σύμβουλο η αξιολόγηση δεν μπορεί να πετύχει το σκοπό της.

4. Αναφορικά με την οργανωμένη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, αυτή γίνεται αποσπασματικά, χωρίς κεντρικό προγραμματισμό και χωρίς να εξασφαλίζεται η καθολική συμμετοχή των εκπαιδευτικών και των στελεχών της εκπαίδευσης. Ουσιαστικά, μετά την κατάργηση των Διδασκαλείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, η επιμόρφωση δεν υφίσταται. Συμπεριλαμβάνεται όμως ως κριτήριο στην αξιολόγηση.

5. Το Προεδρικό Διάταγμα στο σύνολό του έχει τιμωρητικό χαρακτήρα. Συνδέεται άμεσα με τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών με τον πλέον αυταρχικό τρόπο, περιθωριοποιώντας το ρόλο του Συλλόγου Διδασκόντων στην όλη διαδικασία.

6. Οι στόχοι, τα κριτήρια και η μεθοδολογία της αξιολόγησης πρέπει να προκύπτουν άμεσα από τον γενικότερο προγραμματισμό της εκπαίδευσης. Πρέπει να συνδέονται με την οργάνωση και τη διεύθυνση της όλης εκπαιδευτικής διαδικασίας.. Η εκπαίδευση ως σύστημα πρέπει να αξιολογείται σε όλα τα επίπεδα (προγραμματισμός, οργάνωση, διεύθυνση) και συνδέεται προφανώς με την ύπαρξη ή μη κατάλληλων δομών, υλικοτεχνικής υποδομής, διαδικασιών κ.λπ.. Δεν προκύπτει άμεσα από το κείμενο του Προεδρικού Διατάγματος η στοχοθεσία και τα κριτήρια που οδηγούν στην επιλογή της συγκεκριμένης μεθοδολογίας αξιολόγησης. Εκτός των παραπάνω ο τρόπος και η μεθοδολογία αξιολόγησης ακολουθεί το «Αυταρχικό Μοντέλο» . Ως διαδικασία επικοινωνίας γίνεται μόνο «από πάνω προς τα κάτω» και δεν υπάρχει «από κάτω προς τα πάνω» αξιολόγηση. Απουσιάζει δηλαδή η άποψη των αποδεκτών των αποτελεσμάτων από την λειτουργία των στελεχών της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι δεν λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις των εκπαιδευτικών στην αξιολόγηση των σχολικών συμβούλων

7. Στην επιμέρους συζήτηση του σχεδίου του Προεδρικού Διατάγματος κατατέθηκαν και εγκρίθηκαν από το σώμα της Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του Περιφερειακού Τμήματος Ηπείρου της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων (Π.Ε.Σ.Σ.) και οι παρακάτω προτάσεις, τις οποίες επισυνάπτουμε:

Α. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ

ΤΥΠΙΚΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Σημαντικό και κορυφαίο παράγοντα στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και την όλη αξιολογική εκπαιδευτική διαδικασία αποτελούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Για να πραγματοποιηθούν προβλέπονται θέσεις ευθύνης είτε στα Λύκεια είτε στα Βαθμολογικά Κέντρα.

Ιδιαίτερα στα Βαθμολογικά Κέντρα η θέση του Προέδρου είναι εξαιρετικά δύσκολη και με τεράστια ευθύνη, αλλά και η θέση του Προέδρου του Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου, όπου αξιολογούνται οι Φυσικώς Αδύνατοι μαθητές.

Να λαμβάνεται υπόψη η συμμετοχή στη διαδικασία αυτή, ιδιαίτερα των Προέδρων, αντιπροέδρων και συντονιστών των μαθημάτων καθώς και των Γραμματέων, αφού η συμμετοχή στην αξιολόγηση των μαθητών αποτελεί, κατά κοινή ομολογία, μια πρώτης τάξεως επιμορφωτική και ανατροφοδοτική διαδικασία.

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ

2. α) Επειδή η επαγγελματική εξέλιξη των συναδέλφων όλων των ειδικοτήτων δεν υπήρξε ενιαία (π.χ. δεν είχαν όλες οι ειδικότητες, όπως ΠΕ01, ΠΕ05, ΠΕ06 κ.ά., δυνατότητα πρόσβασης στην επιμόρφωση Β´ επιπέδου στις ΤΠΕ, γεγονός που έχει άμεση σχέση με την βαθμολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών αυτών, αφού προσμετράτε στα τυπικά προσόντα),

β) Επειδή από την επαγγελματική και κατ' επέκταση βαθμολογική εξέλιξη εξαρτάται η μισθολογική εξέλιξη,

γ) Επειδή όσον αφορά εκείνους που επιθυμούν θέση στελέχους, όπως Σχολικοί Σύμβουλοι, Διευθυντές Σχολείων και άλλων φορέων κ.ά., ποσοστό που πιθανόν να φτάνει και το 10% αν όχι παραπάνω, του εκπαιδευτικού δυναμικού (όσον είναι αυτό που μπορεί με βάση τον νόμο να φτάσει στο βαθμό Α),

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ: να απεμπλακεί η βαθμολογική από την μισθολογική εξέλιξη για τον κύριο όγκο των εκπαιδευτικών μέχρι και το βαθμό Β΄, που φτάνει το 80-90% που δεν επιθυμούν θέση στελέχους και να συνδέεται η βαθμολογική με την μισθολογική εξέλιξη μόνο για εκείνους που επιθυμούν θέση στελέχους και για το επίδομα θέσης ευθύνης, οι οποίοι αν επιλεγούν θα λαμβάνουν το επίδομα θέσης ευθύνης, αν δεν επιλεγούν δεν θα το πάρουν (άρα γι’ αυτό το ποσοστό εκπαιδευτικών να υπάρχει σύνδεση βαθμολογίου – μισθολογίου).

Β. Προτάσεις για τον ποιοτικό αξιολογικό χαρακτηρισμό ΕΠΑΡΚΗΣ στο υπό διαβούλευση ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. … «Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»

Αιτιολόγηση

Το κριτήριο που περιγράφεται στον Ποιοτικό αξιολογικό χαρακτηρισμό με τον όροΕΠΑΡΚΗΣ και που αποτελεί βασική προϋπόθεση αξιολόγησης για όλες τις βαθμίδες της ιεραρχίας, τόσο για τις θέσεις ευθύνης –Προϊσταμένου των τμημάτων επιστημονικής καθοδήγησης, Σχολικών Συμβούλων, Διευθυντών Διεύθυνσης, υπευθύνων Σ.Ε.Π., των Σ.Σ.Ν., των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. - όσο και για τον εκπαιδευτικό, αποκλείει καθολικά εκείνους που στα τελευταία 35 χρόνια νομίμως διορίστηκαν ή νομίμως μετατάχτηκαν και το βασικό τους πτυχίο δεν είναι αυτό με το οποίο σήμερα γίνονται οι διορισμοί στον κλάδο τους. Τέτοιο παράδειγμα αποτελούν οι πλέον του ½ των Σχολικών Συμβούλων ΠΕ19-Πληροφορικής και οι περίπου 2500 καθηγητές ΠΕ19.

Προς αποφυγή των παραπάνω προβλημάτων απαιτούνται οι ακόλουθες αλλαγές:

Άρθρο 7. Προϊστάμενοι των τμημάτων επιστημονικής καθοδήγησης

Παρ3, α, αα)

Επαρκής, εφόσον κατέχει τα προβλεπόμενα από τον νόμο τυπικά και επιστημονικά προσόντα για τον διορισμό εκπαιδευτικού της ειδικότητάς του.

Επαρκής, εφόσον ανήκει σε κλάδο των Σχολικών Συμβούλων που εποπτεύει.

Άρθρο 8. Ποιοτικός αξιολογικός χαρακτηρισμός των σχολικών συμβούλων

Παρ3, α, αα)

Επαρκής, εφόσον κατέχει τα προβλεπόμενα από τον νόμο τυπικά και επιστημονικά προσόντα για το διορισμό εκπαιδευτικού της ειδικότητάς του.

Επαρκής εφόσον ανήκει σε κλάδο των καθηγητών που εποπτεύει.

Άρθρο 9. Ποιοτικός αξιολογικός χαρακτηρισμός των διευθυντών εκπαίδευσης

Παρ3, α, αα)

Επαρκής, εφόσον κατέχει τα προβλεπόμενα από τον νόμο τυπικά και επιστημονικά προσόντα για τον διορισμό εκπαιδευτικού της ειδικότητάς του.

Επαρκής, εφόσον κατέχει τα προβλεπόμενα από το νόμο τυπικά και επιστημονικά προσόντα για το διορισμό εκπαιδευτικού της βαθμίδας εκπαίδευσης.

Άρθρο 14. Ποιοτικός αξιολογικός χαρακτηρισμός των εκπαιδευτικών

5, α, αα)

Επαρκής, εφόσον κατέχει μόνο τα απαιτούμενα πτυχία για τον διορισμό.

Επαρκής όταν ανήκει στο βασικό του κλάδο στον οποίο και κρίνεται.

Άρθρο 15. Ποιοτικός αξιολογικός χαρακτηρισμός των εκπαιδευτικών που ασκούν ιδιαίτερα καθήκοντα

2, α, αα)

Επαρκής, εφόσον κατέχει μόνο τα απαιτούμενα πτυχία για τον διορισμό.

Επαρκής όταν ανήκει στο βασικό του κλάδο στον οποίο και κρίνεται.

Παρατηρήσεις για την Αξιολόγηση

Σχετικά με το κείμενο του προεδρικού διατάγματος που δόθηκε στη δημοσιότητα, αν και εστιάζουμε στα των Σχολικών Συμβούλων, τα αντίστοιχα μπορεί να ισχύουν και για τα υπόλοιπα στελέχη της εκπαίδευσης, αλλά και για τους απλούς εκπαιδευτικούς:

Παρατήρηση 1

Άρθρο 8

Ποιοτικός αξιολογικός χαρακτηρισμός των σχολικών συμβούλων

1. Στα κριτήρια της κατηγορίας Ι – Άσκηση έργου επιστημονικής – παιδαγωγικής καθοδήγησης οι σχολικοί σύμβουλοι αξιολογούνται ως εξής:

α) Στο κριτήριο του εκπαιδευτικού σχεδιασμού, του προγραμματισμού και της υλοποίησης, ο αξιολογούμενος σχολικός σύμβουλος εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού ως εξής:

αα) Ελλιπής, εφόσον δεν φροντίζει επαρκώς για τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου και δεν μεριμνά ώστε να τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα και οι εκπαιδευτικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή του ωρολογίου και του αναλυτικού προγράμματος σπουδών στις σχολικές μονάδες ευθύνης του.

Το παρόν καθήκον δεν υπάρχει στο καθηκοντολόγιο των Σχολικών Συμβούλων της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης .

Παρατήρηση 2

Άρθρο 8

Ποιοτικός αξιολογικός χαρακτηρισμός των σχολικών συμβούλων

….

3. Στα κριτήρια της κατηγορίας ΙΙΙ – Επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη, οι σχολικοί σύμβουλοι αξιολογούνται ως εξής:

α) Στο κριτήριο των τυπικών προσόντων και της επιστημονικής ανάπτυξης ο αξιολογούμενος σχολικός σύμβουλος εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού ως εξής:

αα) Επαρκής, εφόσον κατέχει τα προβλεπόμενα από τον νόμο τυπικά και επιστημονικά προσόντα για το διορισμό εκπαιδευτικού της ειδικότητάς του.

Περίπου το 30% των εκπαιδευτικών πληροφορικής ΠΕ19 και ΠΕ20 (περισσότεροι από 2000) και οι 15 από τους 26 υπηρετούντες Σχολικούς Συμβούλους κλάδου ΠΕ19, βρίσκονται στον κλάδο είτε από μετάταξη (κυρίως ΠΕ03, ΠΕ04) είτε έχοντας ως προσόν διορισμού διδακτορικό, μεταπτυχιακό ή προϋπηρεσία στην πληροφορική αλλά χωρίς να έχουν βασικό πτυχίο πληροφορικής (που είναι σήμερα το «από τον νόμο τυπικά και επιστημονικά προσόντα για το διορισμό εκπαιδευτικού της ειδικότητάς του»). Η διατύπωση αυτή θα οδηγήσει τον πληθυσμό των εκπαιδευτικών που περιγράφηκε προηγουμένως να κριθεί ως ανεπαρκής.

Προτείνεται η διάταξη αυτή να αντικατασταθεί με την εξής: «αα) Επαρκής εφόσον κατέχει τα προβλεπόμενα από τον νόμο τυπικά και επιστημονικά προσόντα για την επιλογή του στη θέση Σχολικού Συμβούλου της ειδικότητάς του».

Παρατήρηση 3

Άρθρο 8

Ποιοτικός αξιολογικός χαρακτηρισμός των σχολικών συμβούλων

….

3. Στα κριτήρια της κατηγορίας ΙΙΙ – Επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη, οι σχολικοί σύμβουλοι αξιολογούνται ως εξής:

α) Στο κριτήριο των τυπικών προσόντων και της επιστημονικής ανάπτυξης ο αξιολογούμενος σχολικός σύμβουλος εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού ως εξής:

αα) Επαρκής, εφόσον κατέχει τα προβλεπόμενα από τον νόμο τυπικά και επιστημονικά προσόντα για το διορισμό εκπαιδευτικού της ειδικότητάς του.

ββ) Πολύ καλός, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του δύο (2), τουλάχιστον, από τις κάτωθι προϋποθέσεις:

i) Είναι κάτοχος δεύτερου ή και τρίτου βασικού πτυχίου ή έχει μετεκπαιδευτεί σε Διδασκαλείο ή διαθέτει βεβαίωση σπουδών σε αντικείμενα που αφορούν στην τέχνη και τον πολιτισμό από αναγνωρισμένο δημόσιο φορέα.

ii) Διαθέτει πιστοποίηση στις Τ.Π.Ε. επιπέδου Ι ή ΙΙ.

iii) Γνωρίζει μία, τουλάχιστον, ξένη γλώσσα σε επίπεδο Β2, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 2740/1999.

iv) Έχει παρακολουθήσει πρόγραμμα επιμόρφωσης στις Σ.Ε.Λ.Μ.Ε. ή στις Σ.Ε.Λ.Δ.Ε..

v) Υπήρξε ή είναι υπότροφος του Ι.Κ.Υ..

γγ) Εξαιρετικός, εφόσον, συντρέχουν στο πρόσωπό του τρεις (3), τουλάχιστον, από τις προϋποθέσεις της προηγούμενης κλίμακας και επιπλέον είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος.

Με βάση τον προτεινόμενο τρόπο αξιολόγησης των στελεχών και προκειμένου να προσμετρηθούν τα μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά (κατηγορία «εξαιρετικός») πρέπει ο αξιολογούμενος να εκπληρώνει τουλάχιστον 3 από τα 5 κριτήρια της προηγούμενης κατηγορίας.

Τα ελάχιστα αυτά κριτήρια αποκλείουν πλήθος άλλων εκπαιδευτικών με πλούσια βιογραφικά.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι διαφορετικοί κλάδοι έχουν διαφορετικές ευκαιρίες και γι’ αυτό δεν πρέπει να αποκλειστούν κάποια κριτήρια: π.χ. πολλοί κλάδοι δεν είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ΤΠΕ Β΄ επιπέδου, οι νεώτεροι εκπαιδευτικοί δεν είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ΣΕΛΜΕ, οι προερχόμενοι από καθηγητικές σχολές δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν ΠΑΤΕΣ, οι διαμένοντες στην επαρχία δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν σεμινάρια ή μεταπτυχιακά που γίνονται στις αστικές περιοχές, κάποιοι διορίστηκαν με προσόν διορισμού το μεταπτυχιακό τους (π.χ. οι φυσικοί – ραδιο-ηλεκτρολόγοι) και γι’ αυτούς δεν μετράει το μεταπτυχιακό, ενώ αυτό μετράει σε κάποιον φυσικό που έχει και το μεταπτυχιακό, οι δάσκαλοι έχουν και το «Διδασκαλείο» ενώ οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί όχι…

Το πιο κραυγαλέο όμως αυτής της περίπτωσης είναι ότι αν δεν έχει κανείς τρεις (3) από τις προϋποθέσεις του προηγούμενου τύπου, τότε πρακτικά «ακυρώνονται» και τα υπόλοιπα –σοβαρότερα προσόντα, όπως είναι οι μεταπτυχιακές σπουδές και τα διδακτορικά.

Απεναντίας μια λίστα με πολλά κριτήρια που θα λειτουργούν αθροιστικά (και χωρίς πλαφόν) και η οποία δεν θα οδηγούσε σε αποκλεισμούς αλλά θα επέτρεπε στον κάθε αξιολογούμενο να μπει στο κάδρο μιας ομαδικής μεγάλης φωτογραφίας και να καταταχθεί – κατηγοριοποιηθεί ανάλογα με το άθροισμα των προσόντων του, θεωρούμε ότι θα προσέφερε ένα ορθολογικότερο και δικαιότερο αξιολογικό σύστημα.

Προτείνουμε για τα κριτήρια των κατηγοριών «επιστημονική ανάπτυξη» τον εξής (ανοικτό) κατάλογο κριτηρίων (μεταφέρω την μετεκπαίδευση από την «επαγγελματική ανάπτυξη» στην «επιστημονική ανάπτυξη»):

1. Για κάθε πτυχίο {δεν εξαιρείται το προσόν διορισμού} (800*)

2. Για κάθε μεταπτυχιακό {δεν εξαιρείται το προσόν διορισμού} (600)

3. Για κάθε διδακτορικό {δεν εξαιρείται το προσόν διορισμού} (2400)

4. Ένα μόριο για κάθε ώρα μετεκπαίδευσης από δημόσιο φορέα σε αντικείμενο σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο του κλάδου στον οποίο ανήκει ή στην παιδαγωγική ή στη διδακτική και διαθέτει σχετική βεβαίωση [υπολογίζονται οι διδακτέες ώρες ΣΕΛΜΕ, ΣΕΛΔΕ, ΠΑΤΕΣ…, παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων (σεμινάρια από αναγνωρισμένους φορείς (π.χ. ΑΕΙ/ΑΤΕΙ, ΕΚΕΠΙΣ, ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ, ΕΛΚΕΠΑ, με χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά προγράμματα) (600)

5. Πιστοποίηση στις Τ.Π.Ε. επιπέδου Ι (50) ή Πιστοποίηση στις Τ.Π.Ε. επιπέδου ΙΙ (100) (το ένα από τα δύο)

6. Για κάθε ξένη γλώσσα (δεν εξαιρούνται οι ξενόγλωσσοι) (300)

Αν θέσουμε ως βάση για το ΕΠΑΡΚΗΣ τις μονάδες του βασικού πτυχίου διορισμού (800) τότε λύνουμε το πρόβλημα αποκλεισμού Σχολικών Συμβούλων ΠΕ19. Να θέσουμε ως βάση του ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥ το 3500 (3200 από βασικό πτυχίο+διδακτορικό+…).

* Η προτεινόμενη μοριοδότηση βασίζεται ποσοτικά στο χρόνο που δαπανήθηκε για να αποκτηθεί κάποιο προσόν (και όχι σε ποιοτικά κριτήρια που θα προϋπέθεταν αξιολογήσεις).

Παρατήρηση 4

Άρθρο 8

Ποιοτικός αξιολογικός χαρακτηρισμός των σχολικών συμβούλων

….

3. Στα κριτήρια της κατηγορίας ΙΙΙ – Επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη, οι σχολικοί σύμβουλοι αξιολογούνται ως εξής:

…………..

β) Στο κριτήριο της επαγγελματικής ανάπτυξης ο αξιολογούμενος σχολικός σύμβουλος εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού ως εξής:

αα) Ελλιπής, εφόσον δεν καλύπτει ούτε μία από τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην επόμενη υποπερίπτωση.

ββ) Επαρκής, εφόσον, κατά το χρόνο άσκησης των καθηκόντων του, έχει:

i) παρακολουθήσει, ένα (1), τουλάχιστον, επιμορφωτικό πρόγραμμα διάρκειας 35 ωρών και άνω από δημόσιο φορέα σε αντικείμενο σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο του κλάδου στον οποίο ανήκει ή στην παιδαγωγική ή στη διδακτική και διαθέτει σχετική βεβαίωση ή

ii) δημοσιεύσει ένα (1), τουλάχιστον, άρθρο σε πρακτικά πανελληνίων συνέδριων εκπαιδευτικής θεματολογίας με κριτές ή

iii) οργανώσει και συμμετάσχει ως επιμορφωτής σε ένα (1), τουλάχιστον, επιμορφωτικό πρόγραμμα.

γγ) Πολύ καλός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων της προηγούμενης περίπτωσης, έχει:

i) δημοσιεύσει ένα (1), τουλάχιστον, άρθρο σε ελληνικό ή ξενόγλωσσο περιοδικό με κριτές ή

ii) συμμετάσχει σε δύο (2), τουλάχιστον, συλλογικούς τόμους ή

iii) συμμετάσχει ενεργά στην υλοποίηση ενός (1), τουλάχιστον, καινοτόμου προγράμματος σε συνεργασία ή υπό την εποπτεία ή αιγίδα ελληνικών ή διεθνών επιστημονικών φορέων.

δδ) Εξαιρετικός, εφόσον κατά το χρόνο άσκησης των καθηκόντων του, πλέον των προϋποθέσεων της προηγούμενης υποπερίπτωσης, έχει:

i) εκδώσει ένα (1), τουλάχιστον, βιβλίο με ISBN ή

ii) δημοσιεύσει ένα (1), τουλάχιστον, άρθρο σε πρακτικά διεθνούς συνεδρίου με κριτές.

Με το ίδιο σκεπτικό με της προηγούμενης παρατήρησης και με τη λογική του μη αποκλεισμού κριτηρίων προτείνουμε:

1. για κάθε άρθρο δημοσίευσης σε πρακτικά πανελληνίων συνεδρίων/ημερίδων εκπαιδευτικής θεματολογίας με κριτές

2. για κάθε άρθρο δημοσίευσης σε πρακτικά διεθνών συνεδρίωνεκπαιδευτικής θεματολογίας με κριτές

3. για κάθε ομιλία σε επιστημονικές ημερίδες

4. για κάθε άρθρο δημοσίευσης σε ελληνικό επιστημονικό περιοδικό μεκριτές

5. για κάθε άρθρο δημοσίευσης σε ξενόγλωσσο επιστημονικό περιοδικόμε κριτές

6. για κάθε (συν)διοργάνωση επιμορφωτικού προγράμματος (Σχολικού Συμβούλου, τοπικής ημερίδας, ενδοσχολικής επιμόρφωσης κλπ)

7. για κάθε (συν)διοργάνωση πανελληνίων ή διεθνών συνεδρίωνεκπαιδευτικής θεματολογίας

8. για κάθε συμμετοχή σε συντονιστική- επιστημονική-οργανωτική επιτροπή συνεδρίου

9. για κάθε εισήγηση σε επιμορφωτικό πρόγραμμα

10. για κάθε διδασκαλία σε ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΠΕΚ, ΠΑΚΕ, ΙΕΚ, σεμινάρια για εκπαιδευτικούς από φορείς του Υπ. Παιδείας ή άλλων υπουργείων (ΕΚΔΔΑ, ΕΛΚΕΠΑ …)

11. για κάθε συγγραφή βιβλίου (σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο του κλάδου στον οποίο ανήκει ή στην παιδαγωγική ή στη διδακτική) με ISBN

12. για κάθε συν-συγγραφή βιβλίου (σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο του κλάδου στον οποίο ανήκει ή στην παιδαγωγική ή στη διδακτική) με ISBN (στο ποσοστό που του αντιστοιχεί)

13. για κάθε συμμετοχή σε συλλογικούς τόμους (σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο του κλάδου στον οποίο ανήκει ή στην παιδαγωγική ή στη διδακτική)

14. για κάθε συμμετοχή σε καινοτόμο πρόγραμμα σε συνεργασία ή υπό την εποπτεία ή αιγίδα ελληνικών ή διεθνών επιστημονικών φορέων

15. για κάθε συμμετοχή σε ομάδα δημιουργίας εκπαιδευτικού υποστηρικτικού υλικού το οποίο αξιοποιείται στην εκπαιδευτική πράξη που υλοποιήθηκε από επίσημο φορέα

16. για κάθε συμμετοχή σε επίσημες διαδικασίες αξιολόγησης (π.χ. αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας – διαδικασία αυτοαξιολόγησης, αριστεία, αξιολογητής βιβλίου, αξιολογητής εκπαιδευτικού υλικού, επιτροπές κριτών συνεδρίων, κεντρικές επιτροπές πανελληνίων εξετάσεων, κεντρικές επιτροπές Πανελληνίων Εξετάσεων Πιστοποίησης, επιστημονικές ή οργανωτικές επιτροπές πανελληνίων διαγωνισμών, επιτροπές επιλογής στελεχών εκπαίδευσης κλπ)

17. για κάθε συμμετοχή σε επιτροπή σύνταξης ή εκπόνησης ή αναμόρφωσης ή τροποποίησης ή υποστήριξης προγραμμάτων σπουδών, μαθημάτων κλπ

18. για κάθε συμμετοχή σε δημοσιευμένες έρευνες, τις οποίες έχουν υλοποιήσει επίσημοι φορείς του Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ., Α.Ε.Ι. και φορείς εκπαίδευσης

19. για κάθε θητεία σε όργανα διοίκησης επιστημονικών και εκπαιδευτικώνοργανώσεων

20. για κάθε συμμετοχή (ως βραβευόμενος) σε βραβεύσεις/διακρίσεις σε πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς.

Βάση για το ΕΠΑΡΚΗΣ είναι οι 20 μονάδες (1 μονάδα για κάθε δράση ανεξαρτήτως κατηγορίας) δηλ. θα μπορούσε κάποιος να έχει μια δράση ανά κατηγορία ή να έχει 20 δράσεις σε μια κατηγορία (π.χ. 20 δημοσιεύσεις σε συνέδρια) ή συνδυασμός αυτών.

Το σύνολο της μοριοδότησης για την «Επαγγελματική ανάπτυξη» να είναι εναρμονισμένο-ανάλογο της μοριοδότησης της «Επιστημονικής ανάπτυξης».

Γ. Πρόταση – ΠΕ 04

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΟΡΓΑΝΑ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Άρθρο 3

Όργανα αξιολόγησης

Παράγραφος 1.δ) Οι προϊστάμενοι των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης και οι υπεύθυνοι των Ε.Κ.Φ.Ε. αξιολογούνται από τους οικείους διευθυντές εκπαίδευσης.

Προτείνεται να αντικατασταθεί:

Παράγραφος 1.δ) Οι προϊστάμενοι των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης να αξιολογούνται από τους οικείους διευθυντές εκπαίδευσης και οι υπεύθυνοι των Ε.Κ.Φ.Ε. από τους οικείους σχολικούς συμβούλους ΠΕ04.

(Οι υπεύθυνοι των ΕΚΦΕ υποστηρίζουν τις εργαστηριακές ασκήσεις των μαθημάτων των Φυσικών Επιστημών)

Για την εγκυρότητα και την νομιμότητα των Προτάσεων των Μελών του Περιφερειακού Τμήματος ΗΠΕΙΡΟΥ της Π.Ε.Σ.Σ. για το σχέδιο του ΠΔ που αφορά την «Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», που αποφασίστηκαν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευσή τους υπογράφουν ο Πρόεδρος και η Γενικής Γραμματέας της Διοικούσας Επιτροπής του Περιφερειακού του Τμήματος ΗΠΕΙΡΟΥ της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων –Π.Ε.Σ.Σ.-, που συντόνισαν τις εργασίες της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
Ο Πρόεδρος

Περ. Τμ. ΗΠΕΙΡΟΥ

Τ.Υ.Μηνάς ΕυσταθίουΤ.Σ.Η Γενική Γραμματέας

Περ. Τμ. ΗΠΕΙΡΟΥ

Τ.Υ.Εύη Σακελλαροπούλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου